ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

29 Ιουνίου 2018

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΓΜΕ

του Γ. Βουγιουκαλάκη

Αθήνα 29/6/2018

Συνάδελφοι,

Μόλις ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων του β’ γύρου των εκλογών για τη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ του ΙΓΜΕ για την επόμενη τριετία.

Από αυτά προκύπτει ότι εκλέγομαι στη θέση αυτή με 82 ψήφους, έναντι 59 του συν. Μπάτη.

Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με ψήφισαν, ιδιαίτερα δε τους συναγωνιστές της ΚΕΣΙ που με στήριξαν στην προεκλογική εκστρατεία.

Στη συνέχεια θέλω να επαναλάβω τις δεσμεύσεις που είχα ήδη αναλάβει από το προεκλογικό σημείωμά μου, καθώς δεν ήταν «προεκλογικές» αλλά συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι κεραίας και με αυτές ζητώ να κρίνομαι για αυτή τη θέση ευθύνης.

Επειδή αυτή η θέση δεν είναι «παραταξιακή», δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο που να προβλέπει τον όποιο «έλεγχο», «δεσμεύσεις» και «κρίση» του αντιπροσώπου, ούτε κάποια διαδικασία ανάκλησης σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στις όποιες δεσμεύσεις του, θα τηρήσω τα παρακάτω:

1. Στον τομέα των αιτημάτων και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των εργαζομένων που αφορούν και άπτονται το πεδίο δράσης και ευθύνης του Συνδικάτου, η αντιμετώπιση θα είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις και κατευθύνσεις του.

2. Στον τομέα των θεμάτων που αφορούν ευρύτερα επιστημονικά, διοικητικά και προσωπικά ζητήματα, η τοποθέτηση στο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ θα γίνεται μετά από εξαντλητική συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους (Υπηρεσιακές Μονάδες, Επιστημονικές Ομάδες, εργαζόμενους), ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ενημέρωση και τεκμηρίωση.

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες «επικοινωνίας», για την ενημέρωσή μου και την τεκμηρίωση των απόψεων που θα υποστηρίζονται στο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, θεωρώ και προτείνω την άμεση ενημέρωσή μου από τον προτείνοντα και συντάσσοντα κάθε θέμα προς το Δ.Σ. - ακόμα και πριν λάβει την οριστική – τελική μορφή του, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για να συζητηθεί και τεκμηριωθεί. Τα τυπικά χρονικά όρια κοινοποίησης στα μέλη του ΔΣ των θεμάτων κάθε συνεδρίασης (2 ημέρες πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ) σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπουν ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση, ιδιαίτερα αν πρόκειται για σημαντικά θέματα.

Η διαδικασία αυτή είναι ακόμη πιο αναγκαία για τα θέματα που εισηγούνται οι Περιφερειακές Μονάδες ή συνάδελφοι από αυτές, με δεδομένη την έλλειψη εύκολης και διαρκούς επικοινωνίας. Η συζήτηση σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να διεξάγεται και μέσω Skype ή του λογισμικού των τηλε-διασκέψεων που έχει εγκατασταθεί στο ΙΓΜΕ.

Θα καθιερωθεί επίσης ετήσια «απολογιστική» συγκέντρωση για τις δράσεις και πράξεις του εκπροσώπου των εργαζομένων. Στην ίδια συγκέντρωση, που θα συμμετέχουν και τα παραρτήματα με τηλε-συνδέσεις, από τη στιγμή που κατατεθεί πρόταση μομφής και συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία (50+1) των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ, θα παραιτηθώ και θα διεξαχθούν νέες εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου.

Σε ότι αφορά την αμοιβή «παράστασης» στις συνεδρίες του ΔΣ, μετά την αποφορολόγησή της (καθώς δυστυχώς προστίθεται στο προσωπικό εισόδημα αυτόματα), θα κατατίθεται στο ταμείο του Συνδικάτου.

Από σήμερα βρίσκομαι και ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ, διαρκώς στη διάθεση κάθε συναδέλφου, για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της νέας θέσης μου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: