ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

29 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Αχαρνές, 29-9-2014
       ΑΠ. 138/ 6.2

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ


 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΓΜΕ

«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν»  Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Μανιάτης, για μια ακόμη φορά με Δελτίο τύπου που αναφέρεται στο Οργανωτικό πλαίσιο του ΙΓΜΕ, εκφράζει την πολιτική του βούληση για τον εκσυγχρονισμό και την θεσμική αναβάθμιση του παράλληλα με το ενδιαφέρον του για τον Ορυκτό Πλούτο της χώρας.
Δυστυχώς όμως οι ανησυχίες που ήδη έχουμε εκφράσει για τους στόχους και τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής ( Ε.Ε.) που συστάθηκε με απόφαση της Γεν. Γραμματέας για την υποστήριξη της σχεδίασης του οργανωτικού πλαισίου του νέου Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, δυστυχώς επιβεβαιώνονται ήδη με την εναρκτήρια σύσκεψή της παρουσία του Υπουργού την προηγούμενη Τρίτη, 24.9.2104.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ε. δεν αγνοήθηκαν μόνο οι εργαζόμενοι, στους οποίους ο Υπουργός αρνήθηκε ακόμα και μια μικρή ενημερωτική παρέμβαση προς τα μέλη της, αλλά δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη σύσκεψη οι εκπρόσωποι των επιστημονικών θεσμικών φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ), παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέλη της Επιτροπής. Μήπως ο Υπουργός ανησυχεί ότι οι εκπρόσωποι ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ δεν είναι δυνατό να συμπράξουν σε  στεγανοποίηση προειλημμένων αποφάσεων και διαδικασιών, θεωρώντας τους εκπρόσωπους της Πανεπιστημιακής κοινότητας δεδομένους ;
Ανησυχητικές όμως είναι και οι δηλώσεις του Υπουργού που:
·     αναδεικνύουν την δημιουργία ενός ΙΓΜΕ, σε έναν ρόλο επιτελικού φορέα ανάλογο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, των δέκα εργαζομένων,
·     περιορίζει τη στόχευση και το ρόλο του Ινστιτούτου υπερτονίζοντας λόγω πολιτικής συγκυρίας αβέβαια κοιτάσματα όπως τις σπάνιες γαίες, υποτιμώντας εμμέσως τη σημασία όλων των άλλων μεταλλευμάτων και λατομικών ορυκτών μας πόρων,
·     αποσιωπούν πλήρως το σύνολο των ευρύτερων γεωεπιστημονικών αντικειμένων του ΙΓΜΕ (υπόγεια νερά, ενεργειακούς πόρους, γεωλογικές υποδομές, κλπ)
Με αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας επαυξάνονται οι ανησυχίες μας ότι ουσιαστικός στόχος της σύστασης αυτής της Επιτροπής είναι η υιοθέτηση των πορισμάτων της διατεταγμένης «αξιολόγησης» του ΙΓΜΕ από συνταξιούχους υπαλλήλους άλλων ανταγωνιστικών του ΙΓΜΕ ευρωπαϊκών Ινστιτούτων που οδηγούν όλη σχεδόν την ερευνητική δραστηριότητα του ΙΓΜΕ στην αγορά (outsourcing) και στην οριστική του διάλυση.
Με τη βεβαιότητα ότι κανένα μέλος της Επιτροπής, είτε εκπρόσωπος Πανεπιστημίων, είτε Θεσμικών Φορέων, είτε υπηρεσιακός παράγοντας, δεν θα αποδεχτεί προειλημμένες πολιτικές αποφάσεις, οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, καλώντας τον λαό, τους επιστημονικούς φορείς και τα συνδικάτα της χώρας σε αγωνιστική επαγρύπνηση και συμπαράσταση, ώστε να αποτραπεί κάθε νέα απόπειρα κατάργησης του ΙΓΜΕ, ως δημόσιου φορέα ουσιαστικής έρευνας για την αξιοποίηση των ορυκτών φυσικών πόρων και την ορθολογική διαχείριση του γεωπεριβάλλοντος της χώρας μας.


Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: