ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

06 Νοεμβρίου 2018

Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ερώτηση για το ΙΓΜΕ
Απάντηση στο ΚΚΕ και στο Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Χάρη Θεοχάρη, στη ερωτήση με τίτλο: 

"Επανίδρυση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών (ΙΓΜΕ)".


  Δεν υπάρχουν σχόλια: