ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

21 Ιουνίου 2017

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ

ΚΑΛΕΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ

Αθήνα, 19/6/2017

Συνάδελφοι,

Το ΙΓΜΕ διανύει μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας του.
Χωρίς διοίκηση, με τους εργαζόμενους απλήρωτους για τρίτο μήνα και όλα τα έργα σε εκκρεμότητα, με το ταμείο άδειο και άλυτο το πρόβλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη διάλυση.

Καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια του ΙΓΜΕ θα έχει στο αμέσως επόμενο διάστημα το Συνδικάτο εργαζομένων, που σήμερα βρίσκεται στη χειρότερη από ποτέ κατάσταση σε ότι αφορά στην ενότητα των εργαζομένων και την εμπιστοσύνη τους απέναντι σε αυτό.
Η προηγούμενη προσπάθεια, να λειτουργήσει ένα και μόνο Σωματείο που να συσπειρώνει και να εκφράζει όλους τους εργαζόμενους, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να συμμετέχουμε ενεργά στις εκλογές της επόμενης διοίκησής του, σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε στην εδραίωση της ενότητας των εργαζομένων και της εμπιστοσύνης τους στο Συνδικάτο.
Η «Κίνηση για την Ενότητα του Συνδικάτου ΙΓΜΕ» (ΚΕΣΙ) δεν είναι μια παράταξη με πολιτικο-ιδεολογική πλατφόρμα που εκφράζει συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και κατευθύνσεις. Φιλοδοξεί και ευελπιστεί να συσπειρώσει όλους τους εργαζόμενους που σήμερα εκτιμούν ότι πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο και γνώμη στις αποφάσεις και δράσεις του συνδικάτου, ισότιμα και δημοκρατικά, χωρίς αποκλεισμούς και χειραγωγήσεις.
Θεωρεί ότι οι στόχοι και το πρόγραμμα δράσης του Συνδικάτου επιβάλλεται να διαμορφώνονται δυναμικά από το σύνολο των εργαζομένων και με την διαρκή, καθολική, ενεργή συμμετοχή τους.

Σήμερα η ΚΕΣΙ καταθέτει τις βασικές κρίσιμες θέσεις που προτίθεται να προωθήσει για τη συσπείρωση και ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων του ΙΓΜΕ ώστε αυτό να συνεχίσει να υπάρχει. Οι δράσεις και παρεμβάσεις μας θα πρέπει να εξασφαλίσουν:
·         Τη συνέχιση της ύπαρξης και πλήρους λειτουργικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας  του ΙΓΜΕ, ως την κρατική γεωλογική υπηρεσία υπεύθυνη για τη γεωλογική και μεταλλευτική έρευνα υποδομής της χώρας σε όλους τους στόχους και τομείς, όπως ορίζονται από το σημερινό νομικό πλαίσιο που το διέπει και με τηνίδια οργανωτική διάρθρωσή του (κεντρικά και παραρτήματα), ως κύριου σύμβουλου της Πολιτείας σε όλους τους τομείς των γεωεπιστημών που υπηρετεί. Αυτό φυσικά προϋποθέτει την άμεση εγκατάσταση νέας διοίκησης, την εξασφάλιση της ομαλής μισθοδοσίας των εργαζομένων και την εξασφάλιση του ακατάσχετου όλων των λογαριασμών του ΙΓΜΕ.
·         Την διασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης όλων των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ σήμερα και την ενδυνάμωσή του με πρόσθετο μόνιμο και έκτακτο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει τους στόχους και το ρόλο του.Στα πλαίσια αυτά αποτελεί βασική προϋπόθεση η άμεση έγκριση και έναρξη χρηματοδότησης - υλοποίησης όλων των προτάσεων έργων του ΙΓΜΕ (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικά, Υπέρ Τρίτων, κ.α.).
·         Την  εξεύρεση λύσης στο καθοριστικό για την ύπαρξη και λειτουργία του ΙΓΜΕ, πρόβλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με πλήρη συμπαράσταση στους συναδέλφους συνταξιούχους που απαιτούν δικαίως όσα νόμιμα δικαιούνται, χωρίς βέβαια να στηρίζουμε οποιαδήποτε δράση και κίνηση που εξ αντικειμένου θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του ΙΓΜΕ. Με τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου και δράσης ώστε να εξασφαλιστούν τα αντίστοιχα δικαιώματα και η ρύθμιση των οφειλών της Εθνικής όλων των εν ενεργεία εργαζομένων στο ΙΓΜΕ, πάντα με κύρια προτεραιότητα την ύπαρξη και λειτουργία του Ινστιτούτου.
·                Την επαναφορά όλων των μισθολογικών αποδοχών όλων των υπαλλήλων στα ίδια επίπεδα ανά κλιμάκιο με άμεση απόδοση από 1ης Αυγούστου 2017 (ή όποτε οριστεί η νέα Διοίκηση) του περικομμένου δεύτερου 25% με τεκμηριωμένα στοιχεία που θα παραθέσουμε περί αντοχής της επιπλέον δημοσιονομικής επιβάρυνσης επί του Προϋπολογισμού του ΙΓΜΕ.
·                Τη διατήρηση του Νοσηλευτικού/Εξωνοσοκομειακού Συμβολαίου με τους ίδιους ή βελτιωμένους όρους. Την επαναφορά του ανθυγιεινού – επικίνδυνου επιδόματος σε όσους υπαλλήλους το δικαιούνται.
Όμως, βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική και επιτυχή παρέμβαση του Συνδικάτου ΙΓΜΕ ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, είναι να αποκατασταθεί η συλλογική – δημοκρατική  λειτουργία του. Να εξασφαλιστεί η ενεργή, ισότιμη, ουσιαστική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις συζητήσεις, προτάσεις και δράσεις του, με πλήρη σεβασμό των όποιων διαφορετικών απόψεων, γνωμών και προτάσεων.
Η ΚΕΣΙ δεσμεύεται απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους στο ΙΓΜΕ ότι θα προωθήσει τα παραπάνω σε βαθμό και μέγεθος αντίστοιχο με τη δύναμη που θα της δοθεί από τις επόμενες εκλογές.
Για το λόγο αυτό καλεί όλους τους εργαζόμενους να τη στηρίξουν αποφασιστικά, να της δώσουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την ενότητα και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο Συνδικάτο, να παλέψει μαζί με όλους τους εργαζόμενους για να συνεχίσει να υπάρχει ένα ΙΓΜΕ χρήσιμο για την κοινωνία και την Πολιτεία. Για να έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτό την αντιμετώπιση που τους αξίζει για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Για να επανέλθει το ΙΓΜΕ και οι εργαζόμενοι σε αυτό, στο υψηλό επίπεδο κύρους που είχαν παλαιότερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: