ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

30 Ιουνίου 2016

Συνέντευξη τύπου Συνδικάτου ΙΓΜΕ 30 6 16
Από αριστερά: Χάρης Σμυρνιώτης (Αντιπρόεδρος Συνδικάτου ΙΓΜΕ), Φίλιππος Σοφός (Πρόεδρος Συνδικάτου ΙΓΜΕ), Γεώργιος Μυλωνάς (Πρόεδρος Ε.Κ.Α.), Δημήτρης Μπάτης (Αναπλ. Γραμματέας Συνδικάτου ΙΓΜΕ)Γιάννης Ζαχαρόπουλος (δημ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) με Χάρη Σμυρνιώτη (Αντιπρόεδρο Συνδικάτου ΙΓΜΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: