ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

25 Ιουλίου 2013

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΒΕΑ 9/7/2013 ΑΠΟ ΕΣΤΥΗ Ένωση Συνταξιούχων ΙΓΜΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συνδικάτου που, παρά τις δύσκολες ώρες που περνά, βγαίνει με παρρησία να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό την πραγματική συμβολή, το έργο και τις δυνατότητες  του ΙΓΜΕ  και όχι αυτά που κακόπιστα διαδίδονται με απώτερο στόχο τη συρρίκνωση και το κλείσιμο του.
Είναι γνωστό ότι η χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, σχετίζεται άμεσα και  με την ορθολογική αξιοποίηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας έρευνας στον τομέα των ΟΠΥ καθώς και της μελλοντικής που πρέπει να σχεδιασθεί με βάση τις προτεραιότητες της οικονομίας της χώρας.  Αυτή η παράμετρος δεν φαίνεται να απασχολεί την Κυβέρνηση  εφόσον αποφασίζει να «συρρικνώσει»  και ουσιαστικά να καταργήσει το ΙΓΜΕ, να μην αξιοποιήσει την τεράστια εμπειρία του αλλά να το αποδυναμώσει και ουσιαστικά να το καταντήσει ένα διαχειριστή μελετών και συμβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της κοντόφθαλμης πολιτικής η κεντρική Διοίκηση αγνοεί τις υποχρεώσεις της προς στους 250 συνταξιούχους που αποχώρησαν τα 4 τελευταία χρόνια. Αρνούμενη να καταβάλει τις αποζημιώσεις που απορρέουν από νόμους (Ν.2112), συλλογικές συμβάσεις (ΣΣΕ 1996) και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής οδήγησε τους συναδέλφους στη χρονοβόρα δικαστική διεκδίκηση για να παραπέμπει στις καλένδες τις ρητές και  άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις της για τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει να αποφαίνονται τα δικαστήρια. Και τώρα, προσπαθώντας να απαξιώσει στην κοινωνία το ΙΓΜΕ και το προσωπικό του προσπαθεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα των διεκδικήσεων μας, επικαλούμενη νόμους της χούντας και αρνούμενη συμβάσεις και συμβόλαια που έχουν επικυρωθεί από σειρά διοικήσεων και Υπουργών, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Ν.Δημοκρατίας.
Όλη η Επιστημονική κοινότητα και συνδικαλιστικοί φορείς, κόμματα και  φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη ενός  ισχυρού, στελεχωμένου και με καλά αμειβόμενο προσωπικό, ΙΓΜΕ που θα συνδράμει ουσιαστικά στην αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση της  χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Δεν γίνεται αναπτυξιακή πολιτική,  δεν γίνεται ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου με ένα αποδεκατισμένο ΙΓΜΕ. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή χώρα που να μην έχει  Γεωλογικό Ινστιτούτο. Εμείς θα είμαστε το μοναδικό παράδειγμα. Η Κυβέρνηση  θα ακούσει για άλλη μια φορά την κατακραυγή όλης της επιστημονικής κοινότητας, την κατακραυγή του Ελληνικού λαού.
Τραγικές θα είναι οι επιπτώσεις από την ανυπαρξία στην οποία καταδικάζεται το ΙΓΜΕ για μια σειρά αναπτυξιακών τομέων και κοινωφελών δραστηριοτήτων όπου δεν θα μπορεί:
·    
     Να υλοποιηθεί εκσυγχρονισμός στο πρόγραμμα απογραφής και επαναξιολόγησης των ορυκτών πρώτων υλών με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων  τεχνολογιών που θα στηρίξουν την εξορυκτική βιομηχανία
·         Να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις στήριξης της ενεργειακής επάρκειας
·         Να στηριχθεί η αξιολόγηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού με στόχο τη διαχείριση-προστασία και αξιοποίηση για ύδρευση και άλλες χρήσεις, τα δίκτυα παρακολούθησης υπογείων νερών και να διασφαλισθεί η υδροδότηση προβληματικών περιοχών και να αντιμετωπισθούν προβλήματα ρύπανσης των υπογείων υδάτων
·         Να αντιμετωπισθούν προληπτικοί κίνδυνοι από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα και να υποστηριχθούν μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.
Εμείς που επί 40 χρόνια δουλέψαμε στο ΙΓΜΕ που το θεωρούμε «σπίτι» μας και που το πονάμε σας λέμε: Αναθεωρήστε. Κάντε  ένα ισχυρό ΙΓΜΕ ένα φορέα έρευνας κι ανάπτυξης εάν πραγματικά νοιάζεστε για την ανάπτυξη αυτής της χώρας.


ΤΟ ΔΣ ΕΣΤΥ-ΙΓΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: