ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

04 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4-4-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αχαρνές, 4-4-2016

Α.Π. 50 / 7


Θέμα:      Αποτελέσματα και συμπεράσματα απ την κινητοποίηση στο Υπουργείο Π.ΕΝ. (30/3/16) και τη Συμφιλιωτική Διαδικασία στο Υπ. Εργασίας (31/3/16)


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Και η βδομάδα που πέρασε σημαδεύτηκε από εξελίξεις σε ότι αφορά τα σοβαρότερα εργασιακά και λειτουργικά θέματα του ΙΓΜΕ που μας απασχολούν (προϋπολογισμός 2016, ασφαλιστήριο Υγείας και Ατυχημάτων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, απαναφορά των συμβασιούχων, Εκτός Έδρας και της Εφάπαξ Παροχής). Θέματα για τα οποία αναγκαστήκαμε, αφενός μεν να προχωρήσουμε για άλλη μια φορά σε κινητοποίηση στο ΥΠΕΝ αφού, δύο μήνες μετά τη δέσμευση του Υπουργού ότι  συγκεκριμένα  επιμέρους  θέματα  εξετάζονταν  και  επιδιώκονταν  λύσεις  γι αυτά,  κανένα πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπισθεί, αφετέρου δε να ενεργοποιήσουμε Συμφιλιωτική Διαδικασία στο Υπουργείο Εργασίας για το θέμα της Εφάπαξ Παροχής.
1.  Η κι νητοποίηση  στο ΥΠΕΝ  και η συνάντηση με  τον νομικό   σύμβουλο του  Υπουργού

Στο  πλαίσιο  της  επιβεβλημένης  κινητοποίησής  μας  στο  ΥΠΕΝ,  την  Τετάρτη  30-3-2016,  με συμμετοχή και συνταξιούχων συναδέλφων μας, δεν έγινε δυνατή συνάντηση με τον Υπουργό (απουσίαζε στη Θεσσαλία), αλλά με τον Νομικό Σύμβουλό του κ.Σερμπέτη, που έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη διαχείρισης των εργασιακών και λειτουργικών θεμάτων του ΙΓΜΕ. Από την τρίωρη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Σωματείου, παρουσία και αντιπροσωπείας της ΕΣΤΥ, προέκυψαν τα παρακάτω:
·   Σχετικά  με  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  του  ΙΓΜΕ  για  το  2016,  ο  Σύμβουλος διαβεβαίωσε ότι έχουν διευθετηθεί όλες οι παρατηρήσεις και αντιρρήσεις που είχαν τεθεί από το Γενικό Λογιστήριο, και ότι ήταν πλέον θέμα ολίγων ημερών η ολοκλήρωση του σχετικού σχεδίου ΚΥΑ από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και η υπογραφή του από τον κ. Σκουρλέτη. Παρά την επιμονή και την επισήμανσή μας ότι είναι απαραίτητο το θέμα να διευθετηθεί τις προσεχείς 3-4 εργάσιμες προκειμένου για να μην να χάσει το ΙΓΜΕ και άλλο πολύτιμο χρόνο από το έργο του, ο κ. Σύμβουλος δεν έγινε πιο συγκεκριμένος για τον χρόνο υπογραφής του σχεδίου ΚΥΑ από τον κ. Υπουργό. Ελπίζουμε ότι η αισιοδοξία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ θα επιβεβαιωθεί άμεσα. Διατηρούμε ωστόσο τις επιφυλάξεις μας, αφού σε κάθε βήμα που απαιτήθηκε για την επανασύσταση και λειτουργία του ΙΓΜΕ ήταν αδικαιολόγητα απούσα η απαιτούμενη θετική συνδρομή των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΝ, χωρίς να αποκλείουμε  και  την  εξάρτηση  της  έγκρισης  του  προϋπολογισμού  από  την  προηγούμενη
«αξιολόγηση»   και   την  ψήφιση   των   νέων   μέτρων   αντιλαϊκής   λιτότητας   (φορολογικό   ασφαλιστικό) από τη Βουλή.


·   Αν και πρέπει να αξιολογήσουμε ως θετικό το γεγονός της επιβεβαίωσης από την πλευρά του ΥΠΕΝ της αναγκαιότητας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΙΓΜΕ με νέες προσλήψεις, δεν μας επιτρέπεται κάποια ιδιαίτερη αισιοδοξία, αφού ούτε ποσοτικές αναφορές έγιναν από πλευράς ΥΠΕΝ, ούτε και κάποια χρονική δέσμευση υπήρξε, αλλά σύνδεση των αναγκών του ΙΓΜΕ με το συνολικό πλαίσιο προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής, στο οποίο φαίνεται να προηγούνται οι τομείς της υγείας και την παιδείας.
·   Στο ίδιο παρεμφερές ασαφές πλαίσιο εντάσονται και οι προσπάθειες και οι πιέσεις που μας δηλώθηκε ότι ασκεί το ΥΠΕΝ προς την κατεύθυνση του Υφυπουργείου του ΕΣΠΑ, για την αντιμετώπιση της ανάγκης επανάκαμψης στο ΙΓΜΕ των 60 συμβασιούχων συναδέλφων που είναι πλέον, ουσιαστικά απολυμένοι, εκτός ΙΓΜΕ, αποφεύγοντας να μας διευκρινίσει ποιές ακριβώς ενέργειες γίνονται, ούτε να υπάρξει κάποια δέσμευση και το πότε και αν θα επαναπροσληφθούν. Θετική βέβαια προσέγγιση του ΥΠΕΝ αποτελεί η υποστήριξή του στην κατεύθυνση να διασφαλίζεται η άμεση σχέση του εργαζόμενου ή συμβασιούχου με το ΙΓΜΕ ειδικότερα, χωρίς τη μεσολάβηση εργολάβων. Με δεδομένο ότι, η κατεύθυνση της ανάθεσης σε ιδιώτες εργολάβους κάθε υποστηρικτικής δραστηριότητας του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αποτελεί κεντρικό στόχο των νεοφιλελεύθερων αντεργατικών πολιτικών, ελπίζουμε ότι το ΥΠΕΝ θα εμμείνει στην κατεύθυνση αυτή και θα επαναπροσλάβει άμεσα τους απολυμένους συναδέλφους μας.
·   Σε ότι αφορά το θέμα της Εκτός Έδρας απασχόλησης, για το οποίο το ΔΣ του ΙΓΜΕ έχει πάρει
σαφή θέση ότι οι ρυθμίσεις του νέου σχετικού ν.4336/2015 δημιουργούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο ΙΓΜΕ, που συνδέονται με τη φύση των εργασιών του Ινστιτούτου, και αποβαίνουν  εις  βάρος  της  Εθνικής  Οικονομίας,  και  ως  εκ  τούτου  θεωρεί  ότι  απαιτείται διερευνηθεί η δυνατότητα υπαγωγής του ΙΓΜΕ στους φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, όπως είναι η άποψη του Σωματείου. Ο κ. Σύμβουλος αναφέρθηκε στη δέσμευση που υπάρχει από πλευράς του Γενικού Λογιστηρίου για ρύθμιση του θέματος σε ορίζοντα ενός μηνός, με περιορισμό του ορίου για διανυκτέρευση από τα 160 στα 50Km και με διεύρυνση στις 200 ημέρες το μέγιστο όριο ετήσιας εκτός έδρας απασχόλησης, χωρίς να μας δοθεί η συγκεκριμένη διάταξη που έχει ετοιμαστεί προκειμένου να μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Έχοντας όμως υπόψη τη δέσμευση αυτή, που προφανώς είναι γνωστή και στη Διοίκηση του ΙΓΜΕ, και μέχρι την ψήφιση της σχετικής διάταξης ΝΟΜΟΥ, θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσει ΑΠΟΦΑΣΗ με την οποία να εξαιρείται το ΙΓΜΕ των διατάξεων του ν.4336 (ως ερευνητικός φορέας που εκτελεί έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα), υιοθετώντας για το άμεσο χρονικό διάστημα τις ρυθμίσεις που ίσχυσαν καθ όλη τη διάρκεια του ΕΣΠΑ 2007-2014.
Δεν έμεινε όμως αναπάντητη η κατηγορία ότι φταίει το Σωματείο μας που κινδυνεύει το ΙΓΜΕ να χάσει έργα του, αφού δενεπιτρέπει στην Διοίκηση να πάρει απόφαση έγκρισης αιτήματος για έκδοση ΚΥΑ για τις πρώτες 60 ημέρες, ενέργεια που θα αποδομούσε πλήρως το εγχείρημα της υπαγωγής του ΙΓΜΕ στις εξαιρέσεις του νόμου 4336. Απάντησή μας ήταν η έντονη διαμαρτυρία μας, αφού αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτή την καθυστέρηση είναι η πολιτική ηγεσία, που, ήδη από τότε που ανέλαβε, γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα, από τις συνεχείς εκκλήσεις τόσο του Σωματείου όσο και της Διοίκησης, χωρίς όμως να λύνει το σοβαρό αυτό ζήτημα, το οποίο, ειδικά με το απαράδεκτο όριο των 160Km, συνδέεται και με τις νομικές υποχρεώσεις του εργοδότη σε ότι αφορά την Υγεία και την Ασφάλεια κατά την εργασία.


·   Τέλος, μακρόχρονη συζήτηση έγινε για το θέμα της Εφάπαξ Παροχής, για το οποίο παραμένει αναπάντητη, ήδη εδώ και τρεις βδομάδες, η κοινή πρόταση Σωματείου και ΕΣΤΥ για έναρξη συγκροτημένου διαλόγου για την αντιμετώπιση των συνολικών αξιώσεων εργαζόμενων και συνταξιούχων με τη Διοίκηση και το ΥΠΕΝ.

Ενημερωθήκαμε ότι προς το παρόν μόνο συζητήσεις έχουν γίνει με τους αρμόδιους του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο θέτει δύο ενστάσεις. Πρώτη και μάλλον ασήμαντη, ότι δεν υπήρξε άμεση νομική εκπροσώπευση του Δημοσίου στην υπόθεση «Κακλαμάνη», παρά μόνο του ΙΓΜΕ. Δεύτερη, περί των διαφορετικών χαρακτήρων των αξιώσεων που έχουν τεθεί.
Παρά την επανάληψη από πλευράς του Νομικού Συμβούλου του Υπουργού της προσωπικής του άποψης για τη βασιμότητα των αξιώσεων όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά και των εν ενεργεία ασφαλισμένων που έχουν προσφύγει δικαστικά με βάση το δικαίωμα προσδοκίας τους για την παροχή του ασφαλιστικού συμβολαίου (δεν θεωρεί αβάσιμες τις αξιώσεις μας), επί της ουσίας μας παρουσίασε μιαν αρνητική προσέγγιση παραγόντων του Γενικού Λογιστηρίου, εφόσον από πλευράς μας τίθεται ως προϋπόθεση για την εξεύρεση μιας συναινετικής λύσης στο πρόβλημα η αναγνώριση της νομιμότητας της οφειλής προς όλους τους δικαιούχους, συνταξιούχους και εργαζόμενους. Παρά το γεγονός ότι η νομιμότητα των αξιώσεων συνταξιούχων και εργαζομένων είναι για μας αυτονόητη, δεδομένου ότι η νομιμότητα του Συμβολαίου της Εθνικής, που ουδέποτε καταγγέλθηκε από το ΙΓΜΕ, έχει ήδη κριθεί από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η πρόταση του Σωματείου δεν έθεσε προϋποθέσεις σχετικές με αποδοχή της νομιμότητας των αξιώσεών μας, αλλά την ανάγκη να συμφωνηθεί μια διαδικασία διαλόγου με την οποία θα διερευνηθεί η δυνατότητα επίτευξης μιας αμοιβαία επωφελούς εξωδικαστικής ρύθμισης των αξιώσεων όλων όσων έχουν προσφύγει δικαστικά, διατηρώντας κάθε πλευρά τα όποια νομικά της επιχειρήματα έως την επίτευξη της ρύθμισης, παγώνοντας δε κάθε πλευρά τις δικαστικές της ενέργειες για το μικρό αυτό χρονικό διάστημα των διαβουλεύσεων. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο μιας τέτοιας πρότασης δεν χωρούν προϋποθέσεις ούτε αποδοχής, ούτε παραχώρησης δικαιωμάτων, παρά μόνο η κοινή βούληση για επίτευξη αμοιβαία επωφελών ρυθμίσεων.
Ένα θέμα όμως που μας προβλημάτισε από πλευράς του κ. Σερμπέτη, ήταν η δήλωσή του περί αναρμοδιότητας  του  ΥΠΕΝ  να  αποφανθεί  σχετικά  με  τη  νομιμότητα  των  αξιώσεών  μας, πετώντας το μπαλάκι στο Γενικό Λογιστήριο και κυρίως στη Διοίκηση του ΙΓΜΕ, ωσάν να μην είναι το ΥΠΕΝ το εποπτεύον Υπουργείο, οι υπηρεσίες του οποίου σπεύδουν συστηματικά να υιοθετήσουν  κάθε  ερμηνεία  νόμου  που  περιορίζει  εργασιακά  δικαιώματα.  Ως  εποπτεύον υπουργείο όμως που χρειαζεται το ΙΓΜΕ για τη συμβολή του στην υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών, το ΥΠΕΝ οφείλει, αν όχι να πάρει θέση επί των νομικών παραμέτρων του θέματος, να αναζητήσει άμεσα οδούς διευθέτησής του, πριν οι με βεβαιότητα επερχόμενοι τόκοι υπερημερίας, προκαλέσουν άσκοπη πρόσθετη αιμορραγία στα δημόσια οικονομικά. Οφείλει επομένως να είναι το ΥΠΕΝ εκείνο που θα αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες διαλόγου, υιοθετώντας τον δρόμο των διαπραγματεύσεων που, με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, ήδη έχουν προτείνει εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.
Το δυσάρεστο και ανησυχητικό στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση με τον κ. Σερμπέτη, ήταν η απόπειρα μεταφοράς στους ίδιους τους δικαιούχους συνταξιούχους συναδέλφους μας, της ευθύνης που έχουν Διοίκηση και πολιτική ηγεσία να μην επιτρέψουν την οποιαδήποτε δυσλειτουργία του ΙΓΜΕ κατά τη διαχείριση των δεδικασμένων εφετειακά οικονομικών απαιτήσεων ύψους 2,5 εκ. ευρώ που άμεσα αναμένονται. Καθώς η ευθύνη επίλυσης αυτού του, πράγματι σημαντικού, θέματος ανήκει αποκλειστικά στη Διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, θεωρούμε απαράδεκτη την άσκηση αυτού του ηθικού εκβιασμού προς τους συναδέλφους μας συνταξιούχους.
Ας  διαλέξουν  επομένως  υπεύθυνα,  Διοίκηση  και  πολιτική  ηγεσία,  εάν  επιλέγουν  ή  όχι  να συνεχίσουν τη δικαστική αμφισβήτηση των δικαιωμάτων για την εφάπαξ Παροχή συνταξιούχων και εν ενεργεία ασφαλισμένων, ταυτιζόμενες με τις προηγούμενες Διοικήσεις που επί χρόνια παρίσταναν ότι προσπαθούν να επιλύσουν το θέμα, ενώ στην ουσία υπέσκαπταν το δικαίωμά μας, στη καλύτερη δε περίπτωση μετέθεταν την επίλυσή του στις επόμενες Διοικήσεις.
2. Συμφιλιωτική Διαδκασία

Η προσφυγή στη Συμφιλιωτική Διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Εργασίας την Πέμπτη,
31-3-16, είχε σκοπό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες παρέμβασης του Υπ. Εργασίας προκειμένου να δωθεί η ευκαιρία στη Διοίκηση του ΙΓΜΕ να σηματοδοτήσει με τον κατάλληλο τρόπο τη θετικότερη στάση της, σε σχέση με τις προηγούμενες Διοικήσεις, έναντι των αξιώσεων των εν ενεργεία εργαζόμενων για το δικαίωμα της Εφάπαξ Παροχής.
Απ τη διαδικασία αυτή θεωρούμε θετική εξέλιξη την επίσημη παρέμβαση του Υπ. Εργασίας που παροτρύνει Διοίκηση και ΥΠΕΝ να ξεκινήσουν διαβούλευση με το Σωματείο για την επίλυση του θέματος της Εφάπαξ Παροχής.
Δυστυχώς όμως και σ’ αυτή τη διαδικασία εκδηλώθηκε μια προσπάθεια της Διοίκησης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα, υιοθετώντας επί της ουσίας την άποψη ότι δεν μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες διευθέτησης του θέματος, χωρίς να έχουν υπάρξει σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Δήλωσε πιο συγκεκριμένα ότι διαρκούσης της εκκρεμοδικίας (ΣΣ των αγωγών των εργαζομένων), δεν της επιτρέπεται καμιά ενέργεια, που θα προκαταλαμβάνει καθ οιονδήποτε τρόπο, την αναμενόμενη δικαστική κρίση. Το πλέον δυσάρεστο και μη αναμενόμενο είναι το γεγονός ότι με αυτή της τη δήλωση η Διοίκηση δια του Γενικού Διευθυντή αναδεικνύει τη βούλησή της να αποφύγει την οποιανδήποτε ενέργειά της που θα συνέβαλε έστω και ελάχιστα σε θετική για τους εργαζόμενους ρύθμιση.
Φαίνεται πως η Διοίκηση συνεχίζει στον ίδιο αντεργατικό δρόμο της αμφισβήτησης του ασφαλιστικού συμβόλαιου που ξεκίνησαν οι Διοικήσεις Τσουτρέλη, για να συνεχίσει η Διοίκηση Μητρόπουλου-Παπαβασιλείου δίνοντας το δικαίωμα στη Διοίκηση Κωστόπουλου να μας αντιμετωπίζει σαν λαμόγια, μέχρι που πλέον φτάσαμε στην οριστική ετιμηγορία της Δικαιοσύνης για τη νομιμότητα και ισχύ του συμβολαίου. Ειλικρινά έναν άλλο δρόμο περιμέναμε, διεξόδου και όχι μετάθεσης του προβλήματος.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτές τις νομικίστικες προσεγγίσεις που προς το παρόν επιλέγει η Διοίκηση και η Πολιτική ηγεσία για τη διαχείριση του θέματος της Εφάπαξ Παροχής, τα πραγματικά ερωτήματα επιστρέφουν αμείλικτα:
·   Πώς θα αντιμετωπίσουν τις άμεσα αναμενόμενες και άμεσα εκτελεστές εφετειακές αποφάσεις;
·   Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να επιβαρύνει το Δημόσιο με άσκοπες επιβαρύνσεις από τόκους υπερημέριας;
·   Πώς θα αντιμετωπιστεί η δυσαρέσκεια των εργαζόμενων γι αυτή τη στάση της Διοίκησης και τη ματαίωση των όποιων φιλεργατικών προσδοκιών η ίδια προσπάθησε να καλλιεργήσει;
·   Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να αγνοήσει την υπεύθυνη στάση των εργαζόμενων που έχουν ήδη ανοίξει τον διάφανο δρόμο των διαπραγματεύσεων για μια αμοιβαία επωφελή επίλυση της διαφοράς;
·   Ποιος μπορεί ανέξοδα να αγνοήσει την παρότρυνση του Υπ. Εργασίας να αρχίσει ουσιαστικός διάλογος για την επίλυση της διαφοράς.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η κατεύθυνση που δίνει το Υπουργείο Εργασίας για ουσιαστικό διάλογο και διαπραγμάτευση και με τους εργαζόμενους είναι ο μόνος δρόμος διεξόδου για τη Διοίκηση αλλά και το πεδίο διεκδίκησης στο επόμενο διάστημα. Τώρα πριν είναι αργά!


Συναδέλφισεςυνάδελοι 
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τα προβλήματα παραμένουν στάσιμα, με κάποιες προσδοκίες για τη συντομη επίλυση του προβλήματος του προϋπολογισμού, που και αυτό γίνεται δυνατό μετά την πρωτοβουλία να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη και την προσωρινή διαταγή που έβγαλε το Δικαστήριο. Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, της τεράστιας αποδυνάμωσης του ΙΓΜΕ (204 μείναμε πλέον), η στασιμότητα ισοδυναμεί με απαξίωση.
Εξακολουθεί επομένως η  α νάγ κη  ΑΜ ΕΣΗΣ  συνά ντησης  με  τον  Υπουργ ό  για να απαιτήσουμε υπεύθυνη τοποθέτηση για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, με συγκεκριμένες πλέον λύσεις.
·     Για την έγκριση του προϋπολογισμού 2016

· Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις απασχόλησης (σε πρώτη φάση των
137 θέσεων που ζήτησε η Διοίκηση του ΙΓΜΕ),

·  Για την παραμονή των 60 συμβασιούχων προκειμένου να ολοκληρώσει το ΙΓΜΕ το ΕΣΠΑ (Με αναδρομική ρύθμιση από τον Δεκέμβρη του 2015),
·   Για άμεση ρύθμιση της Εκτός έδρας εργασίας (σύμφωνα με τις προτάσεις που από τις αρχές του
2015 έχει υποβάλλει ο Γεν. Δ/ντής του ΙΓΜΕ),

· Για την αντιμετώπιση των εργασιακών εκκρεμοτήτων (με πρώτο και κύριο το Συμβόλαιο υγείας και ατυχημάτων.)
·     Για τη δρομολόγηση υπογραφής νέας ΣΣΕ.

· Για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, με ενεργοποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στη βάση των προτάσεων του Σωματείου.

Καλούμε τη Διοίκηση του ΙΓΜΕ

·  Να αναλάβει τις ευθύνες της για όλα τα θέματα, που απαιτούν διαρκές και επίμονο κυνήγημα.

· Να πάψει να κρύβεται σε κάθε διαδικασία επίλυσης του θέματος της Εφάπαξ Παροχής.

·  Να παρουσιάσει συγκεκριμένη αντιπρόταση στην πρόταση του Σωματείου για τη διευθέτηση του θέματος της Εφάπαξ Παροχής.
·  Να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία για την επαναφορά στο ΙΓΜΕ των συμβασιούχων συναδέλφων μας, ιδιαίτερα δε να αντιμετωπίσει άμεσα και θετικά την περίπτωση του πλέον μακροχρόνια (τακτικού επί της ουσίας) συμβασιούχου συναδέλφου μας Χημικού της ΔΑΝΕ.

Κρατώντας όπως πάντα μικρό καλάθι, αλλά με αισιοδοξία δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την διεκδίκηση για τα αυτονόητα δικαιώματά μας και την επιβίωση του ΙΓΜΕ, με καθοριστική τη συμμετοχή μας σε κάθε κινητοποίηση που θα κριθεί αναγκαία.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

                      
                    Ο Αντιπρόεδρος                                                               Ο Αν. Γραμματέας


                   Γιάννης Μαυρογιάννης                                                       Δημήτρης Μπάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: