ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

09 Απριλίου 2017

Μήνυμα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας στη Ημερίδα του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ την 6/4/2017, από τον Πρόεδρο Σπύρο Β. Παυλίδη


Μήνυμα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας
Στα σχεδόν 65 χρόνια της ιστορικής του διαδρομής, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προσέφερε τα μέγιστα στην ανασυγκρότηση και εν συνεχεία στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας της χώρας και στη γεωλογική επιστήμη στην  Ελλάδα.
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, ως επιστημονική Ένωση, που εκπροσωπεί όλους τους Γεωεπιστήμονες, μπροστά στη συστηματική απαξίωση της λειτουργίας του Ινστιτούτου, που το οδηγεί σε παράλυση με κίνδυνο κατάργησης του, καταμερίζει τις ευθύνες σε όλους όσους διαχρονικά ευθύνονται.  Ζητά από το Υ.Π.ΕΝ να αναλάβει ΑΜΕΣΑ πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του Ινστιτούτου και την απρόσκοπτη λειτουργία του. Επείγουν η λύση των χρονιζόντων προβλημάτων και η πρόσληψη νέου και υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού, ριζική ανανέωση του οργανωτικού πλαισίου  και αναπτυξιακός  σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στις σύγχρονες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Η ΕΓΕ είναι στη διάθεση του Υπουργού για να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης.

Σπύρος Β. Παυλίδης
Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Γεωλογικής ΕταιρίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: