ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

09 Αυγούστου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, 9/8/2017ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αθήνα, 9/8/2017
Συνάδελφοι,


Ξεκινώντας από το πλέον επείγον θέμα, της καταβολής των δεδουλευμένων μας, σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 7/8/2017 αναρτήθηκε η έγκριση επιχορήγησης από το ΥΠΕΝ προς το ΙΓΜΕ του ποσού των 6.210.500€, για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, για κατάθεση στον υπάρχοντα λογαριασμό του ΙΓΜΕ στην τράπεζα Αττικής. Σε επαφή που είχαμε με το Γ.Δ. σήμερα μας ενημέρωσε ότι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από ΙΚΑ και ΔΟΥ καθυστερούν την κατάθεση και η καταβολή της μισθοδοσίας αναμένεται στα μέσα με τέλος της επόμενης εβδομάδας (16-18/8).
Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων δεχθήκαμε και τη μετάθεση για τις 14/8/17 της τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης στο Υπουργείο Εργασίας, που είχαμε ήδη ζητήσει την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας και είχε οριστεί για αύριο, 10/8/17.

Σε ότι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στα προηγούμενα Δ.Σ. του ΙΓΜΕ και μας αφορούν άμεσα ως Συνδικάτο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.      Στο Δ.Σ. της 26/7/17 συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι προτάσεις προγραμμάτων ΠΔΕ 2016-2017. Στη συζήτηση τέθηκε από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων το αίτημα για διερεύνηση της δυνατότητας ανακατανομής των προϋπολογιζόμενων ποσών, σύμφωνα και με την παλαιότερη δήλωση του Γ.Γ. κ. Βεροιόπουλου, ότι θα μπορούσε να εξεταστεί κάτι τέτοιο. Το Δ.Σ. συμφώνησε με το αίτημα και δεσμεύτηκε να διερευνήσει αυτή τη δυνατότητα. Στο ίδιο Δ.Σ. συζητήθηκε και εγκρίθηκε με αποχή του εκπροσώπου των εργαζομένων και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ.. Οι ενστάσεις του εκπροσώπου των εργαζομένων που ενστερνίζεται το Δ.Σ. του Συνδικάτου, αφορούσαν στα: α) τη μείωση των ημερών κοινοποίησης των εισηγήσεων στα μέλη του Δ.Σ. από 3 σε 2, γεγονός που δυσχεράνει την άρτια προετοιμασία τους για τη συζήτηση, β) την κατοχύρωση της παρουσίας του αναπληρωτή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Εδώ υπήρξε ένσταση από το νομικό σύμβουλο του ΙΓΜΕ, που έθεσε το πρόβλημα ότι δεν είναι θεσμικά δυνατό να συμπεριληφθεί στον Κ.Λ.. Το Δ.Σ. δήλωσε βέβαια ότι θεωρεί δεδομένη την παρουσία του αναπληρωτή εκπροσώπου και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη διάρκεια της θητείας του. γ) τη δυνατότητα εισαγωγής θέματος στην Η.Δ. από τα μέλη του Δ.Σ.. Ενώ ο νέος κανονισμός προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, δεν ορίζει χρονικό όριο στην εισαγωγή του θέματος, αφήνοντας το στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του Δ.Σ., γεγονός που δεν εξασφαλίζει ουσιαστικά την εισαγωγή του.
2.      Στο Δ.Σ. της 4/8/17 εγκρίθηκε η πρόταση προϋπολογισμού του ΙΓΜΕ για το 2018 και η εγκύκλιος των εκτός Έδρας μετακινήσεων. Για τον προϋπολογισμό, από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων τέθηκε το πρόβλημα ότι δεν περιλαμβάνει δικαστικές δαπάνες, τα ποσά που δικαιούνται όσοι έχουν δικαστικές αποφάσεις για το 25% και το ανθυγιεινό. Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Γ.Δ. να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν, ιδιαίτερα το ανθυγιεινό επίδομα. Σε ότι αφορά στην εγκύκλιο Ε.Ε. μετακινήσεων, υπήρξε θετική ανταπόκριση στα δύο ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει: α) για τον αριθμό των ημερών Ε.Ε., έγινε δεκτή η λογική να ζητούνται εξ αρχής οι 130 και 200 ημέρες που προβλέπει το άρθρο 40 του Ν. 4414/2016, χωρίς να αιτούμαστε αρχικά και να περιμένουμε να εξαντλούνται οι 60 ημέρες που προβλέπουν οι γενικές διατάξεις. β) Στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μετακινήσεων χωρίς αυθημερόν επιστροφή σε αποστάσεις μεταξύ 50-160 χιλιομέτρων, όπου έγινε επίσης δεκτό ότι όταν πρόκειται για μετακινήσεις εργασιών υπαίθρου (χαρτογραφήσεις, δειγματοληψίες, γεωτρητικές εργασίες κ.α.) θα εγκρίνεται η διανυκτέρευση μετά από τη βεβαίωση του Προϊσταμένου του Έργου (που υπογράφει την εντολή μετακίνησης) στο φύλλο της εντολής ότι αυτή υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της §6 του άρθρου 10 της Υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (δύσβατο, εργασίες πεδίου, απασχόληση πλέον οκταώρου).
Σε ότι αφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας και ατυχημάτων με την Εθνική Ασφαλιστική, μας γνωστοποιήθηκε ότι η Εθνική έστειλε έγγραφο για τη διακοπή του, μετά τη μη καταβολή των οφειλών μας έως και τον Ιούλιο του 2017. Ο νομικός σύμβουλος του ΙΓΜΕ μας ενημέρωσε ότι υπάρχει περιθώριο ενός μηνός για την επαναδιαπραγμάτευση και την επαναλειτουργία του συμβολαίου, και ζητήσαμε από το Δ.Σ. και το Γ.Δ. να προβούν στις άμεσες απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία του, καθώς όποια παράβλεψη ενέχει και ποινικές ευθύνες οποιουδήποτε εμπλεκομένου. Ο Γ.Δ. μας διαβεβαίωσε ότι προγραμματίζεται να καταβληθούν οι οφειλές μας για το συμβόλαιο έως και το Σεπτέμβριο του 2017.

Σε ότι αφορά στο πρόβλημα των μηδενικών διαθέσιμων πόρων στο ταμείο του Συνδικάτου, και για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όποια αναγκαία δαπάνη για τις ενέργειες και δράσεις μας, ζητήσαμε από το Δ.Σ. της ΟΜΕ και εγκρίθηκε ήδη οικονομική ενίσχυση 700€, ως άτυπο δάνειο το οποίο θα επιστραφεί στην ΟΜΕ αμέσως μετά την καταβολή των συνδρομών των εργαζομένων στο Συνδικάτο. Σημειώνουμε εδώ ότι η δαπάνη του λεωφορείου για τη μετακίνηση στο Μαξίμου, κατά την πρόσφατη στάση εργασίας και κινητοποίηση, μας έγινε δωρεά από την εταιρία ΘΥΑΜΙΣ, την οποία και ευχαριστούμε.

Πληροφορηθήκαμε, τέλος, ότι υπήρξε πριν λίγες ημέρες συνάντηση του Γ.Δ, με αντιπροσωπεία του ΣΕΠ. Ο κ. Γ.Δ. μπορεί βεβαίως να συναντά όποια συλλογικότητα, εμείς όμως επισημαίνουμε, όπως κάναμε και σε όλες τις Διοικήσεις, ότι σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των εργαζομένων για τα εργασιακά του προβλήματα και δικαιώματα, το Συνδικάτο είναι ο μοναδικός θεσμικά νόμιμος εκπρόσωπός τους.Δεν υπάρχουν σχόλια: