ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

12 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ 17-4-18

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 ΣΠ. ΛΟΥΗ  1,  Γ΄ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ -  ΑΧΑΡΝΕΣ,  Τ.Κ. 13677 ΤΗΛ.:  213.133.7439  | Κιν. 6944246687  | FAX: 213.133.7466  |   email: syndikato@igme.gr

Αχαρνές, 26-3-2018

 Το Συνδικάτο του ΙΓΜΕ, εκτιμώντας ότι για μια ακόμη φορά το Ινστιτούτο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή,  αποφάσισε να οργανώσει μια Ημερίδα την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 από τις 9.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών, Ακαδημίας 18, με τίτλο: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»  Στα 67 χρόνια της ιστορικής του διαδρομής, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προσέφερε τα μέγιστα στην αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας για την Οικονομική και Κοινωνική  ανασυγκρότησης της και στην προώθηση της γεωλογικής επιστήμης στην  Ελλάδα. Την κρίσιμη αυτή περίοδο που περνάει σήμερα η χώρα ερευνητικοί φορείς, όπως το ΙΓΜΕ, πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη εκτέλεσης ερευνητικών και εφαρμοσμένων προγραμμάτων. Το Υ.Π.ΕΝ καλείται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του Ινστιτούτου και την απρόσκοπτη λειτουργία του. Επείγουν η πρόσληψη νέου και υψηλού επιπέδου επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού, η λύση όλων των χρονιζόντων προβλημάτων καθώς και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις σύγχρονες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι ανάγκες αυτές εστιάζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως είναι ο ορυκτός της πλούτος και το πλούσιο ποικιλόμορφο περιβάλλον της,. Η αυξημένη διεθνώς ζήτηση κρίσιμων πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ελλειμματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την εντατικοποίηση της Έρευνας με στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των Ορυκτών Πόρων. Καθοριστική είναι επίσης η εξασφάλιση καλής ποιότητας και ικανοποιητικής ποσότητας υδατικών πόρων, ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων όπως η γεωθερμική ενέργεια, καθώς και η εξασφάλιση της αειφορίας τους.  Σημαντική είναι η αντιμετώπιση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, όπως οι κατολισθήσεις, καθώς, η διαρκής επικαιροποίηση των γεωλογικών χαρτογραφικών δεδομένων σε διάφορες κλίμακες, κατάλληλων και απαραίτητων για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα,  οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις για τις επιπτώσεις στο γεωλογικό περιβάλλον εξορυκτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ, έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου του Ινστιτούτου και της δυνατότητας συμβολής του στην ανάπτυξη του τόπου, παίρνουν την πρωτοβουλία μέσω του συλλογικού τους φορέα να επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης ερευνητικών φορέων, όπως το ΙΓΜΕ. Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να παραβρεθείτε στην Ημερίδα και να συμβάλλετε τόσο με τις τοποθετήσεις σας όσο και με τον προβληματισμό σας στο διάλογο που θα ακολουθήσει για τη στήριξη του Ινστιτούτου.
 Η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας

Για επικοινωνία: Πρόεδρος: 2131337239 & 6943715932
 Γεν. Γραμματέας: 2131337170 & 6973306372

Δεν υπάρχουν σχόλια: