ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

22 Ιουνίου 2017

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Αχαρνές, 21-06-2017
                                                                                                                                                            Αρ. πρωτ.: 140
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2
Θέματα: 1)  Αποτελέσματα Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης Συνδικάτου                                           ΙΓΜΕ.
                 2)   Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.),
               3)  Καθορισμός ημερομηνίας Αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στα γενικά Όργανα του Σωματείου, στα Εργατικά Κέντρα, στην Ομοσπονδία Μεταλλευτών Ελλάδας και αντιπροσώπων στα  Συμβούλια και Επιτροπές του  ΙΓΜΕ και την εκλογή επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας,
              4)   Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών την 7η Ιουλίου 2017.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 19-6-2017  για την έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού ψήφισαν 68 μέλη και βρέθηκαν 68 έγκυρα ψηφοδέλτια. Υπέρ της έγκρισης βρέθηκαν 36 ψηφοδέλτια, κατά 30 ψηφοδέλτια και 2 λευκά. Για τον Οικονομικό Απολογισμό ψήφισαν 68 μέλη και βρέθηκαν 68 έγκυρα. Υπέρ της έγκρισης βρέθηκαν 56 ψηφοδέλτια, κατά 11 ψηφοδέλτια και 1 λευκό.
            Για την επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για την αντιπροσώπευση στην Γ.Σ.Ε.Ε. ψήφισαν 74 μέλη και βρέθηκαν 73 έγκυρα ψηφοδέλτια. Έγκυρα 66 ψηφοδέλτια, λευκά 7 ψηφοδέλτια και 0 άκυρα. Υπέρ του ΕΚΑ βρέθηκαν 51 ψηφοδέλτια και υπέρ της ΟΜΕ βρέθηκαν 15 ψηφοδέλτια.
Στις εκλογές για την ανάδειξη της πενταμελούς (5) Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) που έγιναν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στις 19-06-2017, ψήφισαν 74 μέλη και βρέθηκαν 75 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 74 ψηφοδέλτια, λευκά 0 και άκυρο 1 ψηφοδέλτιο.
Η κατανομή των σταυρών ανά υποψήφιο ήταν η εξής:
1.      Αναστασοπούλου Φερενίκη έλαβε 24 σταυρούς. Αναπληρωματικό μέλος μετά από κλήρωση.
2.      Λυμπεροπούλου Αλεξάνδρα έλαβε 39 σταυρούς. Εκλέγεται
3.      Σοφός Φίλιππος έλαβε 24 σταυρούς. Εκλέγεται μετά από κλήρωση
4.      Τσιάμα Νικολέττα έλαβε 35 σταυρούς. Εκλέγεται
5.      Τσίγκας Θεόδωρος έλαβε 42 σταυρούς. Εκλέγεται
6.      Χριστοδούλου-Κουκίου Δήμητρα έλαβε 28 σταυρούς. Εκλέγεται
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21-06-2017 ως εξής:
1.      ΤΣΙΑΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ:                                     Γραμματέας
2.      ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ:                 Αν. Γραμματέας
3.      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ:                          Ταμίας
4.      ΤΣΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:                                     Μέλος
5.      ΣΟΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ:                                        Μέλος
Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου αποφάσισε οι εκλογές (Γενικές και Τοπικές) να γίνουν την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9 το πρωί και τελειώνει στις 15:00. Η διάρκεια της ψηφοφορίας μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή ανάλογα με το αν υπάρχουν στο εκλογικό τμήμα κατά τη λήξη της ψηφοφορίας ψηφοφόροι που δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν.
Οι εκλογές θα γίνουν στην έδρα των Κ.Υ. καθώς και στην έδρα κάθε Περιφερειακής Μονάδας, που θα υπάρχουν αντίστοιχα Εκλογικά τμήματα.
Η ψηφοφορία είναι αυτοπρόσωπη και μπορεί να γίνει σε όποιο Εκλογικό Τμήμα (Κ.Υ. ή Τ.Π.Μ.) αλλά μόνο σε ένα.
Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε Ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας (ασθένειας), όχι των ενσήμων, που θα σφραγίζεται με ανάλογη σφραγίδα προς αποφυγή διπλοψηφίας και την αστυνομική ταυτότητα, ή άλλο δημόσιο έγγραφο, π.χ. Διαβατήριο. Σε περίπτωση που το Βιβλιάριο Υγείας έχει κατατεθεί από το ψηφοφόρο σε κάποια Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, για να επιτραπεί στον ψηφοφόρο να ψηφίσει, χρειάζεται Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί το βιβλιάριο.
Στο Εκλογικό τμήμα των Κ.Υ. θα υπάρχουν πέντε (5) κάλπες που θα αντιστοιχούν: Μία (1) για τις Γενικές Αρχαιρεσίες, μία (1) για την Ο.Μ.Ε., μία (1) για το Ε.Κ.Α., μία (1) για τα Όργανα και μία (1) για την Υγιεινή και Ασφάλεια.
Στα Εκλογικά τμήματα των παραρτημάτων θα υπάρχουν έξι (6) κάλπες που θα αντιστοιχούν: Μία (1) για τις Γενικές Αρχαιρεσίες, μία (1) για την Ο.Μ.Ε., μία (1) για τα αντίστοιχα Τοπικά Εργατικά Κέντρα, μία (1) για τις Τοπικές Αρχαιρεσίες της Περιφερειακής Μονάδας, μία (1) για τα Όργανα και μία (1) για την Υγιεινή και Ασφάλεια.
Κάθε ψηφοφόρος που βρίσκεται στην έδρα του Εκλογικού Τμήματος που αντιστοιχεί στην περιφερειακή τοποθέτησή του, μπορεί να ψηφίσει για τις Γενικές και Τοπικές Εκλογές της έδρας και για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Αν, όμως, βρίσκεται σε Εκλογικό Τμήμα έδρας διαφορετικής με την περιφερειακή τοποθέτησή του, μπορεί να ψηφίσει μόνο για τις Γενικές Αρχαιρεσίες, την Ο.Μ.Ε. και τα Όργανα.
Δικαίωμα ψήφου για όλες τις αρχαιρεσίες έχουν οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας τουλάχιστον διάρκειας ενός έτους. Όσοι δε για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι μέλη του Συνδικάτου μπορούν να ψηφίσουν ΜΟΝΟ για  Όργανα και Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.


Η Γραμματέας Κ.Ε.Ε.


ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΑΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: