ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

18 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αθήνα, 18/1/2018
Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε ήδη από το κείμενο της παρέμβασης του Συνδικάτου στην κοπή της πίτας σήμερα, προτείναμε στη Διοίκηση μια διέξοδο για να μη ματαιωθεί το σημερινό Δ.Σ., με συγκεκριμένους όρους αντιμετώπισης της διαμεσολαβητικής προσπάθειας του ΟΜΕΔ.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, δεν έγινε δυνατό να έχουμε από τη Διοίκηση όλες εκείνες τις εγγυήσεις που θα μας βεβαίωναν ότι το Δ.Σ. θα αποφάσιζε στην κατεύθυνση που ζητούσαμε, και για αυτό το λόγο ματαιώθηκε η διεξαγωγή του.
Ζητήσαμε από τη Διοίκηση να προβεί στο αμέσως επόμενο διάστημα σε όποιες ενέργειες θεωρεί απαραίτητες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να συγκληθεί εντός του Ιανουαρίου Δ.Σ. το οποίο θα αποφασίσει στην κατεύθυνση που έχουμε ήδη συμφωνήσει.


Για ότι νεότερο θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: