ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

25 Ιουλίου 2013

Στυλιανίδης Κοσμάς Καθ. ΑΠΘ - Πρόεδρος ΟΑΣΠ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΑΣΠ – ΙΓΜΕ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ


https://docs.google.com/file/d/0Bxq2B65ovdvqYUJmbG9wcjlKbzg/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: