ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

09 Μαΐου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 8 ΜΑΗ 2014


«O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ»
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών,
Ακαδημίας 18 & Βουκουρεστίου
Αθήνα, 8 Μαϊου 2014Όλοι εμείς που παραβρεθήκαμε στη σημερινή ημερίδα εκφράσαμε τις απόψεις μας για τη βαρύνουσα σημασία που έχει η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας προς όφελος της κοινωνίας και με σεβασμό στο περιβάλλον, ιδιαίτερα δε στην παρούσα συγκυρία της πρωτοφανούς κρίσης που περνά ο τόπος και ο λαός μας.
Ειδικότερα, συμφωνήσαμε:
1.    Στην ανάγκη εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής για την έρευνα και αξιοποίηση του Ορυκτού μας Πλούτου και της στήριξης από την πολιτεία των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της, και ιδιαίτερα του ΙΓΜΕ, που εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο των συντηρητικών πολιτικών απαξίωσης, μαρασμού και τελικά εξαφάνισής του.
2.    Στην ανάγκη νομοθετικής αποκατάστασης του ΙΓΜΕ, με την κατάργηση της ΚΥΑ 25200 που το συγχώνευσε στο ΕΚΒΑΑ και την επανίδρυσή του ως αυτόνομου Δημόσιου ερευνητικού φορέα του Ορυκτού Πλούτου με περιφερειακή διάρθρωση. 
3.    Στην ανάγκη διακοπής κάθε ενέργειας της Διοίκησης του ΕΚΒΑΑ για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που με την ανοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μεταβάλει τον χαρακτήρα του ΙΓΜΕ από φορέα έρευνας του Ορυκτού Πλούτου της χώρας σε γραφειοκρατικό μηχανισμό παρακολούθησης του κλίματος.
4.    Στην ανάγκη αποκατάστασης της σταθερής χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων του ΙΓΜΕ και την έγκαιρη μισθοδοσία του προσωπικού του με ικανοποιητικούς μισθούς και καταβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών προς τους συνταξιούχους του.
5.    Στην επείγουσα ενίσχυση του ΙΓΜΕ με νέο καταρτισμένο προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας και την υποστήριξη της συντήρησης και αναβάθμισης του εργαστηριακού και του ερευνητικού εξοπλισμού του.
6.    Στην πολιτικής αποδοκιμασία και απόκρουση της επίθεσης που υφίσταται το ΙΓΜΕ και οι εργαζόμενοι από μια ανεπαρκή και ακατάλληλη Διοίκηση του φορέα, που με τις πράξεις της υπηρετεί το στόχο της παράδοσης της έρευνας του Ορυκτού Πλούτου της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα.


Τέλος, συμφωνήσαμε στην ανάληψη πρωτοβουλίας από όλους τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα, για τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με σκοπό την από κοινού επίδοση αυτού του ψηφίσματος, στην πολιτική ηγεσία, Πρωθυπουργό και αρμόδιο Υπουργό, με σκοπό την αναλυτικότερη ενημέρωσή της για τις απόψεις μας, και στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για την δρομολόγησης των διαδικασιών ανασύστασης του ΙΓΜΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: