ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

25 Ιουλίου 2013

Αλεξάνδρα ΖΕΡΒΑΚΟΥ και Παναγιώτης ΤΣΟΜΠΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-60 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-

https://docs.google.com/file/d/0Bxq2B65ovdvqOFctS0VwRWprVzg/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: