ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

11 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε Τακτική Απολογιστική Συνέλευση

                                                                                                                  Αχαρνές, 9/12/2016
                                                                                                              Α.Π.:210/ΓΣ


Θέμα:Πρόσκληση σε  Τακτική  Απολογιστική Συνέλευση

 Συνάδελφοι,

           Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, καλείστε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Συνδικάτου.

Η Γενική Συνέλευση θα έχει τα εξής θέματα:

  1. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού

  1. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού

  1. Έκθεση Προϋπολογισμού για τη νέα χρήση

  1. Προτάσεις και γενικές κατευθύνσεις για την δραστηριότητα του Συνδικάτου

  1. Ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι του Διοικητικού, Οικονομικού Προϋπολογισμού


Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 13/12/2016 και ώρα 9.00π.μ. στο Αμφιθέατρο του ΙΓΜΕ. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί  την Πέμπτη 15/12/2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, ενώ εάν  δεν υπάρξει και πάλι απαρτία,
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2016 ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ. ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ


Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
    
Δημήτρης Μπάτης
 
Γιάννης Μαυρογιάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: