ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

20 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ ΣΤΟ
4th International ForumMineral Resources in Greece: A Driving Force for Economic DevelopmentΑγαπητοί παρευρισκόμενοι,
Σήμερα το ΙΓΜΕ, η ελληνική κρατική γεωλογική - μεταλλευτική υπηρεσία, ο επίσημος  σύμβουλος  της  Πολιτείας  για  τα  ζητήματα  γεωεπιστημών  και  Ορυκτού Πλούτου, το Ινστιτούτο που έχει ερευνήσει και παραδώσει στην πολιτεία όλα τα γνωστά κοιτάσματα Ορυκτών Πρώτων Υλών της χώρας  βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης.
Με βάση την ΚΥΑ 25200, αποτελεί ένα τμήμα και μάλιστα περιορισμένο, ως ΙΓΜΕΜ, του ΕΚΒΑΑ, ενός φορέα ο οποίος δημιουργήθηκε χωρίς καμία απολύτως πολιτική στρατηγική και μελέτη, και με τεράστια λειτουργικά προβλήματα, έχοντας καταστήσει προβληματική την στοιχειώδη ερευνητική δράση του Ινστιτούτου,  αλλά και αχρηστεύοντας ουσιαστικά και τον φορέα που το “απορρόφησε”,  το ΕΚΠΑΑ, το οποίο αποτελεί ένα κέντρο περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η ένωση ενός ερευνητικού φορέα με μια υπηρεσιακή μονάδα παροχής υπηρεσιών, ακόμη και αν αυτές θεωρηθούν επιτελικού χαρακτήρα, αποτελούν επιπόλαιες αν όχι και επικίνδυνες πολιτικές που μετατρέπουν το ΙΓΜΕ σε μια γραφειοκρατική υπηρεσία του Δημοσίου με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών απαιτήσεων της Τρόικα, με τεράστιο κόστος τόσο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας (ανεφάρμοστο ΕΣΠΑ ΙΓΜΕ, στέρηση πόρων από το Δημόσιο κ.λ.π.), όσο και στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής (εμπλοκή στο ΕΣΠΑ του ΕΚΠΑΑ, εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισμούς κ.λ.π.).
Το ΙΓΜΕ αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του που αφορούν:
     στον προγραμματισμό της Έρευνας,
     στην επάρκεια του Τακτικού Προϋπολογισμού και της έγκαιρης εκταμίευσής του,
     στην οργάνωση και αξιοποίηση του προσωπικού,
     στην ενίσχυση και συντήρηση του επιστημονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του,
     στην υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών.Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι η διαρκής  μείωση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Σήμερα το ΙΓΜΕ απασχολεί 240 εργαζομένους (από 500 πριν 3 χρόνια), με μέσο όρο ηλικίας 58 έτη, από το οποίο περίπου το 40% θα αποχωρήσει στην επόμενη τριετία  λόγω  συνταξιοδότησης.  Οι  διοικητικές  και  οικονομικές  υπηρεσίες  του  είναι σχεδόν διαλυμένες. Τα περισσότερα από τα εργαστήριά του αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας λόγω της συνταξιοδότησης του τεχνικού κυρίως προσωπικού που τα επάνδρωνε. Το συνεργείο του, που επισκεύαζε και συντηρούσε τα αυτοκίνητα, γεωτρύπανα και αντλητικά συγκροτήματα, έχει διαλυθεί. Τα περισσότερα γεωτρύπανα βρίσκονται σε μη λειτουργική κατάσταση, ενώ ελάχιστοι είναι και οι γεωτρυπανιστές που μπορούν να τα υπηρετήσουν. Οι μισθοί του προσωπικού έχουν υποστεί μειώσεις που


αγγίζουν το 60% σε σχέση με το 2011. Η μείωση των ημερών «Εκτός Έδρας Εργασίας» στις 60 ημέρες το χρόνο για ένα Ινστιτούτο του οποίου οι εργασίες υλοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στην ύπαιθρο αποτελεί ένα σοβαρό πρόσθετο παράγοντα αδυναμίας ορθολογικής λειτουργίας και υλοποίησης των έργων. Είναι συνεχής η προσπάθεια επιβολής εργοδοτικής τρομοκρατίας, με μετατάξεις και εκφοβισμούς. Τα προβλήματα της έλλειψης προσωπικού, της κατάστασης του εξοπλισμού και η παρεμπόδιση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου (με "όρια" στον αριθμό ημερών εργασίας υπαίθρου, στη χιλιομετρική απόσταση αυθημερόν επιστροφής και τη μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης) έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα χαμηλή απορρόφηση ακόμα και των διαθέσιμων πόρων ΕΣΠΑ, που σήμερα δεν υπερβαίνει το 10%, και εάν δεν ανατραπεί τάχιστα και ριζικά αυτή η κατάσταση, δεν αναμένεται να υπερβούν σε απορρόφηση το 50% έως τη λήξη του ΕΣΠΑ.
Στην ουσία το ΙΓΜΕ οδηγείται συστηματικά και σχεδιασμένα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και τη Διοίκησή του σε πλήρη διάλυση. Το πιστοποιητικό θανάτου ετοιμάζεται ήδη από τη Διοίκηση του ΕΚΒΑΑ, ως Προεδρικό Διάταγμα που θα αλλάζει ριζικά το χαρακτήρα και τους στόχους του ΙΓΜΕ, μετατρέποντάς το σε μια υπηρεσία διαχείρισης γεωδεδομένων.
Το  Συνδικάτο  Εργαζομένων  του  ΙΓΜΕ  αγωνίζεται  όλη  αυτή  την  τριετία,  με  τη
συμπαράσταση όλων των Γεωλογικών Ινστιτούτων του πλανήτη, των Εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών της χώρας, όλων των σχετικών φορέων (ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, σύλλογος μεταλλειολόγων - μεταλλουργών, κ.α.)  και πιέζει την πολιτική ηγεσία για λύσεις. Μέχρι σήμερα έχουμε πάρει μόνο υποσχέσεις για λύσεις και πράξεις για συνέχιση της πορείας καταστροφής.
Σήμερα καλούμε όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ και συζητάτε για τους Ορυκτούς Πόρους της Ελλάδας, να στηρίξετε την προσπάθειά και τον αγώνα μας για την επανίδρυση του ΙΓΜΕ ως Ινστιτούτο Δημόσιο, Ενιαίο, με περιφερειακή διάρθρωση και παράλληλη ανάπτυξη της βασικής έρευνας υποδομής και της εφαρμοσμένης έρευνας, υπεύθυνο σύμβουλο της Πολιτείας.

Όσοι βρίσκονται εδώ και έχουν επιχειρήσει σε οποιοδήποτε τομέα εξορυκτικής δραστηριότητας, γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Πιστεύουμε ότι το ΙΓΜΕ είναι ο μόνος φορέας που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αξιόπιστος έγκυρος διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών, για την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και την εκτίμηση των  επιπτώσεων, ώστε να καταστεί εφικτή οποιαδήποτε δράση στον τομέα. Η σχεδιαζόμενη και επιχειρούμενη διάλυσή του θα οδηγήσει στην παραπέρα όξυνση των προβλημάτων και στην αδυναμία οποιουδήποτε σοβαρού σχεδιασμού στον τομέα των Ορυκτών Πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: