ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

08 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08 - 04 - 2016


Αχαρνές, 08 - 04 - 2016
Α.Π.  56 / ΔΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά την παραίτηση του συνάδελφου Ε. Αραπογιάννη από τη θέση του Προέδρου και μέλους της Ε.Γ., την παραίτηση του συνάδελφου Γ. Βουγιουκαλάκη από τη θέση του Γεν. Γραμματέα και μέλους της Ε.Γ. και από μέλος του ΔΣ, και την αποδοχή τους, την παραίτηση του συνάδελφου Α. Ατζέμογλου από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ, τη συμπλήρωση του ΔΣ με το επόμενο αναπληρωματικό μέλος Γ. Φραγκογιάννη, και τη συμπλήρωση της Ε.Γ. με την εκλογή από το ΔΣ των συναδέλφων Δ. Βασιλάκη και Φ. Σοφού, η Εκτελεστική Γραμματεία του Σωματείου με τη νέα σύνθεσή της, συνήλθε σε  συνεδρίαση στις 6.4.2016 προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του καταστατικού του Σωματείου. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία.
Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του ΔΣ και της ΕΓ διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

 1. Πρόεδρος ΕΓ:                                                     Σοφός Φίλιππος
 2. Αντιπρόεδρος ΕΓ:                                            Σμυρνιώτης Χαράλαμπος
 3. Γεν. Γραμματέας ΕΓ:                                       Μαυρογιάννης Ιωάννης
 4. Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ΕΓ:         Μπάτης Δημήτριος
 5. Ταμίας ΕΓ:                                                           Αρβανιτίδης Βασίλειος
 6. Μέλος ΕΓ:                                            Βασιλάκης Δημήτριος
 7. Μέλος ΕΓ:                                            Ντούρος Γεώργιος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Μέλος ΔΣ                                            Αραπογιάννης Ευάγγελος
 2. Μέλος ΔΣ                                            Ζαραβέλα Αικατερίνη
 3. Μέλος ΔΣ                                            Καλογρίδου Αικατερίνη
 4. Μέλος ΔΣ                                            Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά
 5. Μέλος ΔΣ                                            Εξίογλου Δημήτριος
 6. Μέλος ΔΣ                                            Φραγκογιάννης Γεώργιος


      Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
    
        Φίλιππος  Σοφός
 
Γιάννης Μαυρογιάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: