ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

26 Ιουλίου 2013

Μήνυμα Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρου
Το ΙΓΜΕ, με την ΚΥΑ 25200/2011, έχει εισέλθει σε μια περιδίνηση που απειλεί την ικανότητά του να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής  Πολιτείας και Κοινωνίας, στον τομέα των Γεωλογικών Ερευνών και Εφαρμογών.
Κοινός τόπος είναι η διαπίστωση ότι ο μόνος δρόμος για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη της οικονομίας, είναι η ανάπτυξη.
Η Ανάπτυξη απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις, τόσο σε κεντρικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, στην αξιοποίηση και διαχείριση των ορυκτών πόρων, ενεργειακών και μη, των υδατικών πόρων, του φυσικού περιβάλλοντος. Το ΙΓΜΕ μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο, κυρίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών στρατηγικού επιπέδου στους παραπάνω τομείς, όπως το έχει πράξει μέχρι σήμερα.
... αναφορά στα έργα ΙΓΜΕ (εκτελεσθέντα και προς ανάθεση) στην Περιφέρεια.
Η αδήριτη ανάγκη της ύπαρξης και ενδυνάμωσης του ΙΓΜΕ, βρίσκεται σε αντίθεση με ενέργειες που μειώνουν το κύρος του, με πρακτικές που οδηγούν στην αποδυνάμωσή του μέσω της μείωσης του προσωπικού και της λειτουργικής υποβάθμισής του.
Βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στις προσπάθειες των εργαζομένων του ΙΓΜΕ για:
·         Την τροποποίηση της ΚΥΑ 25200/2011 ώστε να αρθούν τα λειτουργικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται

·         Την ενδυνάμωση του ΙΓΜΕ, ενισχύοντάς το σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες της Πολιτείας και της Κοινωνίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: