ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

04 Ιουλίου 2017

ΚΕΕ: Υπόμνημα Οδηγιών για τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της 7ης Ιουλίου 2017


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Αχαρνές, 29-06-2017
                                                                                                            Αρ. πρωτ.: 153

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3

Θέμα: Υπόμνημα Οδηγιών για τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της 7ης Ιουλίου 2017

Συνάδελφοι, Υπενθυμίζουμε ότι:
1.      Οι Γενικές και Τοπικές Αρχαιρεσίες του Σωματείου θα γίνουν την 7η-7-2017, ημέρα Παρασκευή, για μεν τις Κεντρικές Υπηρεσίες στην αίθουσα Σεμιναρίων, για δε τα Παραρτήματα στις έδρες των Τοπικών Παραρτημάτων.

2.      Οι ώρες της ψηφοφορίας θα είναι από 9:00 μέχρι 15:00.

3.      Η ψηφοφορία είναι μόνο αυτοπρόσωπη.

4.      Δικαίωμα ψήφου έχουν:
·         Για τις Γενικές Αρχαιρεσίες και την Ελεγκτική Επιτροπή τα μέλη του Συνδικάτου.
·         Για ΕΚΑ τα μέλη του Συνδικάτου.
·         Για ΟΜΕ τα μέλη του Συνδικάτου.
·         Για ΟΡΓΑΝΑ όλοι οι εργαζόμενοι.
·         Για ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ τα μέλη των Τοπικών Παρατημάτων του Συνδικάτου.
·         Για την επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας όλοι οι εργαζόμενοι.
Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε την αστυνομική τους ταυτότητα ή αν δεν υπάρχει, άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους και το Βιβλιάριο Υγείας (Ασθένειας) που θα σφραγίζεται με ανάλογη σφραγίδα, για αποφυγή διπλοψηφίας. Χωρίς τα παραπάνω κανένα μέλος δεν μπορεί να ψηφίσει. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να προσκομίσουν τα βιβλιάρια ασθενείας.
5.      Για την αποφυγή συγχύσεων, μέσα σε κάθε παραβάν θα υπάρχουν (με μέριμνα των Τ.Ε. και της Κ.Ε.Ε.), υπομνήσεις για τον ανώτατο αριθμό σταυρών για κάθε ψηφοδέλτιο. Οι σταυροί θα σημειώνονται με μπλε ή μαύρο στυλό.

6.      Ψηφοδέλτια και φάκελοι, τα οποία έχουν στίγματα ή άλλα σημάδια από το τυπογραφείο, θα θεωρούνται έγκυρα.

7.      Για όλες τις κατηγορίες των αρχαιρεσιών όταν υπάρχουν  περισσότεροι σταυροί από τους προβλεπόμενους  τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα.
Για την Κ.Ε.Ε.


ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΑΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: