ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

15 Νοεμβρίου 2018

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ 15/11/18


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 10:00, στα γραφεία του Ε.Κ.Α., Συνέντευξη Τύπου του Συνδικάτου ΙΓΜΕ, με κύριο θέμα την προβολή των επιχειρημάτων των εργαζομένων στο Ινστιτούτο για την επιμονή τους στην απόσυρση του Σ.Ν. του ΥΠΕΝ, με το οποίο καταργείται το ΙΓΜΕ.

Στη Συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α. συν. Γ. Μυλωνάς.
Πέρα από την ανάπτυξη των βασικών επιχειρημάτων των εργαζομένων, που αναφέρονται συνοπτικά στο σχετικό Δελτίο Τύπου, τονίστηκε ιδιαίτερα η εξέλιξη σε σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων και συνταξιούχων του ΙΓΜΕ, στη νομοθετική ρύθμιση 136/30-10-18, που δίνει μια αποδεκτή λύση στο πρόβλημα των αποζημιώσεων αποχώρησης του προσωπικού του Ινστιτούτου: το σύνολο των ενδιαφερομένων υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη ρύθμιση, κλείνοντας έτσι το πλέον δυσεπίλυτο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε το ΙΓΜΕ για δεκαετίες.

Μετά από αυτή την πολύ θετική εξέλιξη, το Συνδικάτο ΙΓΜΕ κάλεσε τον Υπουργό ΠΕΝ να αποσύρει το Σ.Ν., καθώς το βασικό πρόβλημα στη λειτουργία του Ινστιτούτου με τη σημερινή μορφή του έχει πλέον εξαλειφθεί.


Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ δεσμεύτηκαν και δήλωσαν την πλήρη διαθεσιμότητά τους να συμμετέχουν από αύριο σε ένα διάλογο και να στηρίξουν όποιες αλλαγές θεωρηθούν απαραίτητες στη δομή και λειτουργία του ΙΓΜΕ, ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία και την απόδοσή του, προς όφελος της Πολιτείας και των Πολιτών.

Φωτογραφίες από την συνέντευξη τύπου  του Συνδικάτου ΙΓΜΕ :
Δεν υπάρχουν σχόλια: