ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

19 Απριλίου 2018

Παρέμβαση ΟΜΕ προς Πρωθυπουργό, πολιτικά κόμματα

Αρ. πρωτ: 655                                                                                        Αθήνα, 18 Απρίλη 2018

Προς:   Γραφείο Πρωθυπουργού.
  Υπουργό Π.Ε.Ν.
Κοινοποίηση: Πολιτικά κόμματα.
  ΓΣΕΕ - ΕΚΑ
  Μέλη Σωματεία ΟΜΕ


Κύριε Πρωθυπουργέ,
χθες και με πρωτοβουλία του συνδικάτου των εργαζομένων στο «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» Ι.Γ.Μ.Ε πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα « Ο ΡΟΛΛΟΣ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» στην οποία υπήρχε σημαντική εκπροσώπηση όχι μόνο από τον κόσμο της εργασίας και της επιστήμης αλλά και από τον πολιτικό και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο στόχος της ημερίδας ,της οποίας τα αναλυτικά συμπεράσματα θα δημοσιοποιηθούν από το Συνδικάτο, ξεπερνούσε τις ανησυχίες για τα εργασιακά τους ζητήματα και έθεσε μια σειρά από  ζητήματα και προβληματισμούς που αφορούν  την αναπτυξιακή προοπτική της Χώρας μας σε σχέση με την αξία της έρευνας στην αναγκαιότητα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα.
Σύσσωμοι οι παρευρισκόμενοι διαπίστωσαν τον αδιαμφισβήτητο και καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της Χώρας ,της 67 χρόνης συνεχούς επιστημονικής προσφοράς του ΙΓΜΕ  ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας σε όλα τα επίπεδα των γεωεπιστημών και κυρίως στην  αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας μας καθώς και την αυτονόητη αναγκαιότητα συνέχισης του ρόλου και της προσφοράς του.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία χρόνια ,το ΙΓΜΕ αντιμετωπίζεται εκ μέρους της Πολιτείας με ένα απαξιωτικό τρόπο που διαρκώς συρρικνώνει το έργο και την παρουσία του με ότι αυτό συνεπάγεται για την διατήρηση και ανάπτυξη της -τόσο χρήσιμης για την Κοινωνία -,συσσωρευμένης γεωλογικής γνώσης.

Η Ομοσπονδία μας εκτιμώντας ότι μετά από την επανίδρυση του ΙΓΜΕ (επί Υπουργίας Π. Λαφαζάνη ) τα προβλήματα στο Ινστιτούτο αντί να επιλύονται, οξύνονται και ότι οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν την Οργανωτική του διάρθρωση και το Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο προδιαγράφουν τη λειτουργία όχι ενός ερευνητικού Ινστιτούτου αλλά ενός φορέα διαχείρισης δεδομένων και κονδυλίων στην «Αγορά», θεωρούμε ότι,αυτή η αδιανόητη απαξίωση του ΙΓΜΕ δεν είναι τυχαία παρά ενταγμένη στο γενικότερο πλαίσιο των ασκούμενων νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών που ασκούνται στην Χώρα μας και οι οποίες για την συγκεκριμένη περίπτωση στοχεύουν στην μεταφορά της γεωλογικής γνώσης από το κράτος στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα προκειμένου ο ορυκτός πλούτος της πατρίδας μας να παραδοθεί στην βορά τους :

ΣΤΗΡΙΖΕΙ τον διαρκή, μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα των εργαζομένων που μαζί με την συσσωρευμένη γνώση αποτελούν το μεγάλο κεφάλαιο του ΙΓΜΕ αποτελώντας μια σημαντική βάση για την ανάπτυξη του τόπου, να κρατήσουν το Ινστιτούτο τους ζωντανό και χρήσιμο για την Κοινωνία.

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, να αναλάβει πρωτοβουλίες που:

  1. θα αναβαθμίζουν το ρόλο του ΙΓΜΕ ως απαραίτητου εργαλείου για την ανάπτυξη της Χώρας σε κρίσιμους τομείς των ορυκτών πρώτων υλών ,των υπογείων υδάτων, του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών καταστροφικών φαινομένων, με την χρηματοδότηση  χρήσιμων ερευνητικών προγραμμάτων για την χώρα.

2.      Θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ΙΓΜΕ με πρώτο και κυρίαρχο την πρόσληψη προσωπικού και την επίλυση των σοβαρών εργασιακών  προβλημάτων που τους απασχολούν  και ιδιαίτερα εκείνων για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σε πρώην Εργαζόμενους του ΙΓΜΕ (αλλά αφορούν και τους νυν εργαζόμενους) και που αν δεν εφαρμοστούν πέρα από τη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, θέτουν σε αβεβαιότητα την συνέχιση της λειτουργίας του Ινστιτούτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: