ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

25 Ιουλίου 2013

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε.

EurGeol Αλέξανδρος Δημητριάδης, CGeol, CEng, CSci
Πρώην Διευθυντής Δ/νσης Γεωχημείας και Περιβάλλοντος

https://docs.google.com/file/d/0Bxq2B65ovdvqZFJiSVIxRy1BaVU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0Bxq2B65ovdvqZFJiSVIxRy1BaVU/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: