ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

12 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-10-16


Αχαρνές, 12-10-16
                          
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ - ΝΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Με μεγάλη ανησυχία οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ πληροφορήθηκαν ότι, παρά τη δέσμευση του Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Βερροιόπουλου προς το Διοίκηση του ΙΓΜΕ για άμεση ένταξη του έργου Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων (Geoinfra) στο ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ, όχι μόνο δεν έχει αποφασιστεί η ένταξή του, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 13/10/2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Δεδομένου ότι οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις αποτελούν, το υπόβαθρο όλων των ερευνητικών αντικειμένων του ΙΓΜΕ (ορυκτοί πόροι, υπόγεια νερά, γεωθερμία, ερευνητικά  αντικείμενα των οποίων η ένταξη στο ΕΣΠΑ έχει εγκριθεί), επιπροσθέτως ότι η γεωλογική χαρτογράφηση αποτελεί τη βασικότερη υποδομή όλων των τεχνικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων της χώρας η περίπτωση μη ένταξης του έργου ταυτόχρονα με τα άλλα ερευνητικά αντικείμενα, μας είναι αδιανόητη γιατί τίθεται σε αμφισβήτηση το σύνολο των ενταγμένων έργων του ΙΓΜΕ στο ΕΣΠΑ.
Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να μην έχει έργο γεωλογικών χαρτογραφήσεων το εθνικό γεωλογικό – μεταλλευτικό Ινστιτούτο μιας χώρας και με δεδομένο ότι και στο παρελθόν το ΙΓΜΕ έχει αμφισβητηθεί ως προς την έρευνα υποδομής από συγκεκριμένα κέντρα συμφερόντων, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι μια τέτοια ενέργεια εντάσσεται στην υπονόμευση του Ινστιτούτου.
Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις με αφορμή εργασιακά προβλήματα, αλλά αν χρειασθεί θα διευρύνουν τα αιτήματά τους και με θέματα ερευνητικής πολιτικής, όπως είναι ο ρόλος του ΙΓΜΕ στην βασική έρευνα υποδομής των γεωλογικών χαρτογραφήσεων.Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: