ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

10 Απριλίου 2018

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ
Αθήνα, 3/4/2018

Οι εργαζóμενοι του ΙΓΜΕ έζησαν στις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου άλλη μια «εικονική εκτέλεση» του Ινστιτούτου, με τη δέσμευση προς κατάσχεση των λογαριασμών του, ευτυχώς μóνο για λίγες ημέρες.

Το συμβάν έληξε σύντομα και με αίσιο τέλος, κατέδειξε óμως πόσο αίολη και ασταθής είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας του ΙΓΜΕ με την τροπολογία 4480/2017 (αρ. 5) που επιτρέπει σήμερα τη λειτουργία του και τη μισθοδοσία των εργαζóμενων σε αυτó, η οποία βέβαια λήγει και σε 3 μήνες (7/7/2018).

Κατέδειξε επίσης πóσο ρεαλιστική και επείγουσα είναι η έκκληση των εργαζομένων του Ινστιτούτου για να βλεπεί άμεζα μία βιώζιμη εξωδικαστική λύση στο οικονομικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί απó την άρνηση του Υπουργού ΠΕΝ να συνεχίσει να καταβάλλει τα ποσά που δικαιούνται οι εργαζóμενοι του ΙΓΜΕ κατά την αποχώρησή τους, ενώ υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για τέτοιες οφειλές του Ινστιτούτου, ύψους άνω των 8 εκ. ευρώ, ώστε να μπορέσει το ΙΓΜΕ να λειτουργήσει απρóσκοπτα.

Απέδειξε πóσο επικίνδυνη είναι η επιμονή του Υπουργού ΠΕΝ κ. Σταθάκη να αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση και να απεργάζεται «λύσεις» που στοχεύουν στη μη καταβολή των οφειλóμενων αποζημιώσεων.

Απέδειξε πóσο αναποτελεσματική είναι η σημερινή Διοίκηση τους ΙΓΜΕ, που επιμένει να «μην αγγίζει» το μέγιστο αυτó πρóβλημα, καθώς αυτó κελεύει ο Υπουργóς ΠΕΝ.

Με βάση τα παραπάνω, οι εργαζóμενοι στο ΙΓΜΕ εκφράζουν την ακóμα εντονóτερη ανησυχία τους που αφορά τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Ινστιτούτου, για την υλοποίηση των ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 17 εκ. ευρώ στην επóμενη πενταετία με την απασχóληση άνω απó 50 νέων επιστημóνων καθώς και πλήθους άλλων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων υπέρ Τρίτων αλλά και ανταγωνιστικών της Ε.Ε. Ζητούν έτσι την ευρύτερη δυνατή στήριξη των πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου και η συνέχιση της δράσης και προσφοράς του στην κοινωνία και την Πολιτεία.

Με ετούτο το ψήφισμα σας καλούμε να προβείτε, συμβάλλετε και συνδράμετε σε οποιαδήποτε δυνατή πρωτοβουλία για τη λύση του αδιεξóδου που διαφαίνεται στη λειτουργία του ΙΓΜΕ. Ζητάμε κάθε δυνατή παρέμβασή σας ώστε να υπάρξει πολιτική λύση που να εξασφαλίζει τη λειτουργία του ΙΓΜΕ ως απαραίτητου εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας στους κρίσιμους τομείς των ορυκτών πρώτων υλών, των υπóγειων υδάτων, του γεω-περιβάλλοντος και των φυσικών καταστροφικών φαινομένων.


Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1 σχόλιο:

Δημήτρης Μπάτης είπε...

Αυτό το κείμενο σε καμία περίπτωση δεν είναι ομόφωνο στο σύνολό του.
Τι σημαίνει πχ "στην επόμενη πενταετία με την απασχόληση άνω απó 50 νέων επιστημόνων..."; Αν απασχοληθούν 51 επιστήμονες με μπλοκάκια και με απόλυση στο τέλος του έργου, θα είμαστε ευχαριστημένοι; Δεν ζητάμε πλέον ως συνδικάτο 137 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και όχι μόνο επιστημόνων που εκκρεμούν από τον Ιούλη του 2015;
Άλλο κείμενο παρουσιάστηκε στην Συνέλευση και άλλο στο κείμενο που παρουσιάζεται ως ..¨τελικό". Ευθύνεται ο,η, Πρόεδρος της Συνέλευσης για το "συμμάζεμα", ή η ΚΕΣΙ;
Μήπως για αυτό τον λόγο δεν τοποθετήθηκε ακόμη το πανό στην είσοδο του ΙΓΜΕ που απαιτούσε μόνιμες προσλήψεις στο ΙΓΜΕ που ήταν από τον Γενάρη του 2015 έως τον Γενάρη του 2018 που αποκαθηλώθηκε;
Αν έγινε λάθος θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα, αλλιώς να ξανάρθει την Συνέλευση.
Δεν συμφωνούμε με αυτό το κείμενο το οποίο είναι "ανασκευασμένο" και "παραποιημένο".
Αλίμονο αν στην ημερίδα στις 17/4/2018 παρουσιαστούν τέτοιου είδους "κείμενα" που βοηθούν στην διάλυση του ΙΓΜΕ, αφού σε 4-5 χρόνια θα έχουν αποχωρήσει πάνω από 100 συνάδελφοι με σύνταξη και θα έχει αδυνατίσει επικίνδυνα το ανθρώπινο δυναμικό του.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΓΜΕ