ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

22 Ιουνίου 2017

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

                                                                      
Αχαρνές, 21-06-2017
                                                                                                                                            Α.Π. : 138
                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1
                                                                      
                                                                                           Προς:  Όλους τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ.

Θέμα: Υποψηφιότητες για τις εκλογές 2017 του Συνδικάτου ΙΓΜΕ

           Συνάδελφοι, δεδομένου ότι οι εκλογές προγραμματίζονται για τις 7 Ιουλίου 2017, σας γνωρίζουμε ότι οι υποψηφιότητες για το σύνολο των αρχαιρεσιών θα πρέπει να δοθούν στην Κ.Ε.Ε. μέχρι τις 23-6-2017 και ώρα 10.00 πμ.(καταληκτική ημερομηνία και ώρα).


                                                                                                                 Η Γραμματέας Κ.Ε.Ε.


                                                                                                                    Τσιάμα Νικολέτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: