ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

02 Ιανουαρίου 2018

Εθνική Ασφαλιστική (συμβόλαιο DAF)

Συνάδελφοι
22/12/2017
Μετά τη ενημέρωση που έγινε από τον εργατολόγο κ. Περπατάρη για το θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής (συμβόλαιο DAF) και τις προτάσεις που έκανε για διαφορετική αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης, όσοι συνάδελφοι δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια μέχρι σήμερα  και επιθυμούν να συμμετέχουν στις προτεινόμενες διαδικασίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο η τον Γραμματέα του Συνδικάτου για περισσότερες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: