ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

16 Απριλίου 2018

Ημερίδας 17 Απριλίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημερίδας 17 Απριλίου 2018, 09:30 – 14:30
«Ο ρολοσ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. στην αναπτυξη ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»


09:30 – 10:00
Προσέλευση συμμετεχόντων, Εγγραφές
10:00 – 10:15
Χαιρετισμός Προεδρείου
10:15 -10:45
Εισήγηση Συνδικάτου ΙΓΜΕ
10:45-11:15
Παρεμβάσεις Υπουργείου και Διοίκησης
11:15-11:45
Παρεμβάσεις εκπροσώπων Πολιτικών Φορέων
11:45-12:15
Παρεμβάσεις εκπροσώπων Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
12:15-12:45
Διάλειμμα, καφές
12:45-13:15
Παρεμβάσεις εκπροσώπων Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Φορέων
13:15-13:45
Παρεμβάσεις εκπροσώπων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ενώσεων
13:45-14:15
Παρεμβάσεις συμμετεχόντων και συζήτηση
14:15-14:30
Ανάγνωση και έγκριση ψηφίσματος ημερίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: