ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

22 Νοεμβρίου 2016

Ανασυγκρότηση Εκτελεστικής Γραμματείας 21/11/2016


Αχαρνές, 21 - 11 - 2016
Α.Π.  197 / 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ανασυγκρότηση Εκτελεστικής Γραμματείας

Σας ανακοινώνουμε τη σύνθεση  της Εκτελεστικής Γραμματείας του Συνδικάτου, σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα  πρακτικού της 21-11-2016.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Γ.
της 21/11/2016
……………………………………………………………………………………………………
Η Εκτελεστική Γραμματεία του Συνδικάτου συνεδρίασε την 21/11/2016, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του καταστατικού.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ακολούθησε μυστική ψηφοφορία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας, η νέα σύνθεση της Ε.Γ. διαμορφώθηκε ως εξής:

1.      Πρόεδρος:                                                        Μπάτης Δημήτριος
2.      Αντιπρόεδρος:                                                 Σμυρνιώτης Χαράλαμπος
3.      Γεν. Γραμματέας:                                            Μαυρογιάννης Ιωάννης
4.      Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:                  Βασιλάκης Δημήτριος
5.      Ταμίας:                                                             Αρβανιτίδης Βασίλειος
6.      Μέλος Ε.Γ.:                                                      Παλαιοκώστας Γεώργιος
7.      Μέλος Ε.Γ.:                                                      Ντούρος Γεώργιος
…………………………………………………………………………………………………

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου συμπληρώνεται από τα ακόλουθα μέλη:
8.      Μέλος Δ.Σ.                                                        Ζαραβέλα Αικατερίνη
9.      Μέλος Δ.Σ.                                                        Καλογρίδου Αικατερίνη
10.  Μέλος Δ.Σ.                                                        Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά
11.  Μέλος Δ.Σ.                                                        Εξίογλου Δημήτριος
12.  Μέλος Δ.Σ.                                                        Κυριακίδου Αικατερίνη
13.  Μέλος Δ.Σ.                                                        Φραγκογιάννης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
    
Δημήτρης Μπάτης
 
Γιάννης Μαυρογιάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: