ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

09 April 2017

Ψήφισμα συμπαράστασης στην Ημερίδα του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ την 6/4/2017, απο τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥNo comments: