ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

01 Νοεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ

sfragida stogyli.jpg
Συνάδελφοι, Από: Συνδικάτο ΙΓΜΕ Α.Π. 216

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο το Δ.Σ. του ΙΓΜΕ με μοναδικό θέμα τη συζήτηση για το 25%.
Το πρώτο σκέλος της απόφασης, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα (αναφέρεται στη συνέχεια)
θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε θετική αντιμετώπιση του προβλήματος, από τη στιγμή που
δρομολογηθούν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες τόσο από πλευράς της διοίκησης όσο και του ΥΠΕΝ.
Η απόφαση αναφέρει ότι:
«Το Δ.Σ. θεωρεί ότι η υπ ́ αριθμ. ..... γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΙΓΜΕ είναι
σύμφωνη με τη διαμορφωμένη μέχρι σήμερα από τα δικαστήρια νομολογία και την κρατούσα άποψη
στη νομική θεωρία, και για το λόγο αυτό αποφασίζει να απευθυνθεί στο εποπτεύον Υπουργείο για
συνεννόηση επί του θέματος, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος, που
έχει προκύψει με την περικοπή του δεύτερου 25%».
Το δεύτερο σκέλος, που αφορά στη διαδικασία μεσολάβησης ΟΜΕΔ, ορίστηκαν μεν εκπρόσωποι
του Δ.Σ., δεν υπήρξε όμως η σαφής αναφορά που είχαμε προτείνει σε ότι αφορούσε το θέμα του
25%. Για το λόγο αυτό ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ψήφισε σε αυτό το σκέλος λευκό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: