ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

02 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


 Αθήνα, 21/12/2017
 Συνάδελφοι, Χθες είχαμε δύο σημαντικά βήματα στην πορεία των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ΙΓΜΕ και εργαζομένων. Το πρώτο αφορά στον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης με τον Υπουργό ΠΕ.Ν. κ. Σταθάκη, το δεύτερο στην κατ’ αρχή θετική προσέγγιση στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, της μεσολαβητική προσπάθεια μέσω ΟΜΕΔ για τη σύναψη Σ.Σ.Ε. Αναλυτικά, χθες το πρωί συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συνδικάτου, όπως είχε προγραμματιστεί εν όψει και της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ στις 20/12 και της άφιξης την Τρίτη 19/12 της άτυπης πρότασης του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ (επισυνάπτεται), για να συζητήσει και εκτιμήσει τις εξελίξεις και να αποφασίσει τις σχετικές ενέργειες και δράσεις. Το Δ.Σ. του Συνδικάτου συζήτησε το περιεχόμενο της άτυπης πρότασης του μεσολαβητή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατ’ αρχήν συμφωνούμε με την πρότασή του σε ότι αφορά στην άρση των παράνομων περικοπών (25%). Διατηρούμε βέβαια τις επιφυλάξεις μας για τα θέματα που είχαμε προτείνει να συμπεριληφθούν και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν (ανθυγιεινό, συμβόλαιο Υγείας και Ατυχημάτων, ρύθμιση αναδρομικών παράνομων περικοπών, ανθρωπιστικά θέματα όπως ενισχύσεις για περιπτώσεις σοβαρών επεμβάσεων και θανάτων). Αποφασίσαμε επίσης να προβούμε σε παράσταση του Προεδρείου πριν την έναρξη του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, ώστε να θέσουμε ξανά τη σοβαρότητα των προβλημάτων και την επιτακτική ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής τους, ζητώντας παράλληλα η άτυπη πρόταση του μεσολαβητή ΟΜΕΔ να συζητηθεί στο Δ.Σ. ως έκτακτο επείγον θέμα. Να εκφράσουμε επίσης τις ανησυχίες μας για το ζήτημα της «αναμόρφωσης» του προϋπολογισμού 2018 του ΙΓΜΕ, που προέκυψε μετά από την απαίτηση του ΥΠΕΝ να αναμορφωθεί με στόχο να προκύπτει ένα «πλεόνασμα» της τάξης των 800.000€. Καθίσταται προφανές ότι εάν αυτό το θεωρητικό πλεόνασμα μετατραπεί σε πραγματική περικοπή, τότε αντιμετωπίζουμε τόσο πρόβλημα υπηρέτησης των λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου και των έργων, όσο και πρακτικά αδυναμία διάθεσης πόρων για την κάλυψη σημαντικού μέρους των δαπανών που θα προκύψουν αν αρθεί η παράνομη παρακράτηση από τους μισθούς μας. Το Δ.Σ. του Συνδικάτου συζήτησε επίσης το ζήτημα των προσπαθειών ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό ΠΕΝ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρά τις συνεχείς αλλεπάλληλες επαφές και πιέσεις μας για την επίτευξή της, δεν είχε οριστεί. Αποφασίσαμε για αυτό να πραγματοποιήσουμε την απόφαση της προηγούμενης ΓΣ μας, για τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ, την Πέμπτη 21/12. Λίγες ώρες αργότερα, και αφού είχε κοινοποιηθεί προφορικά στο γραφείο Υπουργού η απόφασή μας, ειδοποιηθήκαμε από τη γραμματεία του Υπουργού ότι μπορούμε να ορίσουμε συνάντηση με τον κ. Σταθάκη την Παρασκευή 5/1/2018, πρόταση που αποδεχτήκαμε και για αυτό αναστέλλεται η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ. Η παράσταση του Προεδρείου του Συνδικάτου στο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ πραγματοποιήθηκε επίσης. Έγινε δεκτό το αίτημά μας να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα η άτυπη πρόταση του μεσολαβητή και λήφθηκε θετική απόφαση για έγκρισή της ώστε να σταλεί πλέον ως η επίσημη πρόταση του μεσολαβητή και να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ (πιθανότατα στις 18/1/2018), αφού διευκρινιστεί καλύτερα και διατυπωθεί καθαρότερα το άρθρο 2 (πρόταση άρσης των παράνομων περικοπών) με τη συνεργασία των τριών νομικών (ΟΜΕΔ, Συνδικάτου και ΙΓΜΕ). Για το λόγο αυτό προβαίνουμε σήμερα σε ενημέρωση και συντονισμό των τριών νομικών, ώστε να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 2 με ομοφωνία και χωρίς καμιά ουσιαστική αλλαγή στο περιεχόμενό του, στην άμεση δηλαδή άρση των παράνομων περικοπών του δεύτερου «25%» από τους μισθούς μας, αμέσως μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. Στο θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2018, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΙΓΜΕ να συνταχθεί επιστολή προς το ΥΠΕΝ όπου θα επισημαίνονται τα προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία του ΙΓΜΕ αν οδηγηθούμε σε περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων κωδικών δαπανών ή χειρότερα σε περικοπές, με βάση τα δηλούμενα «πλεονάσματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: