ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

28 Ιουλίου 2013

Παπαζάχος Κων/νος Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ


…Ο ρόλος του ΙΓΜΕ στη γεωλογική έρευνα από την πλευρά ενός
Σεισμολόγου-Γεωφυσικού…

https://docs.google.com/file/d/0Bxq2B65ovdvqQmZoZjI5MndaYXM/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: