ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

17 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΠΔΔ (ΕΑΓΜΕ)


      ΠΡΟΣ
      Πρόεδρο Δ.Σ
      Γ.Δ ΕΑΓΜΕ
      Μέλη Δ.Σ
Αθήνα 17/10/2019
Α.Π 47/6.2

  • Οι οργανικές θέσεις της ΕΑΓΜΕ ορίζονται σε 220, αριθμός που κατά γενική ομολογία και εκτίμηση αδυνατεί να υπηρετήσει τις ανάγκες και υποχρεώσεις μιας κρατικής γεωλογικής – μεταλλευτικής υπηρεσίας. Οι προτάσεις όλων των επιστημονικών φορέων, των μελετών που έχουν εκπονηθεί για το θέμα και των εργαζομένων είναι 520 οργανικές θέσεις, πλήρων περιγραμμένες από το Master Plan που εκπονήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 2011 αλλά και σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις.
  •  Η νέα Αρχή δεν έχει καμιά σχέση με κρατικό φορέα έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των γεωεπιστημών, όπως ήταν το ΙΓΜΕ. Προβλέπεται να λειτουργεί ως μια τυπική υπηρεσία Δημοσίου, με τα πάντα να ρυθμίζονται από το Δημοσιο-Υπαλληλικό Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις, με απουσία ρυθμίσεων που να εξασφαλίζουν τον ερευνητικό χαρακτήρα του σε ότι αφορά στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (αξιολόγηση, διαδικασίες κρίσης, επιμορφώσεις, κίνητρα κ.α.).
  •  Υπό το νέο θεσμικό καθεστώς του Ν.Π.Δ.Δ., γίνεται πολύ πιο γραφειοκρατική και δυσκίνητη, εκμηδενίζοντας τις όποιες λειτουργικές ευελιξίες υπάρχουν σήμερα στο ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του κύριου έργου του, το οποίο διεξάγεται στην ύπαιθρο προς εξυπηρέτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́& Β ́βαθμού (Κατολισθήσεις, Πλημμύρες, λειψυδρία και Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, Γεωτρήσεις Γεωθερμίας Μεγάλου Βάθους) αλλά και των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ανταγωνιστικών η διαχείριση των οποίων πρέπει να γίνεται μέσα από μια πρόσθετη γραφειοκρατική δομή του ΕΛΚΕ που δεν είναι λειτουργική πλέον ούτε στα Πανεπιστήμια. Όπως σας είναι γνωστό στον ΕΛΚΕ μεταφέρονται προς διαχείριση τα εγκεκριμένα 22 εκατομμύρια ευρώ ερευνητικών προγραμμάτων του πρώην ΙΓΜΕ
  •  Με τη διαδικασία της εκκαθάρισης στην οποία έχει τεθεί το ΙΓΜΕ, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην οικονομική διαχείριση της περιουσίας του ΙΓΜΕ αφού πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης που από την πείρα προκύπτει ότι αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει και την απαιτούμενη διαφάνεια. Επί πλέον αποτελεί και μια νέα κωλυσιεργία στη ικανοποίηση στις εκκρεμούσες διεκδικήσεις των εργαζομένων. Όπως σας έγινε γνωστό ήδη υπάρχουν τελεσίδικες εφετειακές αποφάσεις που εξεδόθησαν πριν τη ψήφιση του Νόμου για την ίδρυση της ΕΑΓΜΕ ύψους 400.000 € περίπου, που μπορούν να εκτελεσθούν από τον υπάρχοντα Τακτικό Προϋπολογισμό χωρίς καμία πρόσθετη επιχορήγηση και με νομική βάση που προκύπτει και από την σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα περίπου το 1/3 του προσωπικού έχει πληρωθεί τα δεδουλευμένα αναδρομικά, άλλο 1/3 περίπου μερικώς και το υπόλοιπο 1/3 δεν έχει εισπράξει τίποτα.
  •  Στο νόμο δεν υπάρχει Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της νέας Αρχής και κανείς Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας ούτε σχετικές μεταβατικές διατάξεις, σε ότι αφορά στη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛΚΕ) στον οποίο μεταφέρονται προς διαχείριση τα εγκεκριμένα 22 εκατομμύρια ευρώ ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΓΜΕ. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την παύση μέχρι λίγες ημέρες πριν κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας του ΙΓΜΕ και θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην ομαλή εκτέλεση των έργων που ήδη έχει αναλάβει το ΙΓΜΕ.

Σχηματικά και περιληπτικά παραθέτουμε παρακάτω τις κύριες διαφορές και τα
προβλήματα που συνεπάγονται:

ΕΑΓΜΕ

 Κατάργηση του διεθνώς αναγνωρισμένου
τίτλου ΙΓΜΕ ̈

 Κατάργηση της εφαρμοσμένη εργοταξιακής
έρευνα, όπως εκτέλεση γεωτρήσεων, pilot
plans κ.λπ.

 Δυσκίνητη οικονομική διαχείριση έργων μέσω
ΕΛΚΕ.

 Προληπτικός και κατασταλτικός οικονομικός
έλεγχος έργων (εγκρίσεις, Παρέδρου,
Επιτρόπου κλπ)

 Δυσκολία στην έγκαιρη ανταπόκριση σε
καταστάσεις άμεσης παρέμβασης.

 Γραφειοκρατικός, δημοσιοϋπαλληλικός
χαρακτήρας

 Χρονοβόρες διαδικασίες με αποτέλεσμα την
αδυναμία εκτέλεσης αναπτυξιακών,
παραγωγικών, ερευνητικών έργων.


ΙΓΜΕ

 Αξιοποίηση εντός και εκτός χώρας ενός τίτλου
καταξιωμένου φορέα

 Άμεση ανταπόκριση σε εφαρμοσμένη έρευνα
και εκτέλεση γεωτρήσεων (τεχνικογεωλογικά,
νερά, γεωθερμία κλπ)

 Ευέλικτη οικονομική διαχείριση.

 Ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων δαπανών (με
κατασταλτικό μηχανισμό)

 Ευελιξία μετακινήσεων

 Ελεύθερο πνεύμα σκέψης και αντίληψης, που
πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε επιστήμονα
ερευνητή.

 Άμεση παρέμβαση με γρήγορες διαδικασίες
για την εκτέλεσης αναπτυξιακών,
παραγωγικών, ερευνητικών έργων


08 Οκτωβρίου 2019

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΣΕ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΟΜΕ

Ο Αντιπρόεδρος της  ΟΜΕ Χάρης Σμυρνιώτης στο 1.11 έως 10.58 λεπτά

Ρεπορτάζ από τον 902.gr


Τρίτη 08/10/2019 - 10:34 - Ενημέρωση: Τρίτη 08/10/2019 - 17:12
ΠΑΜΕ

Κινητοποίηση στο ΣτΕ - Κάτω τα χέρια από τις τριετίες (VIDEO)

Ανάλογη κινητοποίηση και στη Λάρισα από το Εργατικό Κέντρο

«Κάτω τα χέρια από τις τριετίες και τις Συλλογικές Συμβάσεις» διαμήνυσαν σε κυβέρνηση και εργοδοσία Ομοσπονδίες και Σωματεία το πρωί της Τρίτης, έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, συνδικαλιστικές οργανώσεις προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας, καθώς ήταν προγραμματισμένη η εκδίκασης της προσφυγής του ΣΕΒ, με την οποία οι βιομήχανοι αξιώνουν την κατάργηση των τριετιών. H εκδίκαση της προσφυγής αναβλήθηκε τελικά για τις 3 Δεκέμβρη.
«Συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα και ξεκαθαρίζουμε ότι καμία απόφαση της κυβέρνησης, καμία απόφαση δικαστηρίου δε θα μας εμποδίσει. Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, στα γιαπιά και τα εργοστάσια, στους καταπέλτες των πλοίων», τόνισε ο Νίκος Ξουράφης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και η Ομοσπονδία των Μεταλλωρύχων, καθώς στην ίδια εκδίκαση είναι και η προσφυγή του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) που προσβάλλει την κλαδικότητα και την επεκτασιμότητα των Συλλογικών Συμβάσεων τους.
Υπενθυμίζεται ότι με διάταξη του μνημονιακού νόμου 4093/2012, την οποία διατήρησε άθικτη και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπεται το «πάγωμα» των τριετιών (δηλαδή των αυξήσεων που έπαιρναν οι εργαζόμενοι λόγω προϋπηρεσίας) από τον Φλεβάρη του 2012 και μετά και μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10%! Έτσι, ο χρόνος προϋπηρεσίας μετά το 2012, δηλαδή μέχρι και σήμερα, δεν προσμετράται και άρα συνεχίζει να μην επιφέρει καμία αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πατώντας πάνω σε αυτό το αντεργατικό πλαίσιο, καθώς και στους νόμους 4172/2013 (νόμος Βρούτση - Αχτσιόγλου) και 4254/2014, ο ΣΕΒ και συνολικότερα οι καπιταλιστές πηγαίνουν σήμερα ένα βήμα παραπέρα, αμφισβητώντας με την προσφυγή τους και τις τριετίες πριν από τον Φλεβάρη του 2012!
Το ΠΑΜΕ τονίζει ότι είναι μια προσφυγή που επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων. Επιδιώκουν να αμείβουν τους εργαζόμενους όσο θέλουν, όπως θέλουν, όταν θέλουν. «Στοχεύουν στα δικαιώματα των εργαζομένων, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς, χωρίς ώριμα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα, με γενικευμένη ευελιξία» σημειώνει προσθέτοντας ότι «σταθερός τους στόχος είναι το χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων, της σταθερής και μόνιμης δουλειάς. Θέλουν και νομικά να βάλουν πάγο στις κατακτήσεις και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων». Καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα για Συλλογικές Συμβάσεις, για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβή, για ζωή με δικαιώματα.

Μάχη για ΣΣΕ κόντρα στην επίθεση της εργοδοσίας

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Σωματείων, μετέφεραν σε σύντομες ομιλίες τον αγώνα που δίνουν στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς για την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων και διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Στην κινητοποίηση συμμετείχε και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων, καθώς μαζί με την προσφυγή του ΣΕΒ συνεκδικάζεται η προσφυγή του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) ενάντια στην κλαδικότητα και την επεκτασιμότητα της Συλλογικής Σύμβασης που έχουν υπογράψει. Όπως εξήγησε ο Χάρης Σμυρνιώτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, οι εργοδότες με την προσφυγή τους επιδιώκουν «οι εργολάβοι στα μεταλλεία να πληρώνουν όσο θέλουν κι όποτε θέλουν». «Συνεχίζουμε τον αγώνα αφενός μεν για να μην περάσει η κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης αλλά και για να υπογράψουμε νέα Συλλογική Σύμβαση κλαδική, με ουσιαστικές αυξήσεις, με μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζόμενων στα μεταλλεία», τόνισε.
«Η προσπάθεια και των φαρμακοβιομήχανων να μην υπογράψουν ΣΣΕ, να απογυμνώσουν τελείως τον βασικό μισθό, να στερήσουν από τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους τις τριετίες, να χάσουν και οι παλιότεροι εργαζόμενοι τις τριετίες τους, με λίγα λόγια να φθηνήνει η εργατική μας δύναμη, θα μας βρει απέναντι», σημείωσε ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην «Boehringer Ingelheim ΕΛΛΑΣ» και αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο. «Τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας έχουν χτυπήσει κόκκινο. Δε μπορεί η ζωή μας να χτυπάει μαύρο συνέχεια», σχολίασε.
«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ανασύνταξη του κινήματος, για να μεγαλώσουν τα συνδικάτα, για να συντονίσουμε τον αγώνα με τους άλλους κλάδους», είπε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, επισημαίνοντας ότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν οι εργαζόμενοι «να επιβάλουν στους ξενοδόχους και τους βιομηχάνους να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις, με κατάκτηση περισσότερων δικαιωμάτων, με τη συνέχιση των τριετιών».
«Δέκα χρόνια τώρα πληρώσαμε ακριβά την κρίση τους», υπενθύμισε ο Γιάννης Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, και ξεκαθάρισε πως οι εργαζόμενοι δε θα βάλουν πλάτη για την «ανάπτυξη», για τα κέρδη των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. «Στον κλάδο μας υπάρχει πείρα», είπε και επισήμανε ότι με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι υπέγραψαν συμβάσεις σε μια σειρά εργοτάξια. «Ετσι θα συνεχίσουμε και σήμερα και βροντοφωνάζουμε ότι τα σχέδιά τους δε θα περάσουν», κατέληξε.
Στο παραμύθι της «ανάπτυξης για όλους» αναφέρθηκε ο Βασίλης Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» και μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, σχολιάζοντας ότι αυτή φέρνει στους εργαζόμενους τσακισμένους μισθούς, δουλειά χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις, χαμοζωή. «Σε αυτή την επίθεση της εργοδοσίας αντιτάσσουμε την οργάνωσή μας, δυναμώνουμε τους αγώνες μας για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», τόνισε.
Τον τορπιλισμό των Συλλογικών Συμβάσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση και τη χαριστική βολή που επιχειρεί να δώσει η σημερινή, υπενθύμισε η Ελσα Ζαμπέτα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, καλώντας τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς και τους κλάδους να παλέψουν για σύγχρονα δικαιώματα.

07 Οκτωβρίου 2019

ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει την προσπάθεια κατάργησης της Συλλογικής Σύμβασης των Μεταλλωρύχων

Την προσπάθεια κατάργησης της Συλλογικής Σύμβασης των Μεταλλωρύχων από το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων καταγγέλλει το ΠΑΜΕ.
Χαρακτηρίζει πρόκληση τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας και τονίζει ότι η μόνη απάντηση των μεταλλωρύχων και όλων των εργαζομένων είναι ενότητα και αγώνας.
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ επισημαίνει:
«Οι εργαζόμενοι στο κλάδο των μεταλλείων, λατομείων, λιγνιτωρυχείων εδώ και 6 μήνες παλεύουν για την υπογραφή νέας Κλαδικής ΣΣΕ καθώς και για την πλήρη εφαρμογή της προηγούμενης σε ορισμένους εργασιακούς χώρους, όπως στη ΔΕΗ, που δεν έχει πλήρως εφαρμοσθεί.
Η εργοδοτική πλευρά του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) από την αρχή προβάλλει μια σειρά θεσμικές και οικονομικές ενστάσεις σε σχέση με την εφαρμογή της προηγούμενης Κλαδικής ΣΣΕ και έχει προσφύγει στο ΣτΕ για να προσβάλλει την Κλαδικότητα και την Επεκτασιμότητα και θέτει μια σειρά απαράδεκτα προαπαιτούμενα προκειμένου να μπλοκάρει τη ουσιαστική διαπραγμάτευση.
Οι εργαζόμενοι του κλάδου αντέδρασαν μαζικά και αγωνιστικά με Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στις 13/6/19 και μετά την αντιπρόταση του ΣΜΕ που δόθηκε στο τέλος Αυγούστου και κρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ της ΟΜΕ ως απαράδεκτη και προκλητική, αφού προβλέπει:
1. Μειώσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων που φθάνουν έως και 18%.
2. Μισθολογικό διαχωρισμό παλιών και νέων εργαζομένων.
3. Τον αποχαρακτηρισμό της Κλαδικής ΣΣΕ και την υπογραφή της ως ομοιοεπαγγελματική, την στιγμή που η ΣΣΕ περιλαμβάνει δεκάδες ειδικότητες και επισήμως εδώ και πολλά χρόνια το υπουργείο Εργασίας την χαρακτηρίζει ως κλαδική.
4. Αλλαγή του πεδίου εφαρμογής των όρων της σύμβασης, προσπαθώντας να το περιορίσει σε ένα στενό πεδίο της εξορυκτικής βιομηχανίας.
5. Αφαίρεση μιας σειράς από ειδικότητες που προϋπήρχαν.
6. Κατάργηση θεσμικών συμφωνηθέντων, όπως την κατάργηση ως αργίας της Αγίας Βαρβάρας.
Μετά την αντιπρόταση των εργοδοτών και την προσφυγή τους στο ΣτΕ για ακύρωση της προηγούμενης ΣΣΕ, οι μεταλλωρύχοι πραγματοποίησαν απεργιακή κινητοποίηση και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις απέναντι στην κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας.
Οι μεθοδεύσεις της εργοδοσίας αποτελούν πρόκληση όχι μόνο για τους εργαζόμενους του κλάδου, αλλά συνολικά για την εργατική τάξη, αφού ο εξορυκτικός κλάδος απαιτεί από τους σκληρά εργαζόμενους του κλάδου μειώσεις μισθών και ημερομισθίων, όταν διαχρονικά, ακόμη και στα πρόσφατα χρόνια της κρίσης, είχε ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν εκείνους της Εθνικής οικονομίας και έχει επενδύσεις 300 εκ. ευρώ ετησίως και εξαγωγές, με ετήσιες αξίες πωλήσεων της τάξεως των 2 δις ευρώ, βρισκόμενος στο σύνολο του σε κερδοφορία και με την εκτίμηση ότι και το 2019 θα παραμείνει.
Στη γραμμή αυτή του ΣΜΕ βρίσκονται όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που ως ΣΕΒ θέλουν την κατάργηση των τριετιών και επιδιώκουν το χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων, της σταθερής και μόνιμης δουλειάς. Θέλουν και νομικά να βάλουν πάγο στις κατακτήσεις και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.
Η μόνη απάντηση των μεταλλωρύχων και όλων των εργαζομένων είναι ενότητα και αγώνας».

04 Οκτωβρίου 2019

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΓΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΑθήνα, 4/10/2019 

Οι διατάξεις του ν. 4602/9-3-19 που διέλυσε το ΙΓΜΕ, παρά τις επίμονες προσπάθειες των εργαζομένων που έχουν επανειλημμένα δηλώσει και τεκμηριώσει την ομόφωνη ριζική αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη, είναι σαφώς αντιεπιστημονικές, αντιαναπτυξιακές και αντεργατικές.

Περιληπτικά αναφέρουμε ότι με αυτό το νόμο:
• Καταργήθηκε το ΙΓΜΕ και η νέα Αρχή που δημιουργήθηκε δεν έχει ακόμη επανεκκινήσει ουσιαστικά τις δραστηριότητές της για τις ήδη ανειλημμένες από το ΙΓΜΕ υποχρεώσεις, όπως την υπηρέτηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων που έχει αναλάβει το ΙΓΜΕ, καθώς και ποιες από αυτές τις δραστηριότητες θα μπορεί να υπηρετεί με το νέο αυτό σχήμα.
• Η νέα Αρχή δεν έχει καμιά σχέση με κρατικό φορέα έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των γεωεπιστημών, όπως είναι το ΙΓΜΕ. Προβλέπεται να λειτουργεί ως μια τυπική υπηρεσία Δημοσίου, με τα πάντα να ρυθμίζονται από το Δημοσιο- Υπαλληλικό Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις, με απουσία ρυθμίσεων που να εξασφαλίζουν τον ερευνητικό χαρακτήρα του σε ότι αφορά στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (αξιολόγηση, διαδικασίες κρίσης, επιμορφώσεις, κίνητρα κ.α.). Υπό το νέο θεσμικό καθεστώς του Ν.Π.Δ.Δ., γίνεται πολύ πιο γραφειοκρατική και δυσκίνητη, εκμηδενίζοντας τις όποιες λειτουργικές ευελιξίες υπάρχουν σήμερα στο ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του κύριου έργου του, το οποίο διεξάγεται στην ύπαιθρο.
Οι οργανικές θέσεις παραμένουν στο νόμο 220, όταν οι συντηρητικότερες εκτιμήσεις για το αναγκαίο προσωπικό στο ΙΓΜΕ, από τις πιο πρόσφατες επιχειρησιακές μελέτες, ήταν 520 άτομα, την ίδια ώρα που ανατίθενται στη νέα Αρχή πρόσθετες αρμοδιότητες. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο αφού ένας σημαντικός αριθμός έμπειρων εργαζομένων δεν προστατεύεται από τις μεταβατικές διατάξεις και οδηγείται σε άμεση αποχώρηση.
Με τη διαδικασία της εκκαθάρισης στην οποία έχει τεθεί το ΙΓΜΕ, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στις εκκρεμούσες διεκδικήσεις των εργαζομένων και δικαστικά, σε ότι αφορά δικαιώματα και απαιτήσεις που προκύπτουν μέχρι τη λύση του ΙΓΜΕ, με πρωτεύον την καταβολή των αναδρομικών των παράνομων παρακρατήσεων στους μισθούς τους από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2018.
• Στο νόμο δεν υπάρχει κανείς Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της νέας Αρχής και κανείς Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας ούτε σχετικές μεταβατικές διατάξεις, σε ότι αφορά στη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛΚΕ) στον οποίο μεταφέρονται προς διαχείριση τα εγκεκριμένα 22 εκατομμύρια ευρώ ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΓΜΕ. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την παύση ουσιαστικά μέχρι σήμερα, κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας του ΙΓΜΕ.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ έχουν δηλώσει ότι:
• Δεν θα δεχτούν την κατάργηση του ΙΓΜΕ και τις αλλαγές που δεν εξασφαλίζουν εργασιακά δικαιώματά τους.
• Δεν θα επιτρέψουν τη λειτουργία ενός φορέα που αδυνατεί να υπηρετήσει οποιοδήποτε αναπτυξιακό – παραγωγικό ερευνητικό πρόγραμμα.


Θεωρούν ότι η άμεση και πλέον βιώσιμη λύση για να αρθεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει ο νόμος είναι η κατάργηση των διατάξεων του 4602/9-3-19 που αφορούν τη διάλυση του ΙΓΜΕ, η επανίδρυσή του και επιστροφή στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.

03 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Μ.Ε


Αρ.Πρ:  855                                                         Αθήνα 3 Οκτώβρη 2019

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ
     
Η Ομοσπονδία μας ευρισκόμενη στη φάση διεκδίκησης υπογραφής νέας Κλαδικής ΣΣΕ, βρίσκεται μπροστά στη νομικίστική παρέμβαση της εργοδοσίας για ακύρωση της προηγούμενης. Στα πλαίσια αυτά  μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, κατέθεσε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αίτησης του Συνδέσμου  Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.) προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της επεκτασιμότητας της Σ.Σ.Ε του κλάδου μας που υπογράφηκε στις 30.7.2018 και αφορούσε το διάστημα από 10.3.2017 έως 10.3.2019.

Ο ΣΜΕ, ο οποίος σημειωτέον κωλυσιεργεί την διαβούλευση για την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε του κλάδου μας, με την αίτηση του στο ΣτΕ προσπαθεί να προσβάλλει αφενός μεν την υποχρεωτικότητα και την κλαδικότητα των ΣΣΕ που υπογράφει με την Ομοσπονδία μας, αφετέρου δε την αποδέσμευση  επιχειρήσεων του κλάδου μας από τους όρους των συλλογικών συμβάσεων προκειμένου οι εργαζόμενοι να αμείβονται με τους κατώτατους μισθούς παρότι ο κλάδος μας βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία.

Η εκδίκαση της αίτησης του ΣΜΕ θα γίνει στις 8 Οκτώβρη 2019 παράλληλα με την προσφυγή του ΣΕΒ για ακύρωση των τριετιών που προβλέπονται στο κατώτατο μισθό δημιουργώντας ένα γενικότερο μέτωπο επίθεσης της εργοδοσίας για την ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση του εργατικού κόστους με θύματα για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους, που καλούνται για μια ακόμη φορά μετά από 10 χρόνια μνημόνια να πληρώσουν το αναπτυξιακό κόστος της κερδοφορίας των εργοδοτών.

Τέλος και παράλληλα με την δική μας παρέμβαση έχει κατατεθεί και αντίστοιχη παρέμβαση από την ΓΣΕΕ χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζουμε την στάση του Υπουργείου Εργασίας που κύρια στρέφεται η εργοδοτική πλευρά.


ΤΟ Δ.Σ01 Οκτωβρίου 2019

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 02-10-2019 ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!


ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Α.Μ. ΙΓΜΕ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 02-10-2019
ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!

Συνάδελφισσες  Συνάδελφοι,
Η παράταξη μας πιστή στα συμφέροντα των εργαζομένων και του εργατικού ταξικού κινήματος, καλεί όλους τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ Πανελλαδικά να συμμετάσχουν στην αυριανή Απεργία 2/10/2019 που έχει κηρύξει και η διορισμένη διοίκηση της ΓΣΕΕ (παρά τον εργοδοτικό ρόλο της πλειοψηφίας της) αλλά και όλα τα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες της χώρας.
Απορία μας προκαλεί η άρνηση της πλειοψηφίας του Συνδικάτου ΙΓΜΕ να στηρίξει αυτήν την απεργία με μια έκτακτη και ουσιαστική ενημέρωση προσωπικού για την σημασία της αυριανής απεργίας κατά του αντεργατικού - αντιδραστικού νομοσχεδίου, που αν τελικά ψηφιστεί, καταργεί τα Συνδικάτα, τις ΣΣΕ και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα όπλα που είχαν για να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Βάζει «ταφόπλακα» στις ΣΣΕ τη συλλογική οργάνωση και δράση των εργαζομένων. Ουσιαστικά  επιχειρεί να καταργήσει τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων, καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις.
Το Συνδικάτο μας με μια «χλιαρή» ανακοίνωση, περιορίζεται ότι όποιος θέλει να απεργήσει καλύπτεται από την απόφαση του ΕΚΑ, αποκρύπτοντας ότι είναι και απόφαση της ΓΣΕΕ, χαρακτηρίζοντας δε το νομοσχέδιο ως «μίνι», υποβαθμίζοντας την άθλια αντεργατική σημασία του.
Για εμάς πρωτοπόροι στους αγώνες θα έπρεπε να είναι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές που οι εργαζόμενοι εκλέγουν για να αγωνιστούν πάση θυσία για όλα τα ζητήματα που αφορούν όλους μας.
Τίθεται το ερώτημα: θα συμμετάσχουν οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές του Συνδικάτου ΙΓΜΕ αύριο στις κινητοποιήσεις καλώντας όλους τους συναδέλφους για να ακολουθήσουν;
Το θεωρούμε αδιανόητο για το πολύ σοβαρό ζήτημα του άθλιου αντεργατικού νομοσχεδίου, αν δεν το πράξουν.
Οι εκλεγμένοι της παράταξης μας του ΕΑΜ – ΙΓΜΕ, θα  απεργήσουν αύριο και καλούμε όλους τους συναδέλφους να κατέβουν στις κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις που έχει παραρτήματα το ΙΓΜΕ.
Στην Αθήνα προσυγκέντρωση για τους συναδέλφους του ΙΓΜΕ στην Κοραή (Πλατεία Κλαύθμωνος) στις 10.30πμ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ!

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ,
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥΣ!

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ


24 Σεπτεμβρίου 2019

Φωτογραφίες από την απεργία 24 Σεπτέμβριου 2019


Φωτογραφίες, από τη συμμετοχή του Συνδικάτου ΙΓΜΕ στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν τα Εργατικά Σωματεία  ενάντια στην επιστροφή των μνημονιακών εμμονών και την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, και ζητάει από την κυβέρνηση την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου.

23 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΣΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 24-9-2019


ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Α.Μ. ΙΓΜΕ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΣΕ
 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 24-9-2019

Συνάδελφισσες  Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση της ΝΔ ακολουθώντας το παράδειγμα της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,  μόλις στους δύο πρώτους μήνες φρόντισε να επιβεβαιώσει με ποιανού το μέρος είναι και για ποιών τα συμφέροντα ενδιαφέρεται. Στο όνομα της «ανάπτυξης» και της «επιχειρηματικότητας» φέρνει στη Βουλή για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, πολυνομοσχέδιο στο οποίο φροντίζει μέσω Υπουργικών αποφάσεων να παρακάμπτει οποιαδήποτε μέτρα αφορούν το περιβάλλον και άλλες υποχρεώσεις των επιχειρηματιών προκειμένου με διαδικασίες fast-track να  προχωράει τις «επενδύσεις» φοβερίζοντας ακόμη και με ποινές τους υπαλλήλους που ασκούν ελέγχους στις επενδύσεις, ενώ ετοιμάζεται να παραδώσει στα ιδιωτικά μονοπώλια ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΛΑΡΚΟ, Νερό και Αεροδρόμια.
Για να πετύχει τους στόχους της φροντίζει να σαρώσει εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, να διευκολύνει με νέα προνόμια τη μεγαλοεργοδοσία. Έτσι η κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιώντας τον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, βάζει «ταφόπλακα» στις ΣΣΕ και τη συλλογική οργάνωση και δράση των εργαζομένων. Ουσιαστικά  επιχειρεί να καταργήσει τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων, καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις. Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα θα μπορεί η εργοδοσία να γνωρίζει ποιοι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι στα σωματεία τους, αν συμμετέχουν στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες, ακόμη και τι ψηφίζουν! Η διάταξη αυτή αποτυπώνεται στις διατάξεις του άρθρου 50.
Με άλλες διατάξεις στην ουσία καταργεί τις ΣΣΕ περιορίζοντας την ισχύ τους και το πεδίο εφαρμογής τους, ενώ αφαιρει το δικαίωμα προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Ποιο συγκεκριμένα:
Με το άρθρο 49 προβλέπονται εξαιρέσεις από τις εθνικές και τις τοπικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ για «επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα», όπως θα ορίζει ο Υπουργός με απόφαση του.

Με το άρθρο 51, οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν έναντι κλαδικών, για επιχειρήσεις που επικαλούνται «σοβαρά οικονομικά προβλήματα», ενώ στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι σε ανάλογες περιπτώσεις η τοπική σύμβαση υπερισχύει και της εθνικής κλαδικής και της ομοιοεπαγγελματικής.

Με το άρθρο 52 γίνεται το ουσιαστικό ξήλωμα των κλαδικών ΣΣΕ αφού  προβλέπεται ότι ακόμα και για τις ελάχιστες κλαδικές Συμβάσεις που υπογράφονται, για την επέκτασή τους στο σύνολο του κλάδου, πέρα από τον όρο να υπογράφονται από εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου, θα πρέπει πλέον στη σχετική αίτηση επέκτασης να ελέγχονται οι επιπτώσεις της «στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση»!

Με το άρθρο 53 προστίθενται νέοι περιορισμοί για την προσφυγή των εργαζομένων στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), καθώς η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής από τα συνδικάτα ουσιαστικά εξαλείφεται «για την προσφυγή τους θα πρέπει να αποδεικνύουν «υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας»!), κλείνοντας έτσι και τις τελευταίες οδούς για την απόσπαση κάποιας ΣΣΕ.

Όπως γίνεται φανερό, ο συνδυασμός όλων των παραπάνω διατάξεων οδηγεί στην ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών ΣΣΕ. Το γεγονός μάλιστα ότι οι διατάξεις αυτές προωθούνται ενώ ήδη οι κλαδικές ΣΣΕ είναι ελάχιστες και καλύπτουν μόλις το 10% του συνόλου των μισθωτών, επιβεβαιώνει τη συνολικότερη στόχευση της κυβέρνησης που υπακούοντας στα κελεύσματα του ΣΕΒ, επιχειρεί την καθήλωση των αμοιβών των εργαζομένων και την ολοένα και μεγαλύτερη συμπίεση του μέσου μισθού.

Δυστυχώς μπροστά σε αυτή την κατάσταση η “διορισμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ” , κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και συνεχίζει να προσφέρει της υπηρεσίες της προς κυβέρνηση και εργοδοσία επιχειρώντας μπλοκάρισμα ή και σύγχυση στους αγώνες των εργαζόμενων διοχετεύοντας διαφορετικές ημερομηνίες κινητοποιήσεων. Στην ουσία  αποσιωπά για τους αντεργατικούς και αντιδημοκρατικούς στόχους του «πολυνομοσχεδίου», ομνύοντας και αυτή στην ανάγκη της ανάπτυξης ανεξάρτητα αν σαρώνει εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Η μαζική μας συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟ αποτελεί την καλλίτερη απάντηση σε όσες συνδικαλιστικές ηγεσίες αγνοούν την βάση των συνδικάτων και τα οξυμένα εργατικά και κοινωνικά προβλήματα που μας βασανίζουν.

Το Συνδικάτο μετά από τη τρίμηνη ανάπαυλα του, αφού όπως ενημέρωσε έθεσε τα θέματα στη νέα ηγεσία του εκτρωματικού ΕΑΓΜΕ (ΙΓΜΕ) και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική δέσμευση, οφείλει να θέσει αφενός μεν με σαφήνεια το έγκλημα που θα συντελεσθεί αν δεν γίνει επανίδρυση του ΙΓΜΕ, αφού το νέο θεσμικό σχήμα όχι μόνο διασύρει το ΙΓΜΕ αλλά θέτει και σοβαρά ερωτηματικά για την υλοποίηση του έργου του και αφετέρου να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για τις απαντήσεις της Διοίκησης στα προβλήματα μας, επιδιώκοντας άμεσα συνάντηση και με το Υπουργείο.

Συνάδελφισσες Συνάδελφοι,
Τα  προβλήματα μας σαν ΙΓΜΕ, δεν είναι άσχετα με τα γενικότερο σχέδια της κυβέρνησης σε ότι αφορά το  μέλλον της ενέργειας, των νερών των υποδομών της χώρας, ούτε η διασφάλιση των δικαιωμάτων μας είναι άσχετη με τις γενικότερες εξελίξεις στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων.

Επόμενα η μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ αύριο και στις αγωνιστικές συγκεντρώσεις και πορείες είναι καθήκον ΟΛΩΝ μας και θα πρέπει και το Συνδικάτο να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ουσιαστική επιτυχία της ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ,
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥΣ!

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ
20 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αθήνα, 20/9/2019 

Συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12:00 η πρώτη συνάντηση της Ε.Γ. του Συνδικάτου με τη νέα Διοίκηση της ΕΑΓΜΕ, μετά από σχετικό αίτημά μας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Από την πλευρά της διοίκησης τονίστηκε ότι προσβλέπει και θα κινηθεί στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ενός εξωστρεφούς, λειτουργικού και παραγωγικού Ινστιτούτου.

Από την πλευρά μας θέσαμε τα εξής:

1. Το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε μετά τη διάλυση του ΙΓΜΕ, κυρίως σε ότι αφορά την ομαλή λειτουργία και την εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα, με βέλτιστη λύση αυτή της επανίδρυσης του ΙΓΜΕ.

 2. Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.

 3. Την ανησυχία των εργαζομένων για τη συνέχιση της υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ που ήδη εκτελούνται χωρίς ριζικές αναθεωρήσεις και παύσεις που θα οδηγήσουν αντικειμενικά στη μη υλοποίησή τους. 

4. Το ουσιαστικό εργασιακό πρόβλημα που εκκρεμεί σχετικά με τα αναδρομικά από τις

παράνομες περικοπές των μισθών μας (25%)

Η Διοίκηση δεν έλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα παραπάνω, τόνισε όμως ότι θεωρεί πως κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση και ότι θα καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν θετικά.

Για εκτενέστερη ενημέρωση και για την απεργίας της Τρίτης 24/9/19, θα πραγματοποιηθεί

Ενημερωτική Συγκέντρωση, τη Δευτέρα, 23/9/19 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο των Κεντρικών.