ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

06 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα : Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε)                                                 
Τμήμα :  Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων                          
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΘ. Αξαρλιάν (πρώην Λέκκα)  3-5   Τ.Κ . 10563 ,    Αθήνα

GREAK MINERS
FEDERATION
Section  :  General   Confederation of   Greek  Workers (GCGW)                                                     
Section  :   International   Miners   Organization (I.M.O
OFFICE : 3-5, Lekka  st.   GR   10563,   Athens

 s
   Αρ. Πρωτ.:          238                                                               Αθήνα 6 /12/2016


Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδικάτου της Δευτέρας 5-12-2016, κηρύσσουν λειτουργική κατάληψη του ΙΓΜΕ την Τρίτη 6-12-2016 καταγγέλλοντας:

·        Την άρνηση του Πρόεδρου του ΔΣ του ΙΓΜΕ να  εισαγάγει εισήγηση του εκπροσώπου των εργαζομένων  σχετικά με το θέμα των μισθολογικών περικοπών στο επικείμενο Δ.Σ. της 6.12.2016 (παρότι σε άτυπες συναντήσεις μας και ο ίδιος συμφωνεί ότι έχουμε δίκιο) υποκύπτοντας στην ΑΝΕΥΘΥΝΗ και  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ευθυνοφοβία του Γενικού Διευθυντή που αρνείται να εισηγηθεί για το θέμα, αφού δεν του αρκούν ούτε οι εξωτερικές γνωμοδοτήσεις, ούτε η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, ούτε η πρώτη δικαστική κρίση.
·        Την παντελή αδιαφορία της Διοίκησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που «εξαφανίζουν» από το ΕΣΠΑ το βασικό αντικείμενο του ΙΓΜΕ, τις γεωλογικές χαρτογραφήσεις.
·        Την άρνηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην άμεση δρομολόγηση των πρώτων 45 απόλυτα αναγκαίων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού εν όψει των 137 προσλήψεων που προτείνει η Διοίκηση του ΙΓΜΕ.
·        Την αδιαφορία Γενικού Διευθυντή του ΙΓΜΕ και Υπουργείου για τις προϋποθέσεις εκτός έδρας απασχόλησης, που έχουν αποτέλεσμα να διακοπούν εργασίες σημαντικών έργων του ΙΓΜΕ (Γεωθερμία νομού Σερρών) και να καθίσταται προβληματική η υλοποίησή τους.
·        Τη συστηματική καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των μισθολογικών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΙΓΜΕ προς του εργαζόμενους &
          συνταξιούχους, με τις οποίες απειλείται η μισθοδοσία του προσωπικού      
          και ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου.

 

Η Ο.Μ.Ε. καταγγέλλει την αντεργατική συμπεριφορά της Διοίκησης του ΙΓΜΕ η οποία αυτή τη φορά εκτίθεται και από νομική άποψη, καθώς αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.
Καλούμε την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Ινστιτούτου.
Η Ο.Μ.Ε. ομόφωνα στηρίζει τον δίκαιο αυτό αγώνα και καλεί τα μέσα επικοινωνίας να προβάλουν τον αγώνα των εργαζομένων για την αποτελεσματική λειτουργία του ΙΓΜΕ προς όφελος του λαού και του τόπου.

                                  
                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: