ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

17 Μαΐου 2016

Ανάγκη παρέμβασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ στους χειρισμούς των επειγόντων εργασιακών και λειτουργικών θεμάτωνΑχαρνές, 15/05 /2016
Α.Π.  86/6.1

Προς:         Ι.Γ.Μ.Ε.
                   Υπόψιν Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου,  καθ. Δ. Μουντράκη

Κοινοπ.:     Μέλη Δ.Σ. ΙΓΜΕ
                   Εργαζόμενους ΙΓΜΕ


Θέμα:    Ανάγκη παρέμβασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ στους χειρισμούς των επειγόντων εργασιακών και λειτουργικών θεμάτων 


Κε Πρόεδρε,

Κατά τη συνάντηση του Προεδρείου του Σωματείου με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου την Παρασκευή 13-5-2016, μας γνωστοποιήθηκαν οι θέσεις του για το θέμα της Εφάπαξ Παροχής, το Επιχειρησιακό Σχέδιο και τις ρυθμίσεις της Εκτός Έδρας απασχόλησης. Με δεδομένες τις διαφωνίες που εκφράσαμε για τις θέσεις αυτές, θεωρούμε αναγκαίο να σας γνωρίσουμε και να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

A)                         ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
Η όλη στάση του κ. Γ. Δ/ντη στις επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές προσκλήσεις του Σωματείου μας για την υλοποίηση του Πρακτικού Συμφιλίωσης, αποτελεί μια απαξίωση των συναινετικών προτάσεων εργαζόμενων και συνταξιούχων, η οποία εκθέτει πολιτικά ολόκληρη τη Διοίκηση, τόσο έναντι του Υπ. Εργασίας και των συστάσεών του, όσο και έναντι των εργαζόμενων και των δίκαιων αιτημάτων τους.
Η απαράδεκτα αντεργατική αυτή συμπεριφορά δεν απαλλάσει τη Διοίκηση του φορέα από νομικές ευθύνες και υποχρεώσεις, αφού το συμβόλαιο της Εθνικής (ήδη αμετακλήτως νομικά χαρακτηρισμένο) ήταν σε ισχύ νόμιμα για μεγάλο χρονικό διαστημα και εξυπηρετήτο και από την παρακράτηση μεγάλων χρηματικών ποσών απ’ τη μισθοδοσία των εργαζομένων, ως γνωρίζει η παρούσα Διοίκηση και όλες οι προηγούμενες. Οι όροι του ασφαλιστήριου συμβόλαιου είναι γνωστοί.
Ενόψει όλων των παραπάνω, σας απευθύνουμε εκ νέου πρόσκληση για έναρξη διαλόγου για τη δρομολόγηση ΑΜΕΣΗΣ επίλυσης του σοβαρού αυτού θέματος, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα που θα δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της επικείμενης διευθέτησης των εν γένει ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.
Επισημαίνουμε τέλος, ότι η ευθύνη διαχείρισης του θέματος ανήκει στη Διοίκηση του ΙΓΜΕ, που ως ΝΠΙΔ, έχει πλήρη διοικητική αυτοτέλεια έναντι του ΥΠΕΝ, ως άλλωστε υπενθύμισε και ο Νομικός Συμβούλος του ΥΠΕΝ.
Αυτονόητα, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, χρησιμοποιώντας παράλληλα κάθε διαθέσιμο νομικό εργαλείο, αφού δεν σκοπεύουν να ανεχτούν άλλες αυθαίρετες και αντεργατικές σε βάρος τους συμπεριφορές.
Καλούμε, προσωπικά κάθε μέλος του ΔΣ, να αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν για το σοβαρό αυτό θέμα, και σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει αγωνιστική κινητοποίηση την μέρα της συνεδρίασης του Δ.Σ..

B)                         ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Αν και, μετά τη διαβεβαίωση του κ. Γ.Δντή ότι θα εισηγηθεί τη μετάθεση της λήψης απόφασης στο μεθεπόμενο ΔΣ (πιθανόν στις 30 Μαϊου), επιφυλαχθήκαμε να σχολιάσουμε το υφιστάμενο σχέδιο μέσα στις επόμενες μια – δύο εβδομάδες, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αποδοχή ενός επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί μία ιδιαίτερα σοβαρή πολιτική απόφαση, που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται, ούτε ως μια απλή γραφειοκρατική υποχρέωση, ούτε ως ένα προσωρινό έγγραφο που με ευκολία μπορεί να αλλάξει. Άποψη η οποία επισημάνθηκε και από τον Νομικό Σύμβουλο του υπουργού ΥΠΕΝ Κο Σερμπέτη, κατά την πρόσφατη συνεργασία του με το ΙΓΜΕ για το έργο της ΕΛΒΑΛ.
Έχοντας υπόψη το σχέδιο που μας γνωστοποιήθηκε, φοβούμαστε ότι επιχειρείται να μπει το κάρο μπροστά από το άλογο, αφού είναι φανερό πως όχι μόνο το σχέδιο λαμβάνει υπόψη σχεδιασμούς προγραμμάτων που δεν έχουν εγκριθεί πολιτικά, αλλά παραπέμπει σε προοπτική οριστικοποίησής του μετά την έκδοση των νέων κανονισμών του ΙΓΜΕ, που η εμπειρία δείχνει πως θα απαιτήσει ακόμα και έναν χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε σκόπιμη την απόσυρση του θέματος από το ΔΣ της 18-5-2016, ή έστω την αναβολή του προκειμένου να υπάρξει μια πληρέστερη συζήτηση – προσέγγιση ακόμα και αυτού του “προσωρινού” Επιχειρησιακού Σχεδίου, ενδεχομένως μέσα από μια κατάλληλα στελεχωμένη Επιτροπή του ΙΓΜΕ, που θα μελετήσει και καταρτίσει με συστηματικότερο τρόπο το προσωρινό σχέδιο, για το οποίο δεν φαίνεται άλλωστε να προκύπτει επείγουσα συσχέτιση με άλλες διοικητικής φύσης εξελισσόμενες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αγωνιστική επιφυλακή και για αυτό το θέμα.

Γ)  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Μετά τον επίμονο και διαρκή αγώνα των εργαζόμενων ψηφίστηκε με το νέο νόμο για την έρευνα (ν.4386) ειδική διάταξη για το ΙΓΜΕ, που αφορά το Εκτός Έδρας και όχι μόνο. Στον αγώνα αυτό, τόσο η Διοίκηση όσο και το προϊστάμενο Υπουργείο ΠΕΝ, όχι μόνο δεν συνέδραμαν, αλλά ενδεχομένως συνηγόρησαν στην μη ψήφιση της ολοκληρωμένης πρότασης του Σωματείου.
Παρόλα αυτά θεωρούμε αναγκαία την άμεση εφαρμογή της ψηφισθείσας διάταξης του νέου νόμου, για μετακινήσεις, όχι μόνο σε Ανταγωνιστικά, αλλά και για κάθε είδους έργα Υπέρ Τρίτων, ιδιωτών και έργων ειδικού σκοπού (αντικειμένου υδρογεωλογίας ή τεχνικής γεωλογίας) από δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις που οι δαπαάνες τους καλύπτονται από ίδιους πόρους των ΟΤΑ, κλπ. Στα έργα δηλαδή που αποτελούν την βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα του ΙΓΜΕ, έως την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ.
Έχοντας υπόψη ότι έχουν περάσει 3 μήνες από τη  δέσμευση του ΥΠΕΝ για τη μερική διευθέτηση του θέματος με κάποιου είδους ρύθμιση (διανυκτέρευση μετά τα 50Km & 200 μέρες ετήσιο όριο ημερών), επισημαίνουμε την κρισιμότητα που έχει η ιεράρχηση των επομένων ενεργειών της Διοίκησης (ΚΥΑ για 60 ημέρες - ΚΥΑ ή Νόμος για 50Km & 200 μέρες - Bελτίωση της διάταξης του άρθρου 24 του ν.4386).
Θεωρώντας ότι η αδρανειακή δυναμική που αναπτύσουν ενέργειες που προσωρινά εκτονώνουν ένα πρόβλημα (ΚΥΑ για τις 60 ημέρες), υπονομεύει τις περισσότερες φορές την προοπτική αποτελεσματικής διεκδίκησης μόνιμων και ουσιαστικών λύσεων, τις οποίες και η Διοίκηση του ΙΓΜΕ θεωρεί αναγκαίες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποσυρθεί το θέμα από την ημερήσια διάταξη της Τετάρτης, προκειμένου η Διοίκηση να επιμείνει προς το ΥΠΕΝ στην κατεύθυνση άμεσης και οριστικής διευθέτησης του θέματος.

Κε Πρόεδρε,
Ευελπιστώντας στην ορθή αποτίμηση της συγκυρίας, αναμένουμε τις άμεσες παρεμβάσεις σας για τη δρομολόγηση θετικών και αποτελεσματικών εξελίξεων για τα παραπάνω κρίσιμα θέματα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία συζήτηση και διευκρίνιση.    

      Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
    
   Φίλιππος  Σοφός
 
Γιάννης ΜαυρογιάννηςΔεν υπάρχουν σχόλια: