ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

02 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


 Αθήνα, 18/12/2017
 Συνάδελφοι, Οι τελευταίες εξελίξεις και κινήσεις, μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι η μεσολαβητική διαδικασία που ξεκινήσαμε μέσω του ΟΜΕΔ, οδηγείται σε αδιέξοδο, με ευθύνη της Διοίκησης του ΙΓΜΕ. Από τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης των προτάσεών μας, τόσο σε ότι αφορά στο 25% όσο και στο ανθυγιεινό, είναι προφανές ότι παρά τις δηλούμενες καλές προθέσεις, η απουσία αρχικής έγκρισης από το ΥΠΕΝ, δεν επιτρέπει στη Διοίκηση να προχωρήσει σε μια σαφή θετική αντιμετώπισή τους, μέσω της υπογραφής Σ.Σ.Ε. Αναμένουμε βέβαια την κατάθεση του άτυπου κειμένου της πρότασης του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, τα μέχρι σήμερα όμως στοιχεία δεν μας καθιστούν καθόλου αισιόδοξους. Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα το αίτημα συνάντησης του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συνδικάτου με τον Υπουργό Π.ΕΝ. κ. Σταθάκη, στη βάση των αιτημάτων που διατυπώθηκαν στο τελευταίο Δ.Τ. μας. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και προσπάθειές του Προεδρείου, δεν έχουμε έως και σήμερα καμιά θετική ανταπόκριση. Υπό το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων, το πιθανότερο σενάριο δράσης αυτής της εβδομάδας είναι η πραγματοποίηση της τρίωρης στάσης εργασίας που αποφάσισε η τελευταία ΓΣ μας, την Πέμπτη 21/12 ή της Παρασκευή 22/12 (εξαρτώμενο από την ημερομηνία σύγκλισης του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ) και της παράστασης διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ, απαιτώντας συνάντηση με τον κ. Σταθάκη, καθώς είναι πλέον προφανές ότι από αυτόν και μόνο εξαρτάται η οποιαδήποτε επίλυση των προβλημάτων του ΙΓΜΕ και των εργαζομένων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: