ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

12 Φεβρουαρίου 2019

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΟΜΕ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΓΜΕ

 12/02/2019


 ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΟΜΕ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ

 Υπογράφτηκε η επέκταση της ΣΣΕ που υπέγραψε η ΟΜΕ με τον ΣΜΕ τον Ιούλιο του 2018 μετά από 8μηνη κωλυσιεργία και καθυστέρηση  από το  Υπ. Εργασίας, παρά τις συνεχείς πιέσεις από την ΟΜΕ. 
 Έστω και στο πάρα πέντε ένα μήνα πριν λήξη η ΣΣΕ, η επέκταση αυτή έχει μεγάλη σημασία, διότι επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο εργασίας  στο  κλάδο  των  μεταλλωρύχων  προκειμένου οι όροι της να έχουν εφαρμογή σε όλους τους   εργαζόμενους   της   Χώρας   που   απασχολούνται   σε  επιχειρήσεις    μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων,   ορυχείων,   επεξεργασίας   εμπλουτισμού   ή   μεταποίησης   μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης.
Η 17μηνη πίεση της ΟΜΕ προς τον ΣΜΕ για την υπογραφή της ΣΣΕ, άνοιξε ένα δρόμο αισιοδοξίας στο κίνημα, αλλά παράλληλα έσπασε και την απογοήτευση ότι «τίποτα δεν γίνεται».
Η απόφαση της επέκτασης –παρά την αρνητική στάση της εργοδοτικής πλευράς- αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην  αποκατάσταση των ρυθμίσεων των Συλλογικών συμβάσεων και ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταλλωρύχων, από την πλήρη απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων που έχουν δημιουργήσει οι αντεργατικές μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών. Πολιτικές που έχουν απαξιώσει πλήρως   τον   θεσμό   των   Συλλογικών   διαπραγματεύσεων   και   έχουν   διαμορφώσει   όρους εργασιακής ζούγκλας στην αγορά εργασίας με έμφαση στις άθλιες ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Η ΟΜΕ, θα συνεχίσει τον αγώνα της για την πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου,  καθώς και για την υπογραφή νέας σύμβασης.

Επισυνάπτονται:
1.      Η απόφαση επέκτασης από το Υπ. Εργασίας
2.     Δ.Τ. της ΟΜΕ 755- 11/02/2019

  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δελτίο Τύπου


Αθήνα, 08-02-2019
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης.

Η συγκεκριμένη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας καλύπτει συνολικά 9.000 εργαζόμενους.

Προβλέπει βασικό μηνιαίο μισθό από 972,92 έως 1.060,99€, αναλόγως της ειδικότητας. Ο βασικός μισθός προσαυξάνεται με τα εξής επιδόματα:

-    ανθυγιεινής εργασίας 12% ή 17% αναλόγως της ειδικότητας,
-    τριετιών (5% για τις δύο πρώτες τριετίες, 7% για την τρίτη και την τέταρτη τριετία, 8% για την πέμπτη και την έκτη τριετία),
-    γάμου 10%,
-    εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 600€ σε περίπτωση γέννησης τρίτου και άνω τέκνου.

Μετά το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, έχουν επεκταθεί 11 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες καλύπτουν συνολικά περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους.

Το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίζει να εξετάζει όλες τις εν ισχύ κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όσες υπογραφούν στο μέλλον, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέκτασή τους.

Η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η  Φεβρουαρίου 2019, που συνεπάγεται αυξήσεις στους μισθούς για σχεδόν 1 εκατ. εργαζόμενους, υλοποιεί στην πράξη την δέσμευση της κυβέρνησης για την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης.
Αρ. Πρωτ: 755                                                                   Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Χαιρετίζουμε την υπογραφή της Υπουργικής απόφασης από την  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,  για  την  επέκταση  της  Κλαδι κής  συλλογι κής  σύμβασης
 εργασί ας  στο  κλάδο  των  μεταλλωρύχων  προκειμένου οι όροι της να έχουν εφαρμογή σε όλους τους   εργαζόμενους   της   Χώρας   που   απασχολούνται   σε       επιχειρήσεις    μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων,   ορυχείων,   επεξεργασίας   εμπλουτισμού   ή   μεταποίησης   μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης.

Η απόφαση αυτή –παρά την αρνητική στάση της εργοδοτικής πλευράς- αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην  αποκατάσταση των ρυθμίσεων στις Συλλογικές συμβάσεις και ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταλλωρύχων, από την πλήρη απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων που έχουν δημιουργήσει οι αντεργατικές μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών. Πολιτικές που έχουν απαξιώσει πλήρως   τον   θεσμό   των   Συλλογικών   διαπραγματεύσεων   και   έχουν   διαμορφώσει   όρους εργασιακής ζούγκλας στην αγορά εργασίας με έμφαση στην επισφαλή και φτηνή εργασία.

Η ομοσπονδία μας, δικαιωμένη για τις πολύμηνες προσπάθειες  και παρεμβάσεις της για την εξέλιξη αυτή, θα συνεχίσει τον αγώνα της για την πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας  καθώς και για την υπογραφή νέας σύμβασης.