ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

14 Νοεμβρίου 2011

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

         
Το νέο Δ.Σ. του Συνδικάτου που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, εξέλεξε 5μελή Ε.Γ. στην πρώτη συνεδρίασή του  της 14/11/11, η οποία  συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος                     Σμυρνιώτης Χ.       
Αντιπρόεδρος               Αρβανιτίδης Β.
Γεν. Γραμματέας           Μωραΐτη Ευγ.
Αναπλ. Γεν. Γραμμ.      Πάσχος Π.
Ταμίας                           Χάγιου Ελ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: