ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

30 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της  22Ης τριμηνιαίας Συνεδρίασης του Γενικού Διευθυντή με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Ι.Γ.Μ.Ε. την Τετάρτη 27/7/2010
Την Τετάρτη 27/7/10 και ώρα 13.00 – 14.10 πραγματοποιήθηκε η τακτική τριμηνιαία συνεδρίαση του Γενικού Διευθυντή με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του ΙΓΜΕ για την διευθέτηση των σχετικών θεμάτων στους χώρους εργασίας στην Αττική.Στην συνεδρίαση  παραβρέθηκαν :

Ο Γενικός Διευθυντής  Κ.Θ.Παπαβασιλείου
Από την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας οι κ.κ. Μαίρη Λιναράκη και Ελεονώρα Χάγιου
Την συνεδρίαση άνοιξε ο Γ.Δ που ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι :
Α )  Θα προχωρήσει  ο διαγωνισμός για τον  Ιατρό Εργασίας, μετά την απόφαση του Δ.Σ. για ακύρωση της επιλογής της ΕΞΥΠΠ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ που δεν κάλυπτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπροσώπου της επιτροπής ΥΑΕ.
Β) Έχει ζητηθεί από τον Δ/ντή της ΔΟΠ κ.Οικονόμου να προχωρήσει σε περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους αιωρουμένων σωματιδίων σε επιλεγμένους χώρους εργασίας
Γ) Έχει ενημερωθεί η προϊσταμένη της ΔΑΔΔΥ κ.Καραΐσκου, σε συνεργασία με την ΕΥΑΕ, να βρεί χώρο στο ισόγειο με φυσικό φωτισμό και αερισμό για την μεταφορά του φωτοτυπικού. Ο χώρος που βρίσκεται σήμερα το φωτοτυπικό θα γίνει  χώρος αποδυτηρίων για τις καθαρίστριες.
Δ) έχει δοθεί εντολή στην Νομική Υπηρεσία να επιδοθεί εξώδικο στον υπεύθυνο εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων κ.Παππά, εάν σε δύο ημέρες δεν εξασφαλίσει την αποκατάσταση της λειτουργίας  των ανελκυστήρων και στη συνέχεια να αναζητηθεί νέος συντηρητής που να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους (αντικατάσταση ηλεκτρ.πινάκων κλπ.)
Η κ.Λιναράκη  ενημέρωσε για την επίσκεψη, μετά από συνεννόηση με τον κ.Σ.Τζάμο, ενός συντηρητή ανελκυστήρων ο όποιος αφού έλεγξε όλους τους ανελκυστήρες ενημέρωσε ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί νέος πίνακας για τους κεντρικούς ανελκυστήρες και να γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις ώστε να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα.
Η κ.Χάγιου είπε ότι, πέρα από το πρόβλημα των ανελκυστήρων, τα προβλήματα του κτιρίου που δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα, όπως του κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης) σε όλους τους χώρους, το θέμα των αποχετεύσεων, των τουαλετών του ισογείου κλπ., ή δεν έχει διαπιστωθεί η αιτία τους (η διαρροή αερίων από τους απαγωγούς των εργαστηρίων, οι πλημμύρες στο υπόγειο), είναι σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και θα πρέπει να λυθούν το συντομότερο με δαπάνες του αναδόχου και όχι να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΙΓΜΕ. Επίσης εκκρεμεί το πόρισμα της πυροσβεστικής για την προπερσινή πυρκαγιά στο υπόγειο. Οι 56 μετρήσεις που περιλαμβάνονται στο πίνακα των ηλεκτρομηχανολογικών δοκιμών δεν έχουν γίνει παρουσία των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής των καθηγητών του ΕΜΠ για το κτίριο, ούτε εκπροσώπου της Ε.Υ.Α.Ε, ούτε έχουμε ενημερωθεί για τα αποτελέσματά της. Επίσης θα πρέπει να ελεγχθούν τα δάπεδα, πέρα από τη βιβλιοθήκη, για την επαρκή τοποθέτηση των μεταλλικών ελασμάτων. Για το χώρο του συνεργείου ζητήθηκε να αποκατασταθούν τουλάχιστον στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής (επένδυση με πλακίδια κλπ.) στις τουαλέτες του συνεργείου.
Για το ζήτημα της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου οι βασικές ενστάσεις της επιτροπής, πέρα από την βασική παράλειψη του μέρους που αφορά τον Ι.Ε., είναι ότι δεν έχει συνταχθεί σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και την ΕΥΑΕ και κυρίως δεν βασίζεται σε μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων, ούτε καν στους πιο επιβαρυμένους χώρους.
Τέλος θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση με εγκύκλιο της Γ.Δνσης για την υποχρεωτική εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους μέσα στο κτίριο, πλην των ειδικών χώρων που έχουν καθοριστεί για τη χρήση αυτή.
Ο Γ.Δ. δήλωσε ότι βλέπει θετικά τα αιτήματα της ΕΥΑΕ και ζήτησε να γίνει νέα συνάντηση σε ένα μήνα (αρχές Σεπτεμβρίου) για να δώσει οριστικές απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν.

Ο Γενικός Διευθυντής,           Κ.Παπαβασιλείου
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΑΕ:            Ελεονώρα Χάγιου
Μαίρη Λιναράκη

2 σχόλια:

NORA HAGIOU είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΧΑΓΙΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ είπε...

neo test