ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

06 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                        Αχαρνές, 5-12-2017
                                                                                                                                  Α.Π. 231/6.2


 ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΙΓΜΕ
 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Το Σωματείο εργαζομένων στο ΙΓΜΕ αναγκάζεται για άλλη μια φορά να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αποτρέψει εξελίξεις που μπορούν να οδηγήσουν στη διάλυση του Ινστιτούτου. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ, αντί να ερευνούν και μελετούν εντατικά για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας προς όφελος της κοινωνίας, ενισχυόμενοι με τον αναγκαίο αριθμό νέου μόνιμου προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων, αντί να σχεδιάζουν και προτείνουν τα μέτρα παρεμβάσεων για την αποτροπή φυσικών καταστροφών όπως αυτές που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, αναγκάζονται να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και κινητοποιήσεις για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και το μέλλον του Ινστιτούτου. Τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι: 1. Το οικονομικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί από την άρνηση του Υπουργού ΠΕΝ να συνεχίσει να καταβάλει την αποζημίωση αποχώρησης στους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ που συνταξιοδοτούνται, ενώ υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για οφειλές του Ινστιτούτου ύψους άνω των 12 εκ. ευρώ, γεγονός που ανάγκασε την προηγούμενη διοίκηση σε παραίτηση. Το ΙΓΜΕ σήμερα λειτουργεί «υπό προθεσμία» με βάση τροπολογία που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017, η οποία δεν επιτρέπει τις κατασχέσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα για ένα έτος, προθεσμία που λήγει σε 6 μήνες και ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί οποιαδήποτε ενέργεια ή πρωτοβουλία για τη επίλυση του προβλήματος. Το Συνδικάτο ΙΓΜΕ επιμένει ότι ο μόνος άμεσος και ασφαλής τρόπος οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με βάση την σύσταση του Υπουργείου Εργασίας, μεταξύ του ΥΠΕΝ, του Υπ. Οικονομικών και των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη εξωδικαστική διευθέτηση των συμβατικών αξιώσεων όλων των εν δυνάμει δικαιούχων, και να μπορέσει το ΙΓΜΕ να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Ανησυχία επίσης προκαλούν οι απόψεις του Γενικού Διευθυντή του ΙΓΜΕ που συνδέουν την ύπαρξη του, από την επίλυση του προβλήματος των αποζημιώσεων, σε πλήρη αντίθεση με τις κατ’ επανάληψη διακηρύξεις της κυβέρνησης, των κομμάτων και της κοινωνίας για την αναγκαιότητα και τον αναντικατάστατο ρόλο του ΙΓΜΕ. Για το λόγο αυτό ζητάμε άμεση συνάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα του Προεδρείου του Συνδικάτου με τον Υπουργό ΠΕΝ, ώστε να δρομολογηθεί ο σχετικός διάλογος. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει δεκτό από τον κ. Σταθάκη, οι εργαζόμενοι θα το απαιτήσουν με την παρουσία τους στο Υπουργείο, κηρύσσοντας απεργιακή κινητοποίηση. 2. Η διαρκής μετάθεση στο απώτερο μέλλον της παύσης των παράνομων παρακρατήσεων 100.000 ευρώ κάθε μήνα, από τους μισθούς του προσωπικού. Πρόκειται για κρατήσεις που είχαν επιβάλει από το 2013 οι προηγούμενες διοικήσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής λαθεμένης ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γ.Λ του κράτους όπως αποδείχθηκε στην προσφυγή στη δικαιοσύνη των εργαζομένων από το 2014 και έχει οδηγήσει σε μαζική δικαίωσή τους. Η συνέχιση όμως των διεκδικήσεων δια της δικαστικής οδού συνεπάγεται ότι σύντομα το ΙΓΜΕ θα βρεθεί υπόχρεο καταβολής στους εργαζόμενους ποσού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα χρέος που προφανώς θα οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο και είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί από τους άσπονδους φίλους του που προσβλέπουν στην αρπαγή και ληστρική εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας, ως άλλη μια δικαιολογία για τη διάλυσή του. Η κατάσταση αυτή, το προφανές της παρανομίας και η συνεχής πίεση των εργαζομένων για εξωδικαστική λύση μέσα από την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οδήγησε τόσο την προηγούμενη Διοίκηση του ΙΓΜΕ, που ορίστηκε από την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τη σημερινή, να χαρακτηρίσει με αποφάσεις της δίκαιο το αίτημά μας και να συμμετάσχει στις διαδικασίες μεσολάβησης μέσω ΟΜΕΔ για τη σύναψη σχετικής Σ.Σ.Ε. Παρά την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία που επιδεικνύει η Διοίκηση του ΙΓΜΕ στις διαδικασίες του ΟΜΕΔ, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει εν τέλει η λογική και η ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του ΙΓΜΕ και θα καταλήξουμε σύντομα σε επίλυση του προβλήματος. Από τους εργαζόμενους προσλαμβάνεται ως εμπαιγμός από τη μια να εξαγγέλλεται ότι άμεσα ξεκινά η εκταμίευση από το ΙΓΜΕ πόρων ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 17 εκ. ευρώ στην επόμενη πενταετία και από την άλλη να μην επιλύονται προβλήματα που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν το ΙΓΜΕ σε οικονομικό και λειτουργικό αδιέξοδο πολύ πριν την περάτωση των προγραμμάτων αυτών.  Καλούμε τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σταθάκη και τη Διοίκηση που αυτός διόρισε να αλλάξουν την πορεία που οδηγεί το ΙΓΜΕ σε οικονομικό αδιέξοδο και διάλυση.  Καλούμε ΥΠΕΝ και Διοίκηση να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου και να καταθέσουν προτάσεις για την επίλυση των οικονομικών υποχρεώσεων (μισθολόγιο, καταβολή των προβλεπόμενων από την ΕΘΝΙΚΗ) και των θεσμικών ρυθμίσεων που έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της μεσολάβησης του ΟΜΕΔ, ώστε το ΙΓΜΕ να λειτουργήσει απρόσκοπτα, προς όφελος της Πολιτείας και των πολιτών.


 Το Δ.Σ. του Συνδικάτου ΙΓΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: