ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

09 Απριλίου 2017

Χαιρετισμός της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, στην Ημερίδα του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ, στις 6 Απριλίου 2017


Χαιρετισμός της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, στην Ημερίδα του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ, στις 6 Απριλίου 2017, με τίτλο «ο ρόλος του ΙΓΜΕ στην αξιολόγηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με βάση τις νέες εξελίξεις»

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή την ημερίδα σχετικά με το ρόλο του ΙΓΜΕ, ειδικά στη σημερινή συγκυρία.
Έναν ρόλο κρίσιμο και χρήσιμο μαζί.
Έναν ρόλο αναντικατάστατο ενός ερευνητικού φορέα που ειδικά σήμερα καλείται να αναλάβει καθοριστικές ευθύνες.
Γιατί σήμερα η έρευνα αποκτά ιδιαίτερη επιστημονική αλλά και οικονομική σημασία, σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα για την οποία σήμερα ο ορυκτός της πλούτος και οι πρώτες ύλες της μπορούν να αποτελέσουν σημαντική προϋπόθεση ανάπτυξης της χώρας, μέσα από την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Η ευρεία γκάμα του ερευνητικού αντικειμένου, από την αντιμετώπιση σοβαρών αναγκών, τη διαχείριση των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, ως την αντιμετώπιση ζητημάτων υδατικών πόρων, είναι ακριβώς αυτή που καθιστά τη λειτουργία του ΙΓΜΕ, παράγοντα υψηλής προστιθέμενης, τεχνολογικής αξίας, σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Παράγοντα εθνικής αλλά και κοινωνικής σημασίας.
Γιατί ο ορυκτός πλούτος, είναι κοινωνικός πλούτος. Πλούτος που μπορεί να αποτελέσει ένα από τα ισχυρά χαρτιά ανάταξης της οικονομίας και της κοινωνίας – ειδικά σήμερα σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες άκρως ανταγωνιστικές.
Υπό αυτό το πρίσμα το ΙΓΜΕ δεν αποτελεί απλά άλλο ένα ερευνητικό, επιστημονικό ινστιτούτο αλλά συγκεντρώνει όλα εκείνα τα αντικειμενικά εχέγγυα, τα οποία το καθιστούν αξιόπιστο εταίρο στο πλαίσιο πολύμορφων και πολυεπίπεδων συνεργειών με φορείς του Δημοσίου γενικά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικότερα.
Με αυτές τις σκέψεις, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας σας, η οποία μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για το νέο μέλλον του Ινστιτούτου.

Ρένα Δούρου,
Περιφερειάρχης Αττικής


Δεν υπάρχουν σχόλια: