ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

17 Ιανουαρίου 2014

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών της 16ης Δεκεμβρίου 2013


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Γ.Μ.Ε.
ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Για την ανάδειξη : α) Διοικητικού Συμβουλίου β) Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Μεταλλουργών Ελλάδας (ΟΜΕ) δ) Εκπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα ε) Τοπικών Επιτροπών Συνδικάτου Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ στις Περιφερειακές Μονάδες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Πελοποννήσου και Κρήτης και στ) Εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Όργανα ΕΚΒΑΑ (Επιτροπή Προσλήψεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Τεχνική Επιτροπή και Υπηρεσιακό Συμβούλιο).

Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του ΕΚΒΑΑ, στις Αχαρνές Αθήνας Αττικής, Γ’ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου Αρετής Δευτεραίου Ειρηνοδίκη Αχαρνών, συνήλθαν τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από τους :

1.    ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Γραμματέας
2.    ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Αναπληρωτής Γραμματέας
3.    ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  : Ταμίας
4.    ΤΣΑΜΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ : μέλος
5.    ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ: μέλος

προκειμένου να εκδώσουν τα τελικά αποτελέσματα των Γενικών Αρχαιρεσιών του Συνδικάτου Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ που διεξήχθηκαν την 16η Δεκεμβρίου 2013 για την  ανάδειξη : α) Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου β) Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Μεταλλουργών Ελλάδας (ΟΜΕ) δ)Εκπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Ρεθύμνου ε) Τοπικών Επιτροπών Συνδικάτου Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ στις Περιφερειακές Μονάδες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Πελοποννήσου και Κρήτης και στ) Εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Όργανα ΕΚΒΑΑ ( Επιτροπή Προσλήψεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Τεχνική Επιτροπή και Υπηρεσιακό Συμβούλιο). Η παραπάνω Εφορευτική Επιτροπή εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση της 14.10.2011  των μελών του Συνδικάτου Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ για να διεξάγει τις ανωτέρω αρχαιρεσίες, βάσει των άρθρων 17 του Νόμου 2469/1997, 6 του Νόμου 2414/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου 272/1976 και του Καταστατικού του Συνδικάτου Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ και αποτελεί την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Αρχαιρεσιών, δεδομένου ότι η ψηφοφορία διεξήχθη στις 16.12.2013 τόσο στην Αθήνα, όσο και στις Περιφερειακές Μονάδες του ΕΚΒΑΑ, στις πόλεις  Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Κοζάνη, Ξάνθη και Πρέβεζα από Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές. Η Κ.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τα Πρακτικά των Τ.Ε.Ε. Θεσ/νίκης, Κοζάνης, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ρεθύμνου και Τρίπολης και το Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. των Αρχαιρεσιών των Κ.Υ. (Αθήνας), προχώρησε σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Συνδικάτου Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ και του Νόμου 1264/82, στη διαλογή των ψήφων σε πανελλαδικό επίπεδο και στην ανακήρυξη των εκλεγμένων εκπροσώπων με βάση τους συνημμένους πίνακες σταυροδοσίας ως εξής :1)    Δ.Σ. ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Εγγεγραμμένα μέλη : 216


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΣΥΝΟΛΟ
Ψήφισαν
115
13
13
16
10
15
6
188
Λευκά
0
1
0
0
0
0
0
1
Άκυρα
0
0
0
0
0
0
0
0
Έγκυρα
115
12
13
16
10
15
6
187


Εκλέγονται

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΣΜΥΡΝΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
101
2
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
63
3
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
62
4
ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
41
5
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
38
6
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
37
7
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35*
8
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
35*
9
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34
10
ΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ
28*
11
ΣΟΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
28*
12
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
27*
13
ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27*

Αναπληρωματικοί

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
27*
2
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25*
3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25*
4
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24*
5
ΤΑΧΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
24*
6
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΑΙΑ
22
7
ΤΖΑΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
21
8
ΚΑΡΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19
9
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
17
10
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
16
11
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11
12
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9
13
ΓΟΥΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
6

* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση


2)    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγγεγραμμένα μέλη : 216

Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΣΥΝΟΛΟ
Ψήφισαν
115
13
13
16
10
15
6
188
Λευκά
0
1
0
0
0
0
0
1
Άκυρα
0
0
0
0
0
0
0
0
Έγκυρα
115
12
13
16
10
15
6
187

Εκλέγονται

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΣΤΡΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
73
2
ΜΑΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
65
3
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
56
4
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
21


3)    Ο.Μ.Ε.

Εγγεγραμμένα μέλη : 216


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΣΥΝΟΛΟ
Ψήφισαν
115
13
13
16
10
15
6
188
Λευκά
4
1
0
0
0
0
0
5
Άκυρα
1
0
0
0
0
0
0
1
Έγκυρα
110
12
13
16
10
15
6
182

* Το εκλογικό μέτρο για την Ο.Μ.Ε. ήταν το εξής : 188 μέλη/ 30 = 6 έδρες

Εκλέγονται από την  :

α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
105
2
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
85
3
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
83
4
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
59
5
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
57*
6
ΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
57*

Αναπληρωματικοί
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
47
2
ΤΖΑΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
37
3
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
36
4
ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
31
5
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
6
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
22
* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση
4)    ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
142
13
Ψήφισαν
115
13
Λευκά
8
1
Άκυρα
0
0
Έγκυρα
107
12

  1. Το Εκλογικό μέτρο για Ε.Κ. Αθήνας.: Εγγεγραμμένοι Κ.Υ. 142 : 75 = 1,89 δηλ. 2 έδρες.            
  2. Το Εκλογικό μέτρο για Ε.Κ. Ρεθύμνου: Εγγεγραμμένοι 13: 25 = 0,52 δηλ. 1 έδρα.

Εκλέγονται για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
α/α
ονοματεπώνυμο
ψήφοι

1
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
41
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
2
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
36
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
2
ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ


Εκλέγονται για το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου
α/α
ονοματεπώνυμο
ψήφοι

1
ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12
Τακτικός


5)    ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
13
13
10
16
6
16
Ψήφισαν
13
13
10
16
6
15
Λευκά
0
0
0
0
0
0
Άκυρα
0
0
0
0
0
0
Έγκυρα
13
13
10
16
6
15

Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΔΜ (Κοζάνη):
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
13
2
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12
3
ΚΟΚΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
11

Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΚΡ (Ρέθυμνο):
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
12*
2
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
12*
3
ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
11
* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση
Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΗΠ (Πρέβεζα):
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
9*
2
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
9*
3
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8
* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωσηΕκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΚΜ (Θεσσαλονίκη):
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΚΑΛΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11*
2
ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11*
3
ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
10

Αναπληρωματικοί

1
ΝΥΜΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
5*
2
ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5*
* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση

Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΠΕ (Τρίπολη):
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΚΑΛΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4
2
ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
1*
3
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
1*
* Σειρά κατάταξης μετά από κλήρωση

Εκλέγονται για Τοπική Επιτροπή ΠΜΑΜΘ (Ξάνθη):
α/α
Ονοματεπώνυμο
ψήφοι
1
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
15
2
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
10
3
ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8

Αναπληρωματικοί

1
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7
2
ΛΑΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1

6) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι : 253


Κ.Υ.
Αθήνα
ΠΜΔΜ
Κοζάνη
ΠΜΚΡ
Ρέθυμνο
ΠΜΚΜ
Θεσ/κη
ΠΜΗΠ
Πρέβεζα
ΠΜΑΜΘ
Ξάνθη
ΠΜΠΕ
Τρίπολη
ΣΥΝΟΛΟ
Ψήφισαν
133
13
14
16
10
16
6
208
Λευκά
2
0
0
0
0
0
0
2
Άκυρα
6
1
0
0
0
1
0
8
Έγκυρα
125
12
14
16
10
15
6
198

Αφού τελείωσε η κατανομή των εδρών και εκπροσώπων στα διάφορα αιρετά Υπηρεσιακά Όργανα, η Κ.Ε.Ε. προχώρησε στην ονομαστική ανακήρυξη των συμβούλων και εκπροσώπων κατά Όργανο και συνδυασμό. Εκλέγονται :

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

α/α
ονοματεπώνυμο
ψήφοι

1
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
60
Τακτικός
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ
41
αναπληρωματικός

Για το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α/α
ονοματεπώνυμο
ψήφοι

1
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
61
Τακτικός
1
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
51
αναπληρωματικός

Για το  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α/α
ονοματεπώνυμο
ψήφοι

1
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
57
Τακτικός
1
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
30
αναπληρωματικός


Για την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α/α
ονοματεπώνυμο
παράταξη
ψήφοι

1
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
106
Τακτικός
2
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
64
Τακτικός
1
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
47
αναπληρωματικός
2
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
31
αναπληρωματικός

            Σημείωση 1η:  Συνημμένοι 11 πίνακες σταυροδοσίας στο τέλος του πρακτικού
                                   

Για τα ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
                                                            ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               ΑΡΕΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ                             Ι. ΚΟΥΣΕΡΗΣ

                                                                              Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                              Μ. ΛΙΝΑΡΑΚΗ

                                                                              Ζ. ΤΣΑΜΑΚΗ


                                                                              Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: