ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

03 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


`


ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ

 ΣΠ. ΛΟΥΗ  1,  Γ΄ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ -  ΑΧΑΡΝΕΣ,  Τ.Κ. 13677
ΤΗΛ. : 210- 2413439     FAX : 210- 2413466  email : syndikato@igme.gr


                                                          2-6- 2011 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Καταγγέλλουμε την απόφαση της διϋπουργικής επιτροπής που εξαγγέλθηκε  από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για κατάργηση/ διάλυση του ΙΓΜΕ.
Χωρίς περίσκεψη, χωρίς αιδώ, ένα ερευνητικό Ινστιτούτο με  μακροχρόνια θετική πορεία σε θέματα που αφορούν την μεταλλευτική βιομηχανία, την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, την έρευνα του υπόγειου υδατικού δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος, η Κυβέρνηση το θεωρεί πρακτικά περιττό και προβαίνει στη διάλυση του. Το αποτέλεσμα θαν είναι μια διεθνής πρωτοτυπία: να είμαστε η μοναδική χώρα χωρίς έναν ανεξάρτητο φορέα για τη γεωλογική και μεταλλευτική έρευνα.
Το επί δεκαετίες προσφερόμενο ερευνητικό έργο του ΙΓΜΕ (νερά, ενεργειακά ορυκτά, γεωθερμία, προστασία περιβάλλοντος, γεωτεχνικές μελέτες κλπ.) συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή πορεία και θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την αναβάθμιση και όχι τη διάλυση του Ινστιτούτου.

Το ΙΓΜΕ περιλαμβάνεται στους φορείς των οποίων η προσφορά έχει καταξιωθεί στην κοινωνία, και γι΄αυτό πρέπει να στηριχθούν και αναπτυχθούν από όλους τους τοπικούς φορείς, για την διασφάλιση της ύπαρξης του Ινστιτούτου και των Περιφερειακών του Μονάδων και την αναβάθμιση του ρόλου του στη λύση των προβλημάτων.

Καλούμε το ΥΠΕΚΑ και την Διοίκηση του ΙΓΜΕ
να απαιτήσουν την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Καλούμε όλους τους επιστημονικούς φορείς της έρευνας, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους πνευματικούς ανθρώπους που κατανοούν την σημασία της έρευνας του ορυκτού πλούτου, να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας για την αποτροπή της διάλυσης του ΙΓΜΕ.


                                                            Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: