ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

09 Απριλίου 2017

Παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) στην Ημερίδα του ΣΥΝΔΙΚΆΤΟΥ ΙΓΜΕ στις 6/4/2017 από τον αντιπρόεδρο Ευάγγελο Σπυρίδωνος


Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ)
Το ΙΓΜΕ αποτελεί την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία, υπηρεσία που διαθέτουν όλες οι Χώρες της Ε.Ε., οι Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Είναι ένας Ιστορικός Εθνικός Φορέας, με περισσότερα από 60 χρόνια Λειτουργίας, που η συμβουλή του στην ανάδειξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας (στην αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων, των μεταλλευμάτων των υπογείων νερών), αλλά και των περιβαλλοντικών και γεωπεριβαλλοντικών ζητημάτων (φυσικές καταστροφές- σεισμοί -κατολισθήσεις κλπ.), είναι τεράστια.
Πέραν όμως της κύριας ερευνητικής του δραστηριότητας και της συνεισφοράς στου στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, το ΙΓΜΕ έχει συνδέσει την πορεία του με των ρόλο του, ως συμβούλου της Πολιτείας και την αντιμετώπιση πολύ σημαντικών τοπικών προβλημάτων σε ολόκληρη την χώρα.
Κατά τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας συρρίκνωσης και υποβάθμισης του Ινστιτούτου και μιας σειράς Διοικήσεων που προφανώς δεν κατανοούσαν πλήρως την αναγκαιότητα της ύπαρξης  ισχυρής Γεωλογικής Υπηρεσίας. Όλα αυτά αποτέλεσαν την πηγή των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ένα ινστιτούτο με λαμπρή πορεία στο παρελθόν.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων θεωρεί φυσικά ότι ένας φορέας με τόσο μακρά ιστορία έχει ανάγκη από εκσυγχρονισμό, αναδιοργάνωση – αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμό στόχων.
Όμως το πρώτο απαραίτητο βήμα στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να είναι η ουσιαστική στελέχωση με νέο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία, η συνέχεια και η περαιτέρω ανάπτυξη της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης του οργανισμού ατού.Δεν υπάρχουν σχόλια: