ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

13 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αθήνα, 13/10/2018
 Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η προγραμματισμένη συνάντηση στο ΥΠΕΝ, για να συζητηθούν τόσο η πρόταση για την εξωδικαστική επίλυση των αποζημιώσεων αποχώρησης (Εθνική), όσο και η πρόταση ΣΝ που έχει αναρτηθεί στη διαύγεια, για την κατάργηση του ΙΓΜΕ.

Σε αυτή συμμετείχαν τα μέλη της Ε.Γ. του Συνδικάτου (πλην του συν. Λιονάκη που απουσιάζει σε Ε.Ε. εργασία), ο κ. Νικολακάκης, η κ. Καββαδία και η κ. Τσίονα ως νομικος του Υπουργείου. Η συζήτηση διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα και ήταν ουσιαστική.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις αποχώρησης, εμείς:
1. Επαναλάβαμε το αίτημα αύξησης του διαθέσιμου ποσού των 24 εκ., ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα ολικής αποδοχής της πρότασης. Από το ΥΠΕΝ επαναλήφθηκε η θέση ότι αυτό είναι το μέγιστο που είναι δυνατόν να διατεθεί.
 2. Επισημάναμε μια τροποποίηση που θα πρέπει να υπάρξει στη διαδικασία παραίτησής μας από τα δικαιώματα του συμβολαίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του νομικού μας συμβούλου και δεσμευτήκαμε να στείλουμε σαφή γραπτή τροποποίηση. Αυτό έγινε δεκτό.
 3. Επισημάναμε επίσης ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να προηγηθεί της ψήφισης του ΣΝ κατάργησης του ΙΓΜΕ, στην περίπτωση που το ΥΠΕΝ επιμένει στην προώθηση του ΣΝ, καθώς οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ΙΓΜΕ στη ρύθμιση (βεβαίωση των απαιτήσεων κεφαλαίου από εργαζόμενους και αποχωρήσαντες) δεν μπορούν να υπηρετηθούν, αφού το ΙΓΜΕ τότε θα έχει «λυθεί». Τονίσαμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν σαφώς διαχωρίσει την πρόταση νομοθετικής ρύθμισης με την πρόταση Σ.Ν. με απόφαση Συνέλευσης του Συνδικάτου. Σε αυτό δεν εκφράστηκε άποψη από το ΥΠΕΝ.
 4. Σημειώσαμε ότι για να υλοποιήσουμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στο ΥΠΕΝ για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί του θέματος, αναμένουμε τον σαφή τελικό υπολογισμό του συνολικού κεφαλαίου απαιτήσεων (οι δικοί μας υπολογισμοί για τους εν ενεργεία ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15/10) ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τα ακριβή ποσά που θα δικαιούνται αν αποφασίσουν την αποδοχή της πρότασης, καθώς και την αποδοχή της τροποποίησης της παραγράφου για τη διαδικασία παραίτησης των δικαιωμάτων μας.

Από το ΥΠΕΝ τέθηκε το θέμα ότι οι εν εξελίξει υπολογισμοί του κεφαλαίου φαίνεται να καταλήγουν σε ποσά χαμηλότερα από τα εκείνα που είχαν αρχικά εκτιμηθεί από τη Διοίκηση του ΙΓΜΕ. Σημειώθηκε δε ότι σε αυτή την περίπτωση το ΥΠΕΝ δεν έχει ακόμα καταλήξει για την κατανομή των υπολοίπων των 24 εκ., κυρίως εάν το ποσό που τυχόν θα απομείνει μετά από τον αφαίρεση του 60% των απαιτήσεων του κεφαλαίου θα ανακατανεμηθεί ανεβάζοντας το ποσοστό έως εξαντλήσεώς του, καθώς και εάν αυτό γίνει με οριζόντια κατανομή μεταξύ εν ενεργεία και αποχωρησάντων συναδέλφων. Εμείς πληροφορήσαμε το ΥΠΕΝ ότι σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, το κεφάλαιο απαιτήσεων των εν ενεργεία συναδέλφων αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 12,2-12,5 εκ. €, άρα περίπου 1 εκ. € πιο κάτω από τα την αρχική παραδοχή του ΥΠΕΝ.

Σε ότι αφορά τη συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου, εμείς:
1. Τονίσαμε για άλλη μια φορά και αναπτύξαμε όλα τα επιχειρήματα που έχουν ήδη κατά κόρον αναφερθεί και συζητηθεί, για την ανάγκη απόσυρσης του Σχεδίου Νόμου. Το ΥΠΕΝ όμως συνεχίζει να επιμένει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από τη συνέχιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το συμβόλαιο της Εθνικής, για όσους συναδέλφους δεν αποδεχθούν την εξωδικαστική ρύθμιση.
 2. Επί του περιεχομένου του Σ.Ν. έγινε επίσης εκτενής συζήτηση και αναπτύχθηκε η επιχειρηματολογία των παρατηρήσεων για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχει ήδη αναρτήσει στη διαύγεια το Συνδικάτο και έχουν σταλεί και στο ΥΠΕΝ. Ιδιαίτερα επιμείναμε α) στα ζητήματα του τίτλου του ΙΓΜΕ, β) στην κατάργηση του εκπροσώπου των εργαζομένων, γ) στις λίγες οργανικές θέσεις, δ) στην απουσία κανονισμών που θα εξασφαλίζουν στοιχειωδώς τη λειτουργία του νέου φορέα ως ερευνητικό, ε) στο πρόβλημα των δικαιωμάτων και εξασφαλίσεων που έχουμε ήδη κατοχυρώσει ως εργαζόμενοι στον ΚΚΠ του ΙΓΜΕ και που στο νέο φορέα δεν θα υπάρχουν, στ) στην ύπαρξη δομών όπως αυτής των Ομάδων Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ, άρθρο 7 & 16), σε ότι αφορά στη δυνατότητα επέκτασής τους σε εξωτερικούς συμμετέχοντες. Εδώ υπήρξε αντίλογος από το ΥΠΕΝ, κυρίως στο ζήτημα των δυνατοτήτων λειτουργίας του νέου φορέα ως ερευνητικού, αντιπαραθέτοντας την ελαστικότητα των υπαρχόντων γενικών διατάξεων που θα μπορούσαν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να διευκολύνουν τέτοια κατεύθυνση. Για τα υπόλοιπα δεν εκφράστηκε ούτε αντίθεση, ούτε συναίνεση, αφήνοντας κατά την εκτίμησή μας ανοικτό το ενδεχόμενο αντιμετώπισης ορισμένων από αυτά με τροποποιήσεις του Σ.Ν.
 3. Επιμείναμε επίσης στην ορθή διαμόρφωση και αλλαγή πολλών σημείων των άρθρων 27 και 28, για τις διαδικασίες «λύσης και εκκαθάρισης» του ΙΓΜΕ και τις μεταβατικές διατάξεις, που τα περισσότερα έχουν ήδη διατυπωθεί και γραπτά και σταλεί στο ΥΠΕΝ. Εδώ τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να υπάρξουν πολύ σαφείς διατυπώσεις που θα μας εξασφαλίζουν τόσο την ορθή παύση των παράνομων περικοπών (25%) καθώς και την απόλυτη εξασφάλιση των δικαιωμάτων της αποζημίωσης «απόλυσης» (ν.2112, οι 15.000€). Αυτό βέβαια που τονίστηκε περισσότερο από όλα ήταν το τεράστιο πρόβλημα που προκύπτει από την εμπλοκή των διεκδικήσεών μας για τα αναδρομικά των παράνομων περικοπών από τον Ιούλιο του 2013. Από το ΥΠΕΝ εκφράστηκε η θέληση να αντιμετωπιστούν θετικά τα δύο πρώτα (25%, 2112), ζητώντας μας να συμβάλουμε με συγκεκριμένες προτάσεις που θα συνταχθούν από το νομικό μας σύμβουλο. Για το τρίτο (αναδρομικά περικοπών), φάνηκε ότι δεν υπήρχε σαφής εικόνα του μεγέθους του προβλήματος έτσι ενώ αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα, δεν υπήρξε καμιά τοποθέτηση για τη δυνατότητα αντιμετώπισής του άμεσα και πριν την κατάθεση του Σ.Ν και ο κ. Νικολακάκης δεσμεύτηκε ότι θα το δει με τον Υπουργό.

Μετά τα παραπάνω, προγραμματίζεται σύγκλιση του ΔΣ του Συνδικάτου τη Δευτέρα το πρωί στις 09:30 για την εκτίμηση της κατάστασης, τη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών μας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συγκέντρωση στις 11:00.
                                                     
                                                       
                                              


Δεν υπάρχουν σχόλια: