ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

25 Ιουλίου 2013

Δρ. Α. Καραγεώργης-ΕΛΚΕΘΕ

Οι διαχρονικές σχέσεις ΕΛΚΕΘΕ και ΙΓΜΕ στην Ωκεανογραφική έρευνα: το παρελθόν και το μέλλον

https://docs.google.com/file/d/0Bxq2B65ovdvqbDBweUszaHlCV00/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: