ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

01 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 - 12 – 2016 204 / 7

Αχαρνές, 1 - 12 – 2016
Α.Π.  204 / 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου ΙΓΜΕ χωρίς το θέμα των μισθολογικών περικοπών  

Πληροφορούμαστε ότι δρομολογείται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ χωρίς να περιλαμβάνει και το θέμα των μισθολογικών περικοπών (25%), για το οποίο ήδη υπάρχει, χωρίς να αξιοποιείται, η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας που το ίδιο το Δ.Σ. ζήτησε σε προηγούμενη συνεδρίασή του.
Δεδομένου ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα υποβλήθηκε από τον Εκπρόσωπο τον Εργαζόμενων στο ΔΣ του ΙΓΜΕ συγκεκριμένη πρόταση για τη ρύθμιση αυτού του θέματος, οι εργαζόμενοι, με απόφαση του ΔΣ του Συνδικάτου, απαιτούμε να περιληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη με θετική εισήγηση.
Σε αντίθετη περίπτωση οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, η μορφή των οποίων θα εξειδικευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδικάτου.
Καλούμε, για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή και τα μέλη του ΔΣ να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Ινστιτούτου.


Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
    
Δημήτρης Μπάτης
 
Γιάννης Μαυρογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: