ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

07 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2011

1)      ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ.Σ. ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Εγγεγραμμένα μέλη : 297


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΡΕΣ *
Ψήφισαν
140
19
18
26
9
29
9
250

Λευκά
7
0
1
0
0
0
0
8

Άκυρα
0
0
0
0
1
0
1
2

Έγκυρα
133
19
17
26
8
29
8
240Αγωνιστική  Συσπείρωση
67
11
12
1
1
6
4
102
6
ΔΗΣΙΓΜΕ
52
5
5
22
7
5
3
99
5
ΔΑΚΕ
14
3
0
3
0
18
1
39
2

*Το εκλογικό μέτρο για το ΚΔΣ ήταν το εξής : Έγκυρα 240 / Έδρες 13 = 18,46


Εκλέγονται από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Σμυρνιώτης  Χάρης
82
2
Χάγιου Ελεονώρα
54
3
Βουγιουκαλάκης Γιώργος
46
4
Σφακιανούδης Αλέξανδρος
39
5
Καλογρίδου Κατερίνα
38
6
Ζαραβέλα Καίτη
32


Αναπληρωματικοί

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Προδρομίδης Παντελής
31
2
Σοφός Φίλιππος
29*
3
Φερεντίνου Δήμητρα
29*
4
Πολυχρόνης Ευστάθιος
24
5
Μπάτης Δημήτρης
21
6
Τσιτσής Αναστάσιος
18

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση

Εκλέγονται από τη ΔΗΣΙΓΜΕ :

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Μωραίτη Ευγενία
60
2
Αραπογιάννης Ευάγγελος
57
3
Κατσίκης Γιάννης
49
4
Ριζόγιαννη Νάντια
45
5
Πάσχος Παναγιώτης
42


Αναπληρωματικοί

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Μήτσιου Κλεονίκη
37
2
Κουκούλης Αθανάσιος
32
3
Κελεσίδης Ηλίας
31
4
Τσελεπίδης Βασίλειος
30
5
Κυριακίδου Κατερίνα
25Εκλέγονται από τη ΔΑΚΕ ΙΓΜΕ :

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Αρβανιτίδης Βασίλης
33
2
Ξηρόκωστας Νικόλαος
24


Αναπληρωματικοί

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Βασιλάκης Δημήτρης
21
2
Λαμπαθάκης Κων/νος
16

1)     Ο.Μ.Ε.

Εγγεγραμμένα μέλη : 297


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΡΕΣ *
Ψήφισαν
140
19
18
26
9
29
9
250

Λευκά
10
0
1
1
1
0
0
13

Άκυρα
1
0
0
0
0
1
0
2

Έγκυρα
129
19
17
25
8
28
9
235Αγωνιστική  Συσπείρωση
63
7
10
1
4
7
4
96
4
ΔΗΣΙΓΜΕ
53
7
7
20
4
5
2
98
4
ΔΑΚΕ
13
5
0
4
0
16
3
41
2

* Το εκλογικό μέτρο για την Ο.Μ.Ε. ήταν το εξής : 297 μέλη/ 30 = 10 έδρες
      δηλαδή Έγκυρα 235/ Έδρες 10 = 23,5

Εκλέγονται από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Σμυρνιώτης Χάρης
69
2
Χάγιου Ελεονώρα
40
3
Βουγιουκαλάκης γιώργος
34
4
Ζαραβέλα Αικατερίνη
24*


Αναπληρωματικοί
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Καλογρίδου Αικατερίνη
24*
2
Προδρομίδης Παντελής
23
3
Αγγελάτου Βασιλική
19
4
Ιωσηφίδης Άρης
18

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση

Εκλέγονται από τη ΔΗΣΙΓΜΕ :

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Αραπογιάννης Ευάγγελος
63
2
Κατσίκης Γιάννης
54
3
Τσελεπίδης Βασίλειος
39
4
Κούκουλης Αθανάσιος
38*


Αναπληρωματικοί
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Πάσχος Παναγιώτης
38*
2
Κελεσίδης Ηλίας
31*
3
Μήτσιου Κλεονίκη
31*
4
Μαστρογιάννης Φώτιος
28

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση

Εκλέγονται από τη ΔΑΚΕ ΙΓΜΕ :

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Αρβανιτίδης Βασίλειος
34
2
Λαμπαθάκης Κων/νος
15


Αναπληρωματικοί
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Καραδήμος Νικόλαος
13*
2
Σταυρακίδης Σταύρος
13*

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση


2)      ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
177
20
19
26
35
Ψήφισαν
140
19
18
26
29
Λευκά
9
0
4
0
0
Άκυρα
0
0
0
0
1
Έγκυρα
131
19
14
26
28


Αγωνιστική  Συσπείρωση
71
-
-
-
-
ΔΗΣΙΓΜΕ
49
-
-
-
-
ΔΑΚΕ
11
-
-
3
-
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο για Ε.Κ. Κοζάνης
-
19
-
-
-
Εργαζόμενοι Π.Μ. Κρήτης
( Ε.Κ. Ρεθύμνου)
-
-
14
-
-
Ενιαία Δράση
(Ε.Κ. Θεσσαλονίκης)
-
-
-
23
-
Ενιαία κίνηση εργαζομένων ΠΜΑΜΘ
( Ε.Κ. Ξάνθης)
-
-
-
-
28

  1. Το Εκλογικό μέτρο για Ε.Κ.Αθήνας.: Εγγεγραμμένοι Κ.Υ. 177 : 75 = 2,36 δηλ. 2 έδρες.             Έγκυρα 131 : 2 = 65,5
  2. Το Εκλογικό μέτρο για Ε.Κ. Θεσ/νίκης: Εγγεγραμμένοι 26 : 75 = 0,34 δηλ. 0 έδρα.
  3. Το Εκλογικό μέτρο για Ε.Κ. Ξάνθης: Εγγεγραμμένοι 35 : 40 = 0,88 δηλ. 1 έδρα.
  4. Το Εκλογικό μέτρο για Ε.Κ. Κοζάνης: Εγγεγραμμένοι 20 : 50 = 0,40 δηλ. 0 έδρα.
  5. Το Εκλογικό μέτρο για Ε.Κ. Ρεθύμνου: Εγγεγραμμένοι 19: 25 = 0,92 δηλ. 1 έδρα.
Δεν εκλέγονται εκπρόσωποι για τα Εργατικά Κέντρα Θεσσαλονίκης και Κοζάνης καθώς επίσης Πρέβεζας και Τρίπολης διότι δεν έχουν το απαιτούμενο μέτρο για το Ε.Κ. της πόλης τους.

Εκλέγονται για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
Σμυρνιώτης Χάρης
Αγωνιστική Συσπείρωση
48
Τακτικός
2
Κατσίκης Γιάννης
ΔΗΣΙΓΜΕ
27
Τακτικός

1
Βουγιουκαλάκης Γιώργος
Αγωνιστική Συσπείρωση
26
αναπληρωματικός
2
Μωραίτη Ευγενία
ΔΗΣΙΓΜΕ
26
αναπληρωματικός


Εκλέγονται για το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
Αρβανιτίδης Βασίλης
Ενιαία κίνηση εργαζομένων ΠΜΑΜΘ
12
Τακτικός

1
Ιωσηφίδης Αριστείδης
Ενιαία κίνηση εργαζομένων ΠΜΑΜΘ
8
αναπληρωματικός


Εκλέγονται για το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
Κοινάκης Γιάννης
Εργαζόμενοι Π.Μ. Κρήτης
11
Τακτικός3)      ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
20
19
11
26
9
35
Ψήφισαν
19
18
9
26
9
29
Λευκά
0
0
0
0
0
0
Άκυρα
0
0
0
0
0
0
Έγκυρα
19
18
9
26
9
29Ενιαίο Ψηφοδέλτιο ΠΜΠΕ
-
-
-
-
9
-
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο ΠΜΗΠ
-
-
9
-
-
-
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο ΠΜΔΜ
19
-

-

-
Εργαζόμενοι Π.Μ. Κρήτης
-
18
-
-
-
-
Ενιαία Δράση Εργαζομένων ΠΜΚΜ
-
-
-
26
-
-
Ενιαία κίνηση εργαζομένων ΠΜΑΜΘ
-
-
-
-
-
29


Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΔΜ (Κοζάνη):

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Φερεντίνου Δήμητρα
15
2
Ματθαιόπουλος Δημήτρης
13
3
Καραδήμος Νίκος
11


Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΚΡ (Ρέθυμνο):

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Δαβράδος Μιχαήλ
16
2
Καπάρος Μιχαήλ
15*
3
Σταυριανάκης Νίκος
15*

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση

Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΗΠ (Πρέβεζα):

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Κωλέτσης Νικόλαος
9
2
Πάσχος Παναγιώτης
7
3
Παπανίκος Διονύσιος
6


Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΚΜ (Θεσσαλονίκη):

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Καλούση Ευαγγελία
18
2
Σγούρος Δημήτριος
14
3
Μαντζάκος Ιωάννης
11


Αναπληρωματικοί


1
Ατζέμογλου Αρτέμιος
10
2
Νυμφόπουλος Μιλτιάδης
6


Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΠΕ (Τρίπολη):

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Ζαφειρόπουλος Στυλιανός
8*
2
Σταθόπουλος Νικόλαος
8*
3
Τριάντος Γεώργιος
7

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση

Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΑΜΘ (Ξάνθη):

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
Αρβανιτίδης Βασίλειος
18*
2
Ιωσηφίδης Αριστείδης
18*
3
Εξιόγλου Δημήτριος
12


Αναπληρωματικοί

1
Λαίτσας Λεωνίδας
7
2
Διαμαντίδης Χαράλαμπος
6
3
Μαδεμλής Νικόλαος
5

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση6) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι : 351


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΡΕΣ *
Ψήφισαν
171
19
19
27
9
29
10
284

Λευκά
5
0
2
0
2
0
0
9

Άκυρα
2
0
0
1
0
0
0
3

Έγκυρα
164
19
17
26
7
29
10
272Αγωνιστική Συσπείρωση
60
6
6
1
4
8
0
85
2
ΔΗΣΙΓΜΕ
47
6
3
19
2
5
0
82
1
ΔΑΚΕ
16
6
3
3
0
16
1
45
1
Ανεξάρτητη Κίνηση ΙΓΜΕ
41
1
5
3
1
0
9
60
1

* Το εκλογικό μέτρο για τα Υπηρεσιακά Όργανα ήταν το εξής : Έγκυρα 272 / Έδρες 5 = 54,4

Αφού τελείωσε η κατανομή των εδρών και εκπροσώπων στα διάφορα αιρετά Υπηρεσιακά Όργανα, η Κ.Ε.Ε. προχώρησε στην ονομαστική ανακήρυξη των συμβούλων και εκπροσώπων κατά Όργανο και συνδυασμό. Εκλέγονται :

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
Νταμπίτζιας Σπύρος
ΔΗΣΙΓΜΕ
45
Τακτικός

1
Τζάμος Στέργιος
ΔΗΣΙΓΜΕ
21
αναπληρωματικός


Για το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
Τσόμπος Παναγιώτης
ΔΑΚΕ
9
Τακτικός

1
Δαναζόγλου Αργύριος
ΔΑΚΕ
2
αναπληρωματικός


Για το  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
Αναστασοπούλου Λίλιαν
Αγωνιστική Συσπείρωση
44
Τακτικός

1
Γκιντώνη Ελένη
Ανεξάρτητη Κίνηση ΙΓΜΕ
36
αναπληρωματικόςΓια την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
Αγγελάτου Βασιλική
Αγωνιστική Συσπείρωση
36
Τακτικός
2
Πογιατζή Ελευθερία
Ανεξάρτητη Κίνηση ΙΓΜΕ
28
Τακτικός

1
Ζαχαράκη Παρασκευή
ΔΗΣΙΓΜΕ
39
αναπληρωματικός
2
Ιωακείμ Χρυσάνθη
Ανεξάρτητη Κίνηση ΙΓΜΕ
26
αναπληρωματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: