ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

04 Ιουλίου 2017

Ερώτηση Βουλευτού Χάρη Θεοχάρη στον Υπουργό ΠΕΝ για ΙΓΜΕΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Λειτουργική Παραλυσία στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών (ΙΓΜΕ)»
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών (ΙΓΜΕ) αποτελεί τεχνικό σύμβουλο της εκάστοτε κυβέρνησης για την έρευνα και αξιολόγηση των υπόγειων υδάτων και των ορυκτών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων) στην ελληνική επικράτεια το οποίο με την επανασύσταση του ήδη από το 2015 (ΦΕΚ 1247, 24 Ιουνίου 2015) εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από τα τέλη Μαρτίου 2017, το ινστιτούτο έχει περιέλθει σε λειτουργική παραλυσία λόγω της παραίτησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα αδυναμία τόσο καταβολής της μηνιαίας μισθοδοσίας των εργαζομένων όσο και έγκρισης των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συνέπεια την καθυστέρηση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού σε Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) για έργα διάρκειας 3-7 ετών.
Την ίδια στιγμή έχει προκύψει πρόβλημα όσον αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων αποχώρησης λόγω της κατάργησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ όπως επισημαίνει άλλωστε το Συνδικάτο ΙΓΜΕ με την από 3/7/2017 Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, και με τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των εργαζομένων και του ΙΓΜΕ να έχει οδηγήσει σε έξοδα για λογαριασμό του ινστιτούτου της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη σε σύσταση για διάλογο ώστε να διευθετηθούν εξωδικαστικά οι αποζημιώσεις των εργαζομένων προκύπτουσες από τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Στο συνολικό σκηνικό έρχεται να προστεθεί η αιφνιδιαστική τροπολογία για το ΙΓΜΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου» που πρόκειται να συζητηθεί σήμερα (4/7/2017). Η τροπολογία ουσιαστικά επιβάλλει την προσωρινή προστασία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών του ινστιτούτου έναντι των πιστωτών του με το σκεπτικό ότι η μαζική εμφάνιση σωρευμένων και υψηλόποσων απαιτήσεων σε βάρος του είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν συνολικά στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού έχοντας προκαλέσει λειτουργικές δυσκολίες όπως αναστολή μισθοδοσίας, και κίνδυνο απώλειας προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Επειδή η συμβολή του ΙΓΜΕ αφενός στην αντιμετώπιση γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και αφετέρου στην έρευνα του ορυκτού πλούτου της χώρας μας είναι καθοριστική για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη,
Επειδή το ινστιτούτο εκτελεί –μεταξύ άλλων – χρέη Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας χαρτογραφώντας την γεωλογική δομή της Ελλάδας,
Επειδή το ΙΓΜΕ γνωμοδοτεί για τη λειτουργία των μεταλλείων, και τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένης και της αδειοδότησης των εμφιαλωμένων νερών,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-          Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε στη διάρκεια της δωδεκάμηνης αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τη κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΓΜΕ ώστε να αποκατασταθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του; Παρακαλώ όπως παράσχετε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στη βάση προτεραιοτήτων.

-          Για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα η σύσταση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί εξωδικαστικής διευθέτησης των αποζημιώσεων των εργαζομένων;

-          Πότε προτίθεστε να υπογράψετε την υπουργική απόφαση για το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΙΓΜΕ και ποιος ο λόγος για τον οποίο το ινστιτούτο παραμένει άνευ διοίκησης για περισσότερο από τρεις μήνες;

-          Σκοπεύετε να προωθήσετε διαδικασίες για την πρόσληψη μόνιμου ή/και έκτακτου προσωπικού ώστε να μην απωλεσθούν ερευνητικά έργα λόγω έλλειψης επαρκούς επιστημονικού προσωπικού; Εάν ναι, ποιος ο συνολικός αριθμός προσλήψεων προσωπικού για το τρέχον έτος;

-          Ποια η μέριμνα του υπουργείου σας για τη χρηματοδότηση του ΙΓΜΕ ώστε να αποφευχθεί αφενός η πιθανότητα να μείνει χωρίς φύλαξη το κτίριο του ινστιτούτου καθώς ο ανάδοχος παραμένει επί τρεις (3) μήνες απλήρωτος και αφετέρου ο κίνδυνος να διακοπεί η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο λόγω σωρευμένων οφειλών  με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις λειτουργικές τεχνικές ανάγκες στα εργαστήρια και το Χημείο; 


Ο ερωτών ΒουλευτήςΘεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας
Δεν υπάρχουν σχόλια: