ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

06 Μαΐου 2017

Κοινοβουλευτική Ομάδα KKE ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 5/5/2017


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Η λειτουργία και ανάπτυξη του Ι.Γ.Μ.Ε.

Οδεύουμε στο δεύτερο μήνα που το ΙΓΜΕ βρίσκεται χωρίς Διοίκηση, μετά την παραίτησή της, ενώ ακόμη δεν υπήρξε διορισμός νέας. Η διοίκηση παραιτήθηκε μετά τη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση τελεσίδικων δικαστικών εφετειακών αποφάσεων βάσει προηγούμενης αμετάκλητης απόφασης Αρείου Πάγου, για τη μη καταβολή αποζημιώσεων σε πρώην εργαζόμενους του Ινστιτούτου.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι ένα ΙΓΜΕ ακέφαλο, που αδυνατεί να εκτελέσει ακόμα και συμβατικές υποχρεώσεις του (όλα τα έργα του ΙΓΜΕ υπέρ τρίτων έχουν πλέον σταματήσει –π.χ. γεωθερμία στην Ηράκλεια Ν. Σερρών, ερευνητικές μελέτες για οδικά δίκτυα στην Ήπειρο, κατολισθήσεις στην Πελοπόννησο, ΧΥΤΥ Γραμματικού, Υδροδότηση Αγ. Θεοδώρων κλπ.) ή να συμμετάσχει σε νέα ερευνητικά προγράμματα. Δηλαδή, καταδίκη του ΙΓΜΕ σε «θάνατο» με κυβερνητική ευθύνη.
Η κατάσταση αυτή συνοψίστηκε και στην πρόσφατη ημερίδα της 6.4.2017 που διοργάνωσε το Συνδικάτο και οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη για άμεση επίλυση των προβλημάτων του ΙΓΜΕ.
Τα προβλήματα αυτά συνοψίζονται:
·           Στην άμεση αντιμετώπιση του θέματος της Διοίκησης του Ινστιτούτου.
·           Στην ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΙΓΜΕ, με άμεση εκταμίευση και έκτατες ενισχύσεις
·           Σε προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού, που έχει εγκρίνει και εισηγηθεί η Διοίκηση του Ινστιτούτου.
·           Στην έγκριση των ερευνητικών έργων που εκκρεμούν
·           Στη διευθέτηση των εργασιακών ρυθμίσεων μέσω της διαδικασίας του ΟΜΕΔ που στηρίζεται από τους εργαζόμενους και τη Διοίκηση.
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ΙΓΜΕ απ’ την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τυχαία, και δεν οφείλεται σε κυβερνητική ολιγωρία. Είναι η τελευταία, αλλά όχι έσχατη, πράξη του δράματος σε μια πορεία συνεχούς συρρίκνωσης και υποβάθμισης του ΙΓΜΕ τα τελευταία χρόνια, απ’ όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει αποφασιστικά το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, με ταχύτερους ρυθμούς.
Πραγματικός στόχος αυτής της πορείας υποβάθμισης είναι η διευκόλυνση της παράδοσης του ορυκτού πλούτου της χώρας στους μονοπωλιακούς ομίλους, με κριτήριο την κερδοφορία τους. Εργαλείο είναι η διαμόρφωση εθνικών φορέων χωρίς δυνατότητες αυτοδύναμης έρευνας για κοιτάσματα, χωρίς δυνατότητες αυτοτελούς αξιοποίησης των κοιτασμάτων, χωρίς ούτε καν δυνατότητες συμμετοχής σε κοινοπραξίες. Είναι χαρακτηριστικό το πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Διαχείρισης Υδρογονανθράκων που οδηγεί στη διανομή του ενεργειακού πλούτου σε μια χούφτα ομίλους που θα κερδίσουν τη μερίδα του λέοντος από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, χωρίς να διασφαλίζονται ούτε τα συνήθη ανταλλάγματα (ενίσχυσης εγχώριας τεχνογνωσίας, απασχόλησης και επιστημονικής έρευνας κλπ.) ούτε καν όροι ουσιαστικού ελέγχου της δράσης των ομίλων, ενώ η προκήρυξη διαγωνισμών βασίζεται σε δεδομένα που παρέχουν οι ίδιοι οι διεθνείς όμιλοι αποτελώντας το πιο ευνοϊκό πλαίσιο συμφωνίας για την κερδοφορία τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
·         Γιατί καθυστερεί και πώς προτίθεται να παρέμβει άμεσα για την επαναλειτουργία του ΙΓΜΕ με διορισμό νέας διοίκησης και την άμεση ουσιαστική ρύθμιση των οικονομικών προβλημάτων που ουσιαστικά το παραλύουν.
·           Για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζόμενων που έχουν ήδη ένα μήνα απλήρωτοι και οδεύουν στον δεύτερο, αλλά και της άμεσης καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους με βάση τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων.
·           Για την ουσιαστική καταγραφή απ’ το ΙΓΜΕ του συνόλου των ορυκτών πόρων της χώρας, περιλαμβάνοντας ειδικότερα και τους υδρογονάνθρακες, σε ξηρά και θάλασσα, διαδικασία που οφείλει να προηγηθεί οποιασδήποτε αξιοποίησης των κοιτασμάτων.
·           Για το θέμα της ουσιαστικής στελέχωσης του Ινστιτούτου με προσωπικό επαρκές για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών φιλολαϊκής αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας, με πλήρη σταθερή εργασία και μισθό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες.


 Οι βουλευτές
Διαμάντω Μανωλάκου

Γιάννης Δελής

Χρήστος Κατσώτης

Νίκος Μωραΐτης

Σταύρος Τάσσος

Δεν υπάρχουν σχόλια: